Opština Budva ulazi u borbu za oduzetu imovinu

Apelacioni sud oborio rješenje Privrednog, koji je osporio pravo lokalnoj upravi da kao umješač bude u postupku nevladinog udruženje “Građanska akcija” protiv države i HG “Budvanska rivijera”

11929 pregleda 4 komentar(a)
"Slovenska plaža", naselje I, Foto: Vuk Lajović
"Slovenska plaža", naselje I, Foto: Vuk Lajović

Opština Budva uspjela je, u vrijeme dok Vlada ne odustaje od prodaje privatizacije najveće hotelske kompanije u Crnoj Gori - Hotelske grupe “Budvanska rivijera”, da ponovo da pred Apelacionim sudom obori rješenje Privrednog suda koji je osporio pravo lokalnoj upravi da kao umješač bude u postupku na strani budvanskog Nevladinog udruženje “Građanska akcija”.

To udruženje je podnijelo tužbu za utvrđivanje ništavnosti Sporazuma o prenosu akcija sa HTP “Budvanske rivijere” na Vladu od 15. maja 1997. godine, kojim je Budvi nepravedno oduzeta imovina vrijedna stotinu miliona eura.

”Ukida se rješenje Privrednog suda od 20. septembra 2022. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak”, piše u rješenju Apelacionog suda u koje su “Vijesti” imale uvid.

Opština Budva osporila je odluku Privrednog suda smatrajući da ima pravo da dobije status umješača.

”Odredbom člana 205 stav 1 Zakona o parničnom postupku propisano je da lice koje ima pravni interes u parnici koja teče među drugim licima, jedna od stranaka može se pridružiti toj stranci. Dakle, imajući u vidu citiranu zakonsku odredbu, nejasan je zaključak Privrednog suda da Opština Budva nema pravni interes za miješanje u ovu parnicu, već samo ekonomski…” piše u obrazloženju.

”Građanska akcija”, odnosno njen predstavnik Božidar Vujičić, podnijela je tužbu Privrednom sudu za utvrđivanje osporavajući sporazum jer je, kako je navedeno, zaključen suprotno članu 2 stav 1 tačka 20 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Zbog toga je tužio državu Crnu Goru i HG “ Budvansku rivijeru”.

Apelacioni sud je u maju ove godine takođe usvojio žalbu Opštine i ukinuo rješenje Privrednog suda koji je osporio pravo lokalnoj upravi i vratio na ponovno odlučivanje, uz sugestiju da u ponovnom postupku otkloni sve nedostatke.

Kada je u pitanju konkretan slučaj, Opština Budva, kako je rečeno Vijestima” u Sekretarijatu za zaštitu imovine, već preduzima radnje, prikuplja dokumentaciju i okuplja pravni i ekonomski tim koji treba da pripremi debelo obrazloženu tužbu.

”Da krenemo polako u proces koji će vjerovatno otvoriti Pandorinu kutiju vezano za očiglednu pljačku građana Budve i svega što su godinama svojim radom i novčanim doprinosima ulagali u ovo sada državno preduzeće, koje je u međuvremenu rasprodalo svoju najvredniju imovinu. Očekujemo i da tužilaštvo konačno otvori taj predmet jer će sasvim sigurno naići na brojne zloupotrebe sa elementima organizovanog kriminala”, rečeno je ranije u resornom sekretarijatu.

Iz “Građanske akcije” su u tužbi istakli da je imovinu, u iznosu od oko 160 miliona njemačkih maraka, u “Budvansku rivijeru” uložila Opština, odnosno građani Budve, plaćanjem u budžet opštine poreza, doprinosa, taksi, naknada, ustupanjem opštinske zemlje, sredstava od samodoprinosa...

”Akcije koje su predstavljale državni kapital u ‘Budvanskoj rivijeri’ morale su da budu prenijete na Opštinu Budva, a ne na Vladu Crne Gore. Iz budžeta Opštine Budva, na osnovu skupštinskih odluka uplaćivana su novčana sredstva, ustupano građevinsko zemljište, da bi Sporazumom o prenosu akcija ta državna imovina, kojom pravo raspolaganja i korišćenja ima Opština Budva, bila prenijeta na Vladu Crne Gore... Vlada je najveći broj hotela rasprodala, novi vlasnici su nerijetko ogradili hotele i javne staze uknjižili kao interne staze, tako da su građani Budve, iako su izdvajali poreze takse i drugo u budžet opštine, na kraju postupkom Vlade Crne Gore izgubili javne puteve. Poništenjem sporazuma o prenosu akcija i prenosom akcija ‘Budvanske rivijere’ sa Vlade na opštinu Budva, opština bi lagano izmirila sve obaveze prema Vladi Crne Gore i ostalo bi joj još dovoljno akcija za unapređuje i organizovanje uslova života lokalnom stanovništvu i turistima”, naveli su iz nevladinog udruženja.

U protekle dvije i po decenije od gotovo deset hotela Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” preostalo je pet - “Palas” u Petrovcu (četiri zvjezdice i 171 smještajna jedinica), Turističko naselje “Slovenska plaža” u Budvi (tri plus i četiri zvjezdice sa 1.016 smještajnih jedinica), hotel “Aleksandar” u Budvi (četiri zvjezdice, 187 smještajnih jedinica), hotel “Castellastva” Petrovac (četiri zvjezdice, 185 smještajnih jedinica) i hotel “Mogren” u Budvi (tri plus zvjezdice, 49 smještajnih jedinica). Iz Kompanije je prije dvije godine izuzet grad hotel “Sveti Stefan”, koji je povjeren na upravljanje drugoj vladinoj firmi “Sveti Stefan hoteli” AD.