Duplo negativno mišljenje za poslovanje FZO u 2021. godini: Nepravilnosti idu kod tužioca

Državna revizorska institucija (DRI) dala negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za zdravstveno osiguranje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Revizijom utvrđeno da uplate Fonda u iznosu od 88.599.103,99 eura nijesu opravdane od strane javnih zdravstvenih ustanova

46776 pregleda 53 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Državna revizorska institucija (DRI) dala je duplo negativno mišljenje na poslovanje Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) za 2021. godinu.

DRI je dala negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za zdravstveno osiguranje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da se sa izvještajem o reviziji upozna Vrhovno državno tužilaštvo, predsjednica Skupštine Crne Gore, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, zaštitinik imovinsko-pravnih interesa, ali i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, koji je u kontrolisanoj godini bio direktor Fonda, kao i aktuleni prvi čovjek te institucije Vuk Kadić.

Šćekić je bio direktor FZO od marta 2021. godine, do aprila 2022. godine kada je imenovan za ministra zdravlja.

Kako je saopšteno iz DRI, utvrđeno da nisu usklađivane poslovne knjige sa glavnom knjigom trezora za 2019, 2020 i 2021. godinu što dovodi u sumnju istinitost i vjerodostojnost svih računovodstvenih pozicija u glavnoj knjizi za navedeni period i u značajnoj mjeri otežava proces revizije.

DRI ističe da je stanje neizmirenih obaveza 2016. iznosilo 7.392.365 eura, a u 65.748.218 eura u 2021. godini.

“Vijesti” su još u maju 2022. upozorile da je dug Fonda za zddravstveno osiguranje tokom 2021, kada je na njegovom čelu bio Šćekić, bio na istorijskom maksimumu.

Iz DRI podsjećaju da je Vlada Crne Gore 2015. smanjila neizmirene obaveze Fonda, javnih zdravstvenih ustanova (JZU) i Instituta za javno zdravlje u ukupnom iznosu od 36.000.000 eura, zbog čega su “državni revizori mišljenja da je u narednom periodu potrebno izvršiti planiranje budžeta Fonda, JZU i IJZ kroz sveobuhvatnu analizu potreba navedenih subjekata uz podršku Ministarstva finansija”.

“Sopstvene prihode u iznosu od 18.159.345 eura i rashode finansirane iz istih u iznosu od 19.058.865 treba iskazati u glavnoj knjizi Državnog trezora. Dakle, prihode i rashode JZU treba planirati budžetom na nivou godine nezavisno od izvora finansiranja, a mjesečno opredijeljena sredstva JZU do iznosa planiranih umanjiti zavisno od iznosa sopstvenih prihoda ostvarenih u tom mjesecu u JZU. Iskazivanje sopstvenih prihoda u glavnoj knjizi Državnog trezora treba vršiti na osnovu izvještavanja Fonda sačinjenog na osnovu informacija dobijenih od JZU o iznosima ostvarenih prihoda i rashoda.

Potrebno je da Fond izvrši izmjene ugovora sa javnim zdravstvenim ustanovama, na način da se istim zdravstvene ustanove obavezuju da vrše pravdanje uplaćenih sredstava Fonda u cjelosti, kao i da se neopravdani iznosi kao obaveza pravdanja prenose u narednu godinu. Revizijom je utvrđeno da uplate Fonda u iznosu od 88.599.103,99 eura nijesu opravdane od strane javnih zdravstvenih ustanova”, stoji u izvještaju DRI.

Napominje se da je revizijom pravilnosti uvrđeno da Fond nije u svim materijalnim aspektima uskladio finansijske transakcije i poslovne aktivnosti sa: Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Statutom Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vodjenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Upustvom o radu Državnog trezora, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o javnim nabakama, Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžeta opština.

“Nadležni Kolegijum, koji je rukovodio predmetnom revizijom u sastavu član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma dr Milan Dabović i član Senata DRI i član Kolegijuma Zoran Jelić je dao sedam preporuka na finansijsku reviziju i četrdeset 42 na reviziju pravilnosti…Fond za zdravstveno osiguranje je u obavezi da u roku od 30 dana dostavi Instituciji plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka i da u roku od 6 mjeseci dostavi Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama”, navodi se u saopštenju DRI.