Pacijenti podnijeli oko 2,7 hiljada prigovora

Kako su naveli, pritužbe su se najvećim dijelom odnosile na dužinu čekanja, kvalitet zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika, način plaćanja zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene službe

4753 pregleda 9 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Građani su prošle godine zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja podnijeli 2.675 prigovora, što je znatno manje u odnosu na 2021, kazali su iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva zdravlja agenciji MINA su rekli da je tokom 2021. godine podnijeto ukupno 3.375 prigovora pacijenata.

Kako su naveli, pritužbe su se najvećim dijelom odnosile na dužinu čekanja, kvalitet zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika, način plaćanja zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene službe.

Iz Ministarstva su kazali da nije podnešen nijedan prigovor na korupciju u zdravstvenom sistemu.

Najveći broj prigovora odnosio se na Dom zdravlja Glavnog grada – 1.563, Klinički centar - 848, Institut za javno zdravlje – 30 i na Opštu bolnicu Nikšić i Zavod za hitnu medicinsku pomoć, po 29.

Iz Ministarstva su pojasnili da te ustanove pružaju najveći broj usluga na godišnjem nivou i da proporcionalno imaju i najveći broj prigovora.

Kako su naveli, po zahtjevima i pritužbama pacijenata, a u svakodnevnoj komunikaciji sa institucijama, Ministarstvo zdravlja odmah reaguje

„Zdravstvene ustanove pisano, po zahtjevu Ministarstva ili pacijenta, nakon utvrđenih okolnosti za pojedinačne slučajeve informišu Ministarstvo o ishodu i preduzetim radnjama“, kazali su su iz tog Vladinog resora.

Oni su rekli da nakon toga Ministarstvo zdravlja o tome obavještava pacijenta koji je podnio prigovor.

Iz Ministarstva su naveli da najveći broj prigovora građani iznesu putem telefona i da se najveći dio na dnevnoj osnovi rješava.

Kako su kazali, značajan broj pritužbi građana je neosnovan, što se utvrdi nakon sprovedene procedure, o čemu se pacijent i informiše.

Iz Ministarstva su rekli da podnošenje prigovora pokazuje da su pacijenti upoznati sa spopstvenim pravima kroz institut zaštitnika prava pacijenata, kao i da se povećava poverenje u institucije sistema.

Kako su dodali, direktori zdravstvenih ustanova Ministarstvu zdravlja podnose redovne kvartalne i godišnje izvještaje o podnijetim prigovorima pacijenata.

Iz Ministarstva su podsjetili da Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika, može podnijeti prigovor direktoru ustanove ili zaštitniku prava pacijenata.

„Po prigovoru pacijenata direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora“, pojasnili su iz Ministarstva.

Pacijenti, kako su podsjetili, mogu podnijeti prigovor i Ministarstvu zdravlja

„Prigovori koji koji se podnesu Ministarstvu zdravlja prosleđuju se zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten“, naveli su iz tog resora.

Iz Ministarstva zdravlja apelovali su na pacijente da iznose stavove i eventualne probleme sa kojima se suočavaju u zdravstvenim ustanovama, kako bi manjkavosti otklanjali, a sistem učinili bezbjednijim, efikasnijim i dostupnijim.

Bonus video: