Vratiće ga na posao, ali kad otvore radno mjesto

Potvrđena presuda Osnovnog suda prema kojoj bi podgorička “Čistoća” trebalo da ponovo zaposli Denisa Hota. Bivši poslodavac advokatici saopštio da Hot za to mora da sačeka sistematizaciju. Nisu odgovorili i kada će to biti. Javni izvršitelj u ovom slučaju od “Čistoće” potražuje preko 4.700 eura

19078 pregleda 8 komentar(a)
”Čistoća” da plati preko 4.700 eura, Foto: SAVO PRELEVIC
”Čistoća” da plati preko 4.700 eura, Foto: SAVO PRELEVIC

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda prema kojoj su nezakoniti rješenje o prestanku radnog odnosa i aneks ugovora o radu koje je podgorička “Čistoća” uručila bivšem zaposlenom Denisu Hotu. Prema istoj presudi, “Čistoća” je bila dužna na Hota vrati na posao. Sudeći, međutim, prema prepisci advokatice Denisa Hota i njegovog bivšeg poslodavca, da bi bio vraćen na posao, Hot će morati da sačeka sistematizaciju. Nije poznato i kada će procedura biti pokrenuta i koliko će postupak da traje.

Početkom februara javni izvršitelj donio je i “Čistoći” uputio rješenje o izvršenju, radi naplate preko 4.700 eura. Izvršni direktor “Čistoće” je Andrija Čađenović (DPS).

U rješenju Višeg suda u slučaju Denisa Hota, pored ostalog, piše da “pravilno prvostepeni sud utvrđuje da su zaključeni aneks, kao i rješenje o prestanku radnog odnosa nezakoniti.

”Ovo sa razloga, jer je tuženi u postupku izvršenja presude Osnovnog suda u Podgorici P.br. 5906/19 bio dužan da vrati tužioca na rad, i to na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima”, piše u rješenju koje potpisuje predsjednik Vijeća sudija Nenad Otašević.

Podsjeća se da je “Čistoća” (tuženi) zaključila aneks ugovora sa Hotom (tužilac), na osnovu čega je on raspoređen na radno mjesto samostalni referent sa eksploatacije vozila i mehanizacije u Sektoru za tehničko-operativne poslove. Međutim, kako se dodaje, “Čistoća” je Hota zaključenjem aneksa, rasporedila na radno mjesto koje prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta predviđa jednog izvršioca, a u tom trenutku to mjesto je već bilo popunjeno.

”Upravo to je bio osnov, da tuženi dan nakon zaključenja aneksa donese Obavještenje o prestanku potrebe za radom tužioca, jer na tom radnom mjestu postoje dva izvršioca, a prednost je data drugom zaposlenom, što je u konačnom rezultiralo i rješenjem o prestanku radnog odnosa tužioca. I po ocjeni ovog suda, pravilno prvostepeni sud utvrđuje, da je izloženo postupanje tuženog nezakonito”, piše u obrazloženju i dodaje se da “Čistoća”, protivno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, u postupku izvršenja pravosnažne presude, raspoređuje Hota na radno mjesto koje je već popunjeno.

Osnovni sud u Podgorici pravosnažnu presudu donio je u martu 2021. godine. Istog dana, kako su tada objavile “Vijesti”, Hot je pošao na posao, ali je vraćen sa kapije. Isto je doživio i nekoliko dana kasnije, nakon što je od “Čistoće”, u tada već prekoračenom roku za dobrovoljno izvršenje presude, dobio ugovor o radu. U međuvremenu mu je ponuđen aneks ugovora i, na njegov zahtjev, na posao je trebalo da dođe 11. maja, što je i učinio. Međutim, istog dana, uručeno mu je obavještenje da ne postoji dalja potreba za njegovim radnim angažmanom. Poslodavac ga je resporedio na radno mjesto za koje sistematizacija predviđa jednog zaposlenog. Na tom radnom mjestu već je angažovan Mihailo Popović.

Popović je na radno mjesto samostalni referent raspoređen od 1. februara 2018, a u “Čistoći” je od jula 2011, na neodređeno vrijeme. U vrijeme kad je zaposlen, izvršna direktorica “Čistoće” bila je njegova supruga Daca Popović, koja je od februara 2019. izvršna direktorica podgoričkog “Zelenila”.

Denis Hot u “Čistoći” je od 20. februara 2018, od kada je taj poslodavac sa njim zaključio više ugovora na određeno vrijeme - dva na po tri mjeseca, jedan ugovor na 12 mjeseci i tri ugovora po mjesec. Po isteku posljednjeg od 18. oktobra 2019. “Čistoća” je donijela rješenje o prestanku radnog odnosa. Prema svim ugovorima, Hot je bio zaposlen kao rukovodilac u službi za eksploataciju mehanizacije i vozila. To radno mjesto prepoznato je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pa je i sud ranije, donoseći presudu, naveo da iz toga “proizilazi da je tuženi, kao poslodavac, imao trajnu potrebu za ovakvim zaposlenjem”.

Nakon što je Viši sud nedavno potvrdio presudu Osnovnog, a presuda postala pravosnažna i izvršna, “Čistoći” se obratila i advokatica Denisa Hota, Jelena Raonić.

”Pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Podgorici P. br. 2159/21 od 16.05.2022. godine, između ostalog, poništeno je kao nezakonito rješenje o prestanku radnog odnosa Denisa Hota br. 11931 od 31.05.2021, i obavezan je tuženi ‘Čistoća’ DOO, da ga vrati na rad, a u skladu sa pomenutom presudom. Kako je ista postala izvršna, a vi u roku za dobrovoljno izvršenje niste postupili po njoj, ovim putem vas, a prije pokretanja prinudnog postupka pred sudom, molim da me obavijestite u što kraćem roku kada će te postupiti u skladu sa nalogom suda, i kada se moj klijent može vratiti na rad. Ukoliko se ne izjasnite, bićemo prinuđeni da pokrenemo postupak pred nadležnim sudom”, navodi se u dopisu koji je Raonić “Čistoći” uputila 3. februara.

Iz “Čistoće” su odgovorili da u tom preduzeću “ne postoji sistematizovano radno mjesto koje je upražnjeno, a na koje se tužilac sa nivoom obrazovanja kvalifikacije koje posjeduje može rasporediti”.

”U cilju postupanja po navedenoj presudi ovo privredno društvo će se, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Glavnog grada, obratiti Glavnom gradu kao osnivaču, sa zahtjevom za davanje saglasnosti za donošenje izmjena važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Nakon ispunjavanja formalnih uslova za raspored o istom ćemo vas obavijestiti”, navodi se u odgovoru “Čistoće” advokatici.

Raonić je u ponedjeljak ponovo uputila dopis tom preduzeću, interesujući se koliko njen klijent najduže može čekati izmjenu Pravilnika.

”Takođe, kada možemo očekivati da ćete se obratiti zahtjevom osnivaču? Imajući u vidu da zaposlenje predstavlja osnovni vid obezbjeđivanja egzistencije, to nam je ova informacija potrebna i nadam se da ćete na istu imati koliko toliko precizan odgovor”, navela je ona.

Rukovodilac krši zakon, građani plaćaju

Prema rješenju koje je početkom februara javni izvršitelj uputio “Čistoći”, od tog preduzeća se, na osnovu presude Osnovnog suda u slučaju Denisa Hota, potražuje preko 4.700 eura. Od toga, pored ostalog, oko 3.500 eura na ime glavnog duga, 766 eura na ime troškova parničnog postupka...

Glavni grad je krajem 2020. bio u obavezi da isplati skoro 9.000 eura nakon što je Miodrag Đukanović, zaposlen u Službi zaštite i spasavanja, podnio protiv tadašnjeg komandira, sada izvršnog direktora “Čistoće”, prijavu za zlostavljanje na radu. Đukanović je četiri godine proveo na sudovima, dokazujući da je kao vatrogasac-spasilac, vođa grupe, bio žrtva mobinga bivšeg komandira Andrije Čađenovića.

U novembru 2021. donijeta je još jedna pravosnažna presuda prema kojoj je Čađenović, u vrijeme kad je bio komandir Službe zaštite, po prijavi zaposlene S.S, označen kao mober. Glavni grad, odnosno Služba zaštite kao tužena strana, obavezna je bila da tužilji na ime naknade za pretrpljene duševne bolove isplati iznos od 1.800 eura, sa zateznom kamatom od dana presuđenja do konačne isplate. Na ime troškova parničnog postupka, tuženi je trebalo da tužilji isplati iznos od 1.885 eura...

Iz Glavnog grada, koji je osnivač “Čistoće” na ranija pitanja “Vijesti” nisu komentarisali to što se slične presude izvršavaju na teret građana.