Dugovi rasli, spisi kod tužilaca

DRI dala dva negativna mišljenja na poslovanje Fonda za zdravstveno osiguranje, bivši direktor, a aktuelni ministar zdravlja tvrdi da je na probleme i ranije upozoravao

15907 pregleda 17 komentar(a)
Rukovodio Fondom od marta 2021. do aprila 2022., Foto: Luka Zekovic
Rukovodio Fondom od marta 2021. do aprila 2022., Foto: Luka Zekovic

Uprava Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) u 2021. godini nije realno planirala potrebe javnog zdravstva, pa je potrošeno oko 30 miliona eura više, dok je čak 88,6 miliona eura uplaćeno zdravstvenim ustanovama bez opravdane dokumentacije.

To se, između ostalog, navodi u izvještaju Državne revizorske institucije (DRI), koja je dala duplo negativno mišljenje za finansijsko poslovanje FZO u pretprošloj godini. Revizori su konstatovali da su prekršeni brojni zakoni i pravilnici, a zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, izvještaj je upućen ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću, koji je tokom 2021. godine obavljao funkciju direktora FZO, aktuelnom direktoru te ustanove, predsjednici Skupštine i nadležnom odboru, Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije, zaštitniku imovinsko-pravnih interesa, ali i Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Šćekić je na jučerašnjoj konferenciji za medije povodom izvještaja DRI kazao da podržava nalaze revizora, iako, priznao je, konačni izvještaj nije pročitao. Ipak, istakao je da ima “nagomilanih problema” na koje je upozoravao.

”Polazeći od činjenice da je stanje neizmirenih obaveza koje je u 2016. godini iznosilo 7.392.365 eura uvećano na 65.748.218 eura u 2021. godini, kao i činjenice da je Vlada u 2015. godini smanjila neizmirene obaveze Fonda, javnih zdravstvenih ustanova i Instituta za javno zdravlje u ukupnom iznosu od 36 miliona eura, državni revizori su mišljenja da je u narednom periodu potrebno izvršiti planiranje budžeta kroz sveobuhvatnu analizu potreba navedenih subjekata uz podršku Ministarstva finansija”, piše u mišljenju DRI.

Upravni odbor nije vidio probleme

Revizori su, uvidom u zapisnike sa sastanaka Upravnog odbora, konstatovali da to tijelo za posljednje dvije godine nijednom na dnevnom redu nije imalo raspravu o povećanju obaveza u zdravstvu.

”U sistemu javnog zdravstva 2021. godine za 30.276.621 euro više je potrošeno od procijenjenih potreba u budžetskom zahtjevu Fonda za 2021. godinu. Ovo ukazuje da uprava Fonda, budžetskim zahtjevom za 2021. godinu, nije realno procijenila potrebe zdravstva na pojedinim pozicijama (npr. obaveze za ljekove, obaveze za liječenje van sistema javnog zdravstva i obaveze po osnovu refundacije naknada za bolovanje preko 60 dana) pri čemu se moraju istaći uvećani troškovi liječenja izazvanog koronavirusom”, piše u mišljenju DRI.

Revizori su utvrdili i da javne zdravstvene ustanove nijesu opravdale Fondu uplate u iznosu od 88.599.103,99 eura. Najviše neopravdanih sredstava, oko 37 miliona, odnosi se na Klinički centar, a nepokriveni transferi odnosili su se u velikoj mjeri i na tri specijalne bolnice, bjelopoljsku i nikšićku opštu bolnicu.

”Ovakva formulacija u tekstu ugovora koji Fond zaključuje sa javnim zdravstvenim ustanovama ostavlja prostor za diskrecionu potrošnju javnih sredstava i omogućava javnim zdravstvenim ustanovama da troše državni novac bez pravdanja odgovarajućom dokumentacijom. Neophodno je u ugovorima definisati da su sve zdravstvene ustanove dužne da pravdaju uplaćena sredstva Fonda u cjelosti i da će se neopravdani iznosi sredstava prenositi u narednu godinu”, piše u mišljenju.

Sporne javne nabavke, ugovori o djelu...

Revizori su, između ostalog, utvrdili i da FZO nije adekvatno sprovodio postupke javnih nabavki, odnosno dijelio je predmet javnih nabavki što je u suprotnosti sa zakonom, da područne jedinice u više opština nijesu dostavile popis upravi u predviđenom roku, a konstatovane su nepravilnosti i u vezi sa bolovanjima i ugovorima o djelu...

Nadležni Kolegijum, koji je rukovodio predmetnom revizijom u sastavu član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma Milan Dabović i član Senata DRI i član Kolegijuma Zoran Jelić je dao sedam preporuka na finansijsku reviziju i četrdeset dvije preporuke na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom utvrđeno je i da FZO nije usklađivao poslovne knjige još od 2019. godine sa glavnom knjigom trezora, što dovodi u sumnju istinitost i vjerodostojnost svih računovodstvenih pozicija u glavnoj knjizi za trogodišnji period.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, koji je na čelo FZO došao u martu 2021. godine, rekao je juče da je na nepravilnosti sve vrijeme ukazivao. Upitan ko je odgovoran za duplo negativno mišljenje za finansijsko poslovanje FZO u 2021. godini, kazao je da je “to kumulirano stanje unazad nekoliko godina” i da “svi oni koji su radili na tome prethodnih sedam-osam godina treba da daju objašnjenje.

On je rekao da je priča o preciznosti samih faktura neka druga dimenzija i da se govori o kašnjenju.

”Ono što je saopšteno je kumulativno i to je zatečeno stanje na koje sam ja sve vrijeme ukazivao”, rekao je Šćekić i ocijenio da je uspio da to malo unaprijedi.

Šćekić: Upozoravao sam...

Šćekić je kazao da je sistem pogrešno postavljen, jer je finansiranje zdravstvenog sistema značajno ugroženo ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje.

”Ja sam u prethodnom periodu lično upozoravao i slao dopise i urgencije zdravstvenim ustanovama kako bi ažurnije dostavljali informacije”, rekao je Šćekić.

Ocijenio je da “ovo što je DRI donijela potpuno podržavamo, jer smo sve vrijeme upozoravali”.

”O tome se nije pisalo, a sada se piše jer neki žele da se preko mene i zdravstvenog sistema svete”, rekao je.

Šćekić tvrdi i da bi, kada bi se u potpunosti sprovodilo knjiženje na način na koji je predviđeno, morali neke zdravstvene ustanove da ukinu.

Upitan da li očekuje neku reakciju tužilaštva, odgovorio je da u kontinuitetu poziva tužilaštvo i da je spreman da se nađe ispred tužilaštva.

”Pozivam tužilaštvo da se obavezno usmjeri na sagledavanje situacije, ne u ovom dijelu, ovo su tehničke stvari. Govorim o tome kako su angažovane neke privatne ustanove, kako su se tenderi za ljekove prebacili iz Fonda u Montefarm i kako je čitav taj sistem zamotan”, kazao je Šćekić.

Čirgić: Izvještaj DRI očekivan

Bivši direktor FZO Sead Čirgić koji je tu funkciju obavljao od 2016. godine do marta 2021. kazao je juče “Vijestima” da je izvještaj DRI očekivan jer je od samog predloga o budžetu te ustanove za 2021. bilo jasno da su potrebe zdravstvenog sistema potcijenjene, na šta je i prije samog usvajanja budžeta upozoravao.

”I pored optimističnih najava zdravstvenih vlasti da ćemo imati uštede na kraju 2021, u stvari smo dobili drastičan rast po svakoj poziciji i rekordan iznos neizmirenih obaveza kao i rekordan rast neizmirenih obaveza u jednoj godini, upravo zbog lošeg planiranja. Iz tog razloga je preporuka DRI da je potrebno realno planirati sredstva za potrebe zdravstvenog sistema na mjestu, s tim što mislim da je preporukom trebalo obuhvatiti i Ministarstvo finansija, jer često se razlikuje ono što predlaže FZO i što odobrava MF”, smatra Čirgić.

On je ocijenio i da se mora uvažiti činjenica da je za zdravstveni sistem Zakon o zdravstvenom osiguranju lex specialis u odnosu na Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da ta dva zakona nisu usaglašena, niti mogu biti.

”Ne može se zdravstveni sistem posmatrati kao obična potrošačka jedinica budžeta, jer zdravstveni sistem ne može stati kad se dođe do limita planirane potrošnje. U zdravstvu je nemoguće u 100 odsto isplanirati potrošnju. Ovo je sistemski problem nastao od 2009, koji se ukidanjem doprinosa još više produbio”, zaključio je Čirgić.

Nije čitao izvještaj, optužio medije da sarađuju sa mafijom

Šćekić je govoreći na konferenciji za medije o objavi informacije u vezi sa izvještajem kazao da je “novinarka vrlo tendenciozno i zlonamjerno to uradila”. Jedina potpisana novinarka ispod saopštenja DRI je urednica ND Vijesti Tina Popović, dok su ostali mediji uglavnom potpisivali redakcije.

”Ne možemo spinovati i udarati na ljude i skretati pažnju sa onih koji urušavaju sistem i koji su bili na visokim pozicijama u prethodnim godinama”, kazao je i istakao da se izvještaj odnosi na prethodni period.

”Vijestima” je odgovorio da konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2021. godinu nije pročitao.

Kazao je da podržava u potpunosti izvještaj DRI jer je sve vrijeme upozoravao na probleme koji traju, ali o kojima se nije pisalo, a sada se želi pisati “zato što određeni u kontinuitetu žele zlonamjerno prema meni, a nažalost i prema zdravstvenom sistemu preko mene, da se svete ili ne znam koje su im pobude i koje su im namjere”.

”To odgovorno tvrdim jer nećete da vidite sada nijedan napis da su urađene klinike u određenim medijima, tri klinike koje se nisu radile unazad trideset, četrdeset godina, nećete da vidite npr. da su stvoreni uslovi za 2022. godinu, da bude preko 10 miliona uštede, na lično moju inicijativu i na borbu koju sam vodio i sa tima koji su tako pisali, a i sa tajkunima i sa onima koji su to radili prema javnom zdravstvu”, rekao je Šćekić.

Ocijenio je da “ti koji su tendenciozni ne pišu da je zahvaljujući listi ljekova za ovu godinu stvoren uslov da se uštedi, da se preusmjeri na posebne ljekove i za jačanje javnog zdravstva, još dodatnih četiri miliona”.

”Pa zar to nije za pohvalu? Ili treba da optužimo, a da sačuvamo one kriminalce i one koji su godinama crpili javno zdravstvo. Zar na taj način treba da se odnosimo prema ljudima i prema funkcionerima?”, rekao je Šćekić.