Mlade stalno učiti o štetnosti droga, alkohola...

Zaštitnik objavio mišljenje o slučaju učenice devetog razreda budvanske OŠ kojoj je pozlilo nakon konzumiranja narkotika. Škola i CB još ne znaju koja je droga u pitanju

7898 pregleda 0 komentar(a)
Učenica je dobro i vratila se nastavi: OŠ Stefan Mitrov Ljubiša, Foto: Vuk Lajović
Učenica je dobro i vratila se nastavi: OŠ Stefan Mitrov Ljubiša, Foto: Vuk Lajović

Ministarstvo prosvjete trebalo bi da za učenike osnovnih i srednjih škola obezbijedi stalnu edukaciju o štetnosti upotrebe supstanci kao što su alkohol, duvan, droga... a koje mogu da dovedu do bolesti zavisnosti. Takođe, trebalo bi da obezbijedi i stalnu edukaciju o zdravim stilovima života. To može biti učinjeno kroz obavezan predmet ili na drugi način.

To je, pored ostalog, preporuka zaštitnika za ljudska prava i slobode (ombudsman) navedena u mišljenju nakon što je ta institucija pokrenula ispitni postupak po dobijanju informacije da je početkom decembra prošle godine u Osnovnoj školi “Stefan Mitrov Ljubiša” u Budvi pozlilo jednoj učenici, a da je ona nakon toga ljekaru priznala da je konzumirala drogu.

U istom slučaju, zaštitnik u dijelu preporuka rukovodstvu budvanske OŠ preporučuje da inicira sastanke sa relevantnim organima u lokalnoj samoupravi kako bi se u međusobnoj saradnji uspostavilo bezbjedno školsko okruženje. Preporučuje se i da škola u lokalnoj zajednici potencira donošenje preventivnih programa kojim bi se podizala svijest djece o zdravim stilovima života i obezbijedila njihova veća uključenost u različite sportske aktivnosti.

U mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković podsjeća se da je ta institucija posredstvom medija obaviještena da je početkom decembra 2022. u budvanskoj OŠ pozlilo jednoj učenici, koja je nakon toga ljekaru priznala da je konzumirala drogu, da je djevojčica prije toga izvršila napad na dežurnu učenicu, te da joj je poslije bilo loše.

”Da je nakon toga pojačan nadzor i kontrola ulaska u objekat škole; da je policija identifikovala dva mlađa maloljetnika koji su osumnjičeni za uličnu prodaju droge. Takođe se ističe da je škola planirala da u vezi sa ovim slučajem i osiguranja bezbjednosti učenika preduzme i druge radnje. U pojedinim medijima se ističe da je učenica konzumirala drogu u vidu tableta koje podsjećaju na bombone”, piše u mišljenju.

Zaštitnik je u toku ispitnog postupka dobio izjašnjenje škole, u kojem se navodi da učenica koja je konzumirala narkotike, od tada redovno pohađa nastavu u devetom razredu, da je njeno zdravstveno stanje dobro i da se vratila redovnim školskim aktivnostima, te da je uključena u nastavu i motivisana za rad. Dodaje se i da je saradnja sa roditeljima dobra, da jednom nedjeljno, roditelji dolaze na savjetodavni razgovor kod psihologa i da postoji kontinuirana saradnja sa odjeljenskim starješinom i nastavnicima.

U odnosu na izjašnjenje, zaštitnik je, kako piše, utvrdio da je učenica devetog razreda konzumirala određenu vrstu psihoaktivnih supstanci i da je usljed toga fizički napala dežurnu učenicu, da je uspostavljena saradnja sa roditeljima i da se obavlja savjetodavni rad kod psihologa. Takođe, utvrđeno je da je učenici izrečena vaspitna mjera, da joj školski psiholog pruža psihosocijalnu podršku, a da je u saradnji sa Centrom za socijalni rad izrađen Plan zaštite i program rada sa učenicom.

Utvrđeno je i da škola od Doma zdravlja i Centra bezbjednosti Budva nije obaviještena koju je vrstu opojnih supstanci konzumirala djevojčica.

Kako se navodi, utvrđeno je i da se u školi realizuju radionice na temu preventivnih programa, te između ostalog i radi prevencije narkomanije.

”Da su se prema istraživanjima Instituta za javno zdravlje na tržištu droga (evropskom i svjetskom) pojavili novi oblici psihoaktivnih supstanci, sve učestalija je njihova upotreba od strane mnogih mladih, koji i predstavljaju osnovnu ciljnu populaciju ‘proizvođača’ ovih supstanci”, navodi Mijušković u mišljenju, pozivajući se na podatke Evropskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci i nehemijskih sredstava među mladima iz 2019. godine.

Bonus video: