U novu sezonu sa starim septičkim jamama

Kvart u Ulcinju sa hiljadama smještajnih jedinica u zgradama, apartmanima i hotelima još nema neophodnu komunalnu i drugu infrastrukturu, iako su investitori ranije uplatili oko šest miliona eura naknade za komunalno opremanje

14870 pregleda 6 komentar(a)
Raskopane ulice u kvartu u Ulcinjskom polju, Foto: Privatna arhiva
Raskopane ulice u kvartu u Ulcinjskom polju, Foto: Privatna arhiva

Novi urbani kvart koji je nikao u Ulcinjskom polju nadomak Port Milene i koji već raspolaže sa hiljadama smještajnih jedinica u savremenim stambenim naseljima, apartmanima i hotelima kategorisanim uglavnom sa 4 zvjezdice, još nema neophodnu komunalnu i drugu infrastukturu. Iako su investitori ranije uplatili oko šest miliona eura naknade za komunalno opremanje, i dalje su primorani da sami grade prilazne puteve, pa čak i septičke jame, jer nemaju konekciju na kanalizacionu mrežu.

Direktor porodičnog hotela “Olea”(4*) Jovica Franeta kazao je da se on i njegovi saradnici od starta investicije suočavaju sa teškoćama koje sami moraju da rješavaju.

”Veliku investiciju koju smo imali u hotel nijesmo do kraja ni mogli da završimo zbog infrastruktuirnih problema. Ipak smo uspjeli da otvorimo hotel sredinom jula. Gosti su bili prezadovoljni našim uslugama, ali su se glavni prigovori i žalbe odnosile na infrastrukturu - prilazne neasfaltirane puteve bez trotoara i rasvjete. Potenciramo poseban problem kanalizacione mreže jer ne možemo da zamislimo još jednu sezonu sa septičkim jamama”, kazao je Franeta.

”Vijesti” saznaju da će priključivanje objekata, pa i onih u Ulcinjskom polju na kanalizacionu mrežu prema projektu prikupljanja i odvođenja kanalizacionih i atmosferskih voda za naselja Donja Bratica, Bjela Gora, Totoši i Kodre, čija je realizacija u toku, kasniti i da se to može desiti najranije tek nakon sezone. U Sekretarijatu za investicije” Vijestima” je rečeno da je razlog za to što je prilikom realizacije projekta dolazilo do čestih zastoja zbog problema sa nepostojanjem katastra podzemnih instalacija, tako da se završetak radova primarne faze očekuje tek oko polovine juna.

Septičke jame i loši putevi
Septičke jame i loši putevifoto: Privatna arhiva

Franeta je kazao da sa novom opštinskom upravom imaju dobru saradnju i vidne pomake u odnosu na stanje, ali da to još nije dovoljno.

”Rukovodstvo je priznalo da je sve ovo stavilo u prioritete. Kao što je i novi bulevar od Okova prema Velikoj... Ali cijenimo da bi sa tom inicijativom trebalo ići i prema Vladi jer bi ona mogla biti dio ekološke sanacije kompletnog kanala Port Milene”, ocijenio je Franeta.

Podsjetio je da je Ulcinjsko polje planski potpuno pokriveno i da je zbog toga nužna hitna reakcija opštinskih i državnih struktura kako ne bi došlo do novih ekoloških problema.

”Ekstremnu izgradnju u svim djelovima grada nije pratila ni u mrvicama infrastrukturna opremljenost niti planska pokrivenost. Tako da mnoga naselja podsjećaju na Bangladeš. Ekološke crne tačke nijesu ni počele da se saniraju, poput kanala Port Milene oko kojeg su nikla naselja a na vidiku su nove. To je i državni problem zbog lokacije i biodiverziteta na pojasu između Velike plaže i Solane”, kazao je Franeta.

Podsjetio je da su planom u Ulcinjskom polju previđeni bulevari i putevi sa trotoarima i rasvjetom, škola, vrtić, Dom zdravlja…

”Izgrađeno je na stotine objekata i uskoro ćemo u kvartu, moguće je, imati posebno tokom sezone i desetine hiljada ljudi koje ćemo dočekati bez puteva i sa septičkim jamama. Sasvim dovoljan razlog da se crvena lampica upali i u Ulcinju i u Podgorici”, kazao je Franeta.

Projektom prikupljanja i odvođenja atmosferskih i kanalizacionih voda, kako ističu u Sekretarijatu za investicije, predviđeno je da se prikupljanje kanalizacionih voda za četiri naselja, preko privremeno izgrađene pumpne stanice, veže sa postojećim kolektorom - postrojenjem na rtu Đerane i prebacuju u more na udaljenost od oko 1,25 kilometara.

”To je rješenje koje će biti sve do izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Trenutno se maksimalno ulažu napori za određivanje lokacije za izgradnju”, navode u Sekretarijatu.

Dodaju da će realizacijom tog projekta u navedenim naseljima gdje je uključeno i Ulcinjsko polje, biti u velikoj mjeri poboljšana situacija. “Naime, projektom se trenutno radi primarna mreža kanalizacione mreže. Neophodna je izrada i sekundarne mreže i u toj fazi biće priključeni vlasnici objekata. Samim tim, po završetku ovog projetka, biće regulisana i izgrađena i druga infrastuktura - saobraćajnice i javna rasvjeta”, najavili su iz Sekretarijata za investicije.

Uskoro tenderi za bulevare i saobraćajnice

Kada je u pitanju Ulcinjsko polje, Opština je u fazi izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice Nova 32 Bulevara Teuta, za uređenje prostora sa desne strane bulevara Teuta, za centralnu saobraćajnicu Nova 5 sa Nova 41 od kružnog toka kod Komunalnog preduzeća do kružnog toka u blizini solane i kružnog toka kod “Evrope”, shodno planskoj dokumentaciji.

”Nakon izrade projektne dokumentacije, pristupiće se objavljivanju tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijih ponuda za realizaciju projekata. Opština Ulcinj je maksimalno angažovana da se postojeći problemi u maksimalno mogućoj mjeri ublaže”, navode u Sekretarijatu za investicije.