Sjeveru fali specijalista, proširiti spektar laboratorijskih usluga

"Domovima zdravlja koji imaju velike prostorne kapacite, kao što je slučaj u Kolašinu, treba dozvoliti da na primarnom nivou obavljaju još neke usluge i na taj način rasterete KCCG", rekao je direktor Doma zdravlja tog grada Milan Marković

1136 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Značajan broj zdravstvenih ustanova na sjeveru građanima pruža veći obim usluga nego što je to predviđeno na primarnom i sekundarnom nivou, ali je u nekim neophodno angažovati više ljekara i specijalista, proširiti spektar laboratorijskih usluga i nabaviti dodatnu opremu kako bi ispunili sve preduslove za pružanje kvalitetene zdravstvene zaštite.

Sagovornici agencije MINA smatraju da bi domovima zdravlja, koji imaju kapacitete, trebalo dozvoliti da na primarnom nivou obavljaju još neke usluge i na taj način rasterete bolnice kojima gravitiraju i Klinički centar Crne Gore (KCCG).

Stanovnici Plava i Gusinja zdravstvenu zaštitu dobijaju u Domu zdravlja "Dr Branko Zogović" u Plavu, u kojem, prema riječima direktora Armena Pejčinovića, radi sedam timova izabranih doktora za odrasle, dva tima doktora za djecu i jedan izabrani doktor za žene.

U okviru Doma zdravlja postoje organizacione jedinice Stacionar za interne bolesti, Stacionar za ginekologiju i akušerstvo i Centar za hemodijalizu kojim, ističe Pejčinović, povećavaju obim usluga koje se inače rade na sekundarnom nivou.

On smatra da ipak ima prostora za uvođenje novih usluga.

"Iz razloga što pokrivamo dvije opštine broj pacijenata koji zahtijevaju usluge endokrinologa i karidologa je velik i neophodno je iste angažovati barem dva puta sedmično kako bi se rasteretila Opšta bolnica Berane, a pacijenti dobili usluge koje trenutno nijesu dostupne u našoj ustanovi", rekao je Pejčinović agenciji MINA.

Imajući u vidu da tehnički laboratorija može raditi hormonske analize i tumor markere, a da su izuzeti iz primarnog nivoa, Pejčinović dodaje da treba dozvoliti uzorkovanje istih s obzirom na to da postoje tehnički i kadrovski uslovi.

On je kazao da trend odlaska ljekara prema Podgorici, jugu i zemljama Evropske unije nije zaobišao ni Dom zdravlja u Plavu, te da zabrinjava nedovoljno interesovanje mladih ljakara da se zaposle u toj zdravstvenoj ustanovi.

"U narednih ćetiri godine šest ljekara odlazi u penziju, a za sad ne postoji interesovanje mladih ljekara da se zaposle u našem Domu zdravlja i samim tim nijesmo u mogućnosti da dodijelimo nove specijalizacije, i u dogledno vrijeme nećemo biti u mogućnosti da održimo kontinuitet zdravstvene zaštite na sadašnjem nivou", rekao je Pejčinović.

On je kazao da je u završnoj fazi izrada glavnog projekta "Odjeljenje radiologije sa administracijom" za koji se nada da će ove godine ući u kapitalni budžet i započeti sa realizacijom.

"Na stručnom usavršavanju ispred naše ustanove nalazi se šest ljekara od kojih dva na specijalizaciji radiologije tako da će uporedo sa realizacijom ovog projekta ljekari završiti usavršavanje i započeti svoj rad", rekao je Pejčinović.

Kada je riječ o nedostajućoj opremi, on je kazao da je u planu nabavka aparata za laboratorijske analize koji će omogućiti brzu orjentaciju kod najteżih srčanih stanja, kao i aparata za uzorkovanja koji će omogućiti da se putem krvi iz prsta djece lakše dobiju trażene analize.

"Po završetku novog odjeljenja radiologije u planu imamo nabavku aparata CT (kompjuterizovanu tomografiju) i digitalnog mamografa čime bi dodatno unaprijedili usluge u našem Domu zdravlja i dodatno rasteretili Opštu bolnicu Berane kojoj gravitiramo", dodao je Pejčinović.

Izgradnjom radiološkog odjeljenja oslobodiće se dio prostorija u Domu zdravlja koji će, prema riječima direktora, biti prenamijenjen u druge svrhe.

Pejčinović ističe da se, s obzirom da smo protekle tri godine bili svjedoci pandemije kovida, nameće potreba razvijanja službe za mikrobiologiju koja bi radila u punom kapacitetu, jer se sada brisevi uzimaju jednom nedeljno, što smatra nedovoljnim, a koji je obrađuju u Domu zdravlja Berane.

U okviru Doma zdravlja Plav funkcionišu posebne organizacione jedinice - zdravstvena stanica Gusinje i Murino i zdravstveni punkt Velika, u kojim trenutno ordiniraju tri ljekara.

Pomenute organizacione jedinice, kako je istakao Pejčinović, vrše sve usluge predviđene primarnom zdravstvenom zaštitom, a oba centra posjeduju savremenu laboratoriju u kojima se radi široka paleta laboratorijskih analiza i određeni nalazi koji prevazilaze primarni nivo.

U Murini i Gusinju jednom sedmično ordinira specijalista interne medicine, međutim, nemaju izabranog doktora za djecu, pa prema riječima Pejčinović, planiraju angažovanje pedijatara koji bi takođe jednom sedmično pružali usluge iz svog domena.

Zdravstvena zaštita na Žabljaku bila je, prema ocjeni njegovih stanovnika, mnogo bolja u drugoj polovini prošlog vijeka, kada je u toj opštini postojalo i porodilište.

Na Žabljaku su nekada ordinirala i dva stomatologa, a bilo je nezamislivo da tokom ljetnje ili zimske turističke sezone bude bez ortopeda. Stručnjaci, uglavnom iz Risna, tokom trajanja sezone, pružali su usluge kako mještanima, tako i turistima.

U jednom periodu bilo je organizovano i bolničko liječenja, hirurške intervencije poput operacija krajnika, slijepog crijeva.

Stanovništvo Žabljaka sada je, generalno, nezadovoljno zdravstvenom zaštitom u toj opštini, s obzirom da u svakodnevno ordiniraju svega tri izabrana ljekara, a da nema pristunog stalnog pedijatra.

U zdravstvenoj ambulanti, koja organizaciono pripada pljevaljskom Domu zdravlja, povremeno ordinira troje specijalista - pedijatar dolazi dva puta sedmično, internista i ginekolog po jednom.

Građani su nezadovoljni i time što se u laboratoriji rade najosnovnije pretrage i analize ili uzimaju uzorci koji se šalju u Pljevlja, pa izvještaje dobijaju nakon nekoliko dana.

Analogno stanju zdravstvene zaštite je i stanje objekata. Postoje dvije zgrade od kojih ona građena početkom 70-tih godina prošlog vijeka nije u funkciji i izložena je zubu vremena, dok su novija, građena 80-tih, i rendgen prostorije u mnogo boljem stanju.

Da je unapređenje uslova za liječenje pacijenata iz opštine Žabljak i okoline, olakšane procedure prilikom upućivanja na specijalističke preglede, te bolji uslovi za medicinsko osoblje u narednom periodu prioritetan zadatak donosilaca odluka u zdravstvenom sistemu i lokalne samouprave saopšteno je tokom sastanka ministra zdravlja, Dragoslava Šćekića, predsjednika opštine Žabljak Radoša Žugića i direktorice Doma zdravlja Pljevlja Branke Stanković.

Stanković je agenciji MINA kazala da se trude, da sa kadrom koji trenutno ordinira na Žabljaku, zdravstvena zaštita ne trpi, te da smatra da bi, kaka se obezbijedi odgovarajući kadar, mogli da imaju i oftalmološku ambulatnu.

Kada je riječ o Domu zdravlja Pljevlja, Stanković je istakla da imaju dovoljno pedijatara u odnosu na broj osiguranika.

Ona je kazala da ima dosta starijeg kadra i da ga treba podmlađivati, a način da se medicinski kadar zadrži na sjeveru vidi u promjeni stambene politike.

Ministar zdravlja je nedavno sa vršiteljkom dužnosti direktorice Stambene zadruge Zdravstvo Majom Radišević potpisao ugovor o izgradnji stambenog objekta za zdravstvene radnike iz Pljevalja.

"Na ovaj način šaljemo poruku da smo osim Podgorice posebnu pažnju posvetili i sjeveru Crne Gore i da će nam biti prioritet izgradnja stanova na ovom području. Krećemo od Pljevalja, nastavićemo u Beranama, pregovara se i na Žabljak", poručio je tada Šćekić.

Bolju zdravstvenu zaštitu od Žabljačana dobijaju stanovnici Bijelog Polja u kojem postoji Opšta bolnica, koja svojim korisnicima pruža veliki broj usluga i koji su, zahvaljuću uvođenu određenih konzilijuma, sve manje prinuđeni da odlaze u Podgoricu.

Menadžment bjelopoljske Opšte bolnice na čelu sa direktorom Kenanom Erovićem kao jedan od prioriteta je postavio unapređenje Opšte hirurgije u smislu obezbjeđivanja svih neophodnih uslova i nabavke medicinske opreme čiji je krajnji cilj povećanje broja operacija, kako bi smanjili upućivanje u Klinički centar Crne Gore smanjilo samo na one pacijente čija priroda bolesti se ne liječi u okviru sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Erović je agenciji MINA kazao da je tim ljekara koji rade u bjelopoljskoj bolnici spoj mladosti i iskustva i da zahvaljujući zdravoj sinergiji koja vlada među kolegama u poslijednjih godinu broj i vrste operacija su značajno povećane u odnosu na prethodne godine.

Na Odjeljenju Opšte hirurgije zaposleno je pet ljekara specijalista hirurgije, kao i jedan subspecijalista digestivne hirurgije, a Erović dodaje da se, izuzev ultraniskog rektuma pankreasa i jetre, sve druge vrste hirurških operacija obavljaju u ustanovi kojom rukovodi.

On je kazao da su u toj bolnici formirana dva konzilijuma za pacijente sa sjevera Crne Gore – onkološki i za slušna pomagala, a čime je rasterećen KCCG i smanjeni troškovi Fonda za zdravstveno osiguranje.

Govoreći o nedostajućoj opremi, Erović je podsjetio da će Opšta bolnica Bijelo Polje dobiti magnetnu rezonancu,a čijom nabavkom će, kako je ocijenio, uz postojeći medicinski kadar, stanovnici sjevera Crne Gore dobiti najkvalitetniju zdravstvenu uslugu i zaštitu, dok će ljekarima brza dijagnostika u velikoj mjeri olaškati rad.

Očekuje da će do kraje godine ova usluga biti dostupna pacijentima.

Prema riječima Erovića, u ovoj godini je planirana i nabavka opreme za potrebe urologije u vidu urološkog lasera za kamen i prostate, kao i nabavka osteodezintometra i aparata za ekstenziju za potrebe službe za fizikalnu medicine.

Kada je u pitanju medicinski kadar, Erović je kazao da Opšta Bolnica Bijelo Polje ima 365 zaposlenih, od čega 65 ljekara, 47 specijalista, sedam užih specijalista i 11 specijalizanata, što je svrstava u najbrojni kadar, a po starosnoj strukturi i najmlađi kada su u pitanju opšte bolnice u Crnoj Gori.

On je ukazao da je u zadnjih godinu, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, dodijeljeno 11 užih specijalizacija dok je u poslednjih 30 godina dodijeljeno svega devet.

Sa kapacitetom od 151 kreveta i značajnim ulaganjima u unapredjenje prostornih uslova Opšta bolnica Bijelo Polje, prema riječima njenog direktora, ispunjava sve preduslove za pružanje zdravstvene usluge i zaštite na visokom nivou.

Erović je rekao i da su bolnici liste čekanja svedene na vrlo kratak period, prije svega dobrom organizacijom specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.

Dužem čekanju na neke usluge doprinosi određeni broj građana koji u bjelopoljsku bolnicu dolazi iz drugih opština u kojima postoji samo primarni nivo zdravstvene zaštite. Erović ističe da je ta ustanova otvorena za sve pacijente i da tu ne smije postojati nikakva diskriminacija, niti uskraćivanje usluge. Stanovnici Kolašina uglavnom su zadovoljni uslugama koje su im dostupne u Domu zdravlja a prigovor, iako rijetko, prema riječima Zaštitnice prava pacijenata Dragane Bakić, imaju jedino na postupke zdravstvenih radnika.

Direktor Doma zdravlja Kolašin Milan Marković kaže da je dosta raširen spektar usluga koji pruža ta zdravstvena ustanova, te da je angažovano blizu 15 eksternih konsultatana iz KCCG ili bolnica kako pacijenti iz Kolašina ne bi morali da odlaze u druge gradove.

"Stalno je prisutan radiolog, jedan put sedmično dolaze karidolog, endogrinolog i urolog, jednom u 15 dana reumatolog, neuropsihijatar, neurolog, neurohirurg, oftalmolog, pulmolog, dok je imamo jednog stalno prisutnog ginekolog", rekao je Marković agenciji MINA.

To što trenutno ortoped ordinira dva puta sedmično nije dovoljno pa bi, smatra Marković, zbog obima posla trebalo obezbijediti njegovo prisustvo tokom čitave godine, a ne samo u toku zimske sezone.

Ističe da bi mogao da se proširi i spektar laboratorijskih usluga, što je, kako je rekao, više zakonska regulativa, nego što je tehnički zahtjevno.

"Svakog dana uzimamo određene uzorke i šaljemo ih za Podgoricu, tako da praktično sve uradimo osim što nemamo potrebnu mašinu", rekao je Marković, dodajući da su troškovi transporta veliki i da bi za 20 dana opravdali nabavku neophodne opreme.

Kolašin nema porodilište, jer da bi ono moglo da funkcioniše, kaže Marković, nije dovoljno da bude stalno angažovan ginekolog, već i anesteziolog, akušer, odnosno kompletan tim za pružanje tretmana, kao i da ima dovoljan broj ženske populacije.

On kao povoljnost navodi otvaranje autoputa zahvaljujući kojem pacijentkinje do KCCG stižu i za 20 minuta.

Marković je rekao da u DZ Kolašin trenutno ordinira samo jedan pedijatar, koji je stalno prisutan prijepodne, dok je angažovan kroz dopunski rad po nekoliko sati svakog dana popodne. Očekuje da će dolaskom pedijatra koji u junu završava specijalizaciju taj problem riješiti.

Kako je kazao, dolazak još jednog specijalizanta porodične medicine u junu biće dovoljan kako bi građani Kolašina imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Marković je ukazao da DZ Kolašin ima stalno prisutnog radiologa pa bi, ako nastavi sa obimom posla kojim trenutno ima, u perspektivi ta zdravstvena ustanova mogla da ima i skener.

Smatra da domovima zdravlja koji imaju velike prostorne kapacite, kao što je slučaj u Kolašinu, treba dozvoliti da na primarnom nivou obavljaju još neke usluge i na taj način rasterete KCCG.

Agencija MINA do objavljivanja teksta nije dobila odgovore od opštih bolnica u Pljevljima i Beranama, kao ni od Doma zdravlja Nikšić, pa će isti biti objavljeni naknadno.

Bonus video: