USSCG: Još mnogo posla do socijalne pravde

"Pravda i pravičnost, jednake šanse za sve, vladavina prava i pravna sigurnost, pravičnost, dostojanstveni uslovi za život i rad, solidarnost, socijalni dijalog kao garant socijalnog mira, rodna ravnopravnost - nisu apstraktni pojmovi", poručuju iz Unije slobodnih sindikata

1785 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Iz Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata su ocijenili da se u Crnoj Gori mora još mnogo, uporno i dugo raditi da bi se dosegla socijalna pravda.

„I ove godine, na Svjetski dan socijalne pravde, Unija slobodnih sindikata Crne Gore podsjeća donosioce odluka na Deklaraciju Međunarodne organizacije rada o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju koja obavezuje države članice MOR-a da: preuzimaju kontinuirane aktivnosti ka punom i produktivnom zapošljavanju; da poštoju temeljna načela prava na rad i stvaraju uslove za dostojanstven život i rad; da promovišu socijalni dijalog i tripartizam; da suzbijaju siromaštvo, razvijaju i jačaju mjere socijalne zaštite", navodi se u saopštenju.

U Uniji slobodnih sindikata smatraju da su "nesporni pozitivni efekti" koje su određene ekonomske mjere usvojene i realizovane u prethodnom periodu imale na standard zaposlenih i građana: dječiji dodatak, program „Evropa sad“, naknade za majke sa troje i više djece, besplatni udžbenici, povećanje penzije, ograničenje akciza na gorivo, ograničenje tragovačkih marži na određene prehrambene proizvode...

Kazali su da je socijalna pravda, ipak, mnogo više od toga.

"Brojni su pokazatelji koji u jednom društvu govore o nivou postignutog blagostanja i socijalne pravde. Brojni su pokazatelji koji nam danas, i pored naprijed navedenih, nužnih pomaka, govore da u Crnoj Gori moramo još mnogo, uporno i dugo da radimo da dosegnemo socijalnu pravdu.

"Socijalnu NEpravdu danas osjeća: 40.000 naših građana i građanki koji rade na crno i koji ne uživaju niti jedno pravo iz radnog odnosa, niti socijalnu zaštitu; 44.849 naših građana i građanki koji su nezaposleni (od čega su 25 668 žene); 16.700 naših građana i građanki koji na zaposlenje čekaju duže od tri godine; 21,2% naših građana i građanki koji su u stopi rizika od siromaštva, u kom procentu stope rizika, djeca starosti od 0-17 godina učestvuju sa zabrinjavajućih 30,5%; 67,2% naših građana i građanki koji ne mogu da priušte nedjelju dana godišnjeg odmora van kuće; 31,8% naših građana i građanki koji kasne s plaćanjem obaveza (stambeni kredit, stanarina, račun za komunalne usluge...); preko 61.000 naših građana i građanki koji primaju iznos minimalne zarade u trenutku kada iznos minimalne potrošačke korpe (koja ne uključuje tzv. imputiranu rentu!) iznosi nešto više od 800 eura; između 15 i 20.000 naših građana i građanki koji primaju iznos ispod minimalne zarade; 8.037 porodica i 27 284 članova njihovih porodica koji primaju materijalno obezbjeđenje porodice u iznosima koji nijesu dovoljni ni za pokriće najosnovnijih životnih potreba; sve ranjive kategorije stanovništva (lica sa invaliditetim, pripadnici Romske i Egipćanske populacije, žene, pripadnici LGBTQ populacije...) koje ne uživaju jednak pristup pravdi, zdravstvenim uslugama, tržištu rada; armija zaposlenih koji ne uživaju osnovna prava iz rada i po osnovu rada (pravo na zaradu, na sedmični odmor, na plaćeni prekovremeni rad, na sindikalno udruživanje i djelovanje, na kolektivno pregovaranje, na štrajk...)", dodaju iz USSCG.

Poručuju da pravda i pravičnost, jednake šanse za sve, vladavina prava i pravna sigurnost, pravičnost, dostojanstveni uslovi za život i rad, solidarnost, socijalni dijalog kao garant socijalnog mira, rodna ravnopravnost - nisu apstraktni pojmovi.

"To su vrijednosti i ciljevi kojima bi trebalo stalno i uporno da težimo. Njihovo dostizanje značiće poštovanje ustavnog postulata da je Crna Gora država socijalne pravde, a ujedno će biti temelj mira i razvoja koji su, nikad više, potrebni Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: