Crna Gora izrađuje Procjenu kapaciteta za odgovor na različite vrste rizika

Održan četvrti Konsolidacioni sastanak Procjene sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore

2730 pregleda 0 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

U crnogorskim institucijama je identifikovan određeni nedostatak administrativnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa, ukazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, Ljuban Tmušić.

On je, na četvrtom Konsolidacionom sastanku Procjene sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore, koji je organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), istakao i poseban nedostatak tehničkih kapaciteta za traganje i spašavanje iz ruševina.

„Institucije nemaju budžete za smanjenje rizika od katastrofa i finansijska sredstva koja mogu da planiraju i shodno njima sprovode mnogobrojne aktivnosti, već to bazno realizuje kroz različite programe i projekte“, rekao je Tmušić, kako prenosi PR Centar.

Tmušić
Tmušićfoto: PR Centar

On je, govoreći o aktivnostima koje realizuju, istakao da imaju spremnu radnu verziju dokumenta i završen sažetak koji će biti preveden na engleski jezik i poslat Evropskoj komisiji.

„Naša dinamika je da do 1. oktobra, kada treba da bude i završen dokument, organizujemo završni sastanak na kojem će on biti i predstavljen. Do tada je planirano da dokument bude izrađen u finalnoj verziji kako bi služio potrebama naše države i adekvatnom odlučivanju donosilaca odluka“, rekao je Tmušić.

Najavio je i da će u narednom periodu raditi i na izradi baze podataka o rizicima u Crnoj Gori.

Načelnica odjeljenja za međunarodnu saradnju u okviru Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Ivana Adžić, kazala je da su u okviru Podgrupe za klimatske promjene imali jako intenzivan i kompleksan posao kako bi prikazali sve resurse, nedostatke, odnosno potrebe koje država ima u ovoj oblasti.

Adžić
Adžićfoto: PR Centar

Prema njenim riječima, dokument koji je izrađen i koji će biti predstavljen krajem godine je veoma složen i kompleksan sa apekta mjera koje daje i predloga koji su definisani.

„Možda će biti preoštar na prvo čitanje, ali će biti dobra ulazna komponenta za sve aktivnosti koje slijede u doba klimatskih promjena i vremena koje je pred nama“, poručila je Adžić.

Tokom sastanka svih devet podgrupa je predstavilo radnu verziju dokumenta sa posebnim akcentom na utvrđene zaključke i preporuke koje treba da služe za unapređenje stanja u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u našoj državi.

Bonus video: