Slučaj Kočani: Inspektori tek sad progledali

Nakon četiri godine pisanja “Vijesti” o neprijavljenim objektima odlazećeg šefa države, inspekcija Ministarstva ekologije i urbanizma u nekoliko dana vidjela da su građeni u zelenom pojasu Đukanović tvrdi da je zahtjev za legalizaciju podnijet 2018, najavio krivične i parnične prijave

73347 pregleda 300 reakcija 60 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Iako su “Vijesti” o imanju porodice odlazećeg predsjednika države Mila Đukanovića (DPS) u Kočanima, u opštini Nikšić, pisale još 2019. godine, inspektori su tek ovih dana vidjeli da se ono, kako tvrde, nalazi u zelenom pojasu, i u roku od dvije sedmice od podnošenja inicijative za inspekcijski nadzor, donijeli rješenje o rušenju.

Snimak sa početka 2019. godine.

Uz najavu da će zbog takve odluke inspektora pokrenuti i krivične i parnične postupke, njegova advokatica Neda Ivović u odgovoru medijima, juče je navela da je Đukanović nikšićkom Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine zahtjev za legalizaciju podnio 13. juna 2018, a da je nekoliko dana kasnije, Sekretarijat donio Rješenja o prekidu iniciranih postupaka legalizacije - do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Iz nikšićkog Sekretarijata, krajem oktobra, “Vijestima” su kazali da nemaju bilo kakvu dokumentaciju u vezi sa legalizovanjem imovine Đukanovića u Kočanima.

Demohrišćanska partija i Građanski pokret URA objavili su rješenje građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, od 4. aprila, prema kojem se odlazećem predsjedniku naređuje da u Kočanima poruši dva objekta od 170 i 89 kvadratnih metara. Iz resora ministarke u tehničkom mandatu Ane Novaković Đurović nisu odgovorili na pitanja redakcije, pa ni potvrdili autentičnost dokumenta.

ŠTA PIŠE U RJEŠENJU

Prema dokumentu koji se dijeli na društvenim mrežama i kojeg su juče u toku dana komentarisali predstavnici dijela političkih partija, inspektor Aleksandar Todorović, zbog gradnje u zelenom pojasu, što je, navodi, protivno Prostorno-urbanističkom planu (PUP) Opštine Nikšić, naložio je rušenje u roku od 20 dana.

”Naređuje se subjektu nadzora Milu Đukanoviću da poruši izgrađene objekte i to: objekat 1 koji se nalazi na katastarskoj parceli 3/3 KO Kočani u Nikšiću, površine 170 m2, spratnosti P; objekat 2 koji se nalazi na katastarskoj parceli 3/2 KO Kočani u Nikšiću, površine 89 m2, spratnosti Su+P... jer su isti izgrađeni suprotno važećem PUP Opštine Nikšić”, piše u rješenju.

U dokumentu se dodaje i da je inspektor postupio po službenoj dužnosti 31. marta, a u odnosu na inicijativu od 22. marta. Piše i da je inspekcijski nadzor najavljen Đukanoviću, ali da se on nije odazvao na dostavljeni poziv. Zbog toga je, kako se navodi, inspektor izvršio uvid u zvanični sajt Uprave za katastar i državnu imovinu.

”Inspektor je utvrdio sljedeće, kp 3/3 KO Kočani, Opština Nikšić, upisana je u Listu nepokretnosti 983... u A listu istog je kao način korišćenja upisana porodična stambena zgrada 290 m2 zavedena kao zgrada broj 1, dok je kao datum upisa naveden 26. 05. 2020, dok se u B listu kao nosilac prava navodi Đukanović Radovan Milo, osnov prava svojina, po obimu prava 1/1. U V listu se navodi da je zgrada br. 1 koja se nalazi na kp 3/3 spratnosti prizemlje površine 170 m2, dok je kao vlasnik objekta naveden Đukanović Radovan Milo, a kao datum izgradnje navedena 2014. godina”, piše u rješenju i dodaje se i da u opisu prava za taj objekat stoji da “nema građevinsku i upotrebnu dozvolu”, a da je datum tereta 12. 07. 2019.

Inspektor je, takođe uvidom u podatke sa vebsajta Uprave za katastar, konstatovao da je parcela 3/2 KO Kočani upisana u LN 889, da stoji da se na parceli nalaze dvorište površine 500 kvadrata, pašnjak 6. klase površine 227 m2, kao i porodična stambena zgrada površine 63 kvadrata, upisana kao zgrada 1. Kao datum upisa naveden je 12. 07. 2019, nosilac prava Milo Đukanović, da je osnov prava svojina, po obimu prava 1/1. Dalje se navodi da je zgrada broj 1, koja se nalazi na kp 3/2 spratnosti suteren+prizemlje, od čega suteren zauzima 41, a prizemlje 47 kvadrata. Kao vlasnik je naveden odlazeći predsjednik Crne Gore, a datum izgradnje 2010. godina. I za tu zgradu navodi se da “nema građevinsku i upotrebnu dozvolu”.

”Postupajući po službenoj dužnosti, a u svrhu ispitnog postupka, inspektor je izvršio uvid u važeći PUP Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade - grafički dio Plan namjene površina i utvrdio da se predmetne katastarske parcele 3/2 i 3/3 KO Kočani, Opština Nikšić, na kojima su izgrađeni gore navedeni predmetni objekti, nalaze u zoni Zeleni zaštitni pojas”, piše u rješenju, i dodaje i da “zaštitni pojasevi mogu biti isključivo sanitarno-higijenskog karaktera ili zeleni zaštitni pojasevi”, a da je inspektor utvrdio “da se u dijelu zaštitnog pojasa ne navodi mogućnost gradnje bilo kakve vrste stambenih objekata”.

KAKO SU RUŠEVINE POSTALE VILE, A MILO VLASNIK

O gradnji na imanju Đukanovića u Kočanima, “Vijesti” su pisale u martu 2019. godine. U tekstu “Straćare ili sakrivene vile šefa države?” tada je objavljeno da dvije od tri kuće na porodičnom imanju predsjednika Crne Gore u tom nikšićkom naselju nisu prijavljene.

Povezani članci

15. Mart 2019.

Straćare ili sakrivene vile šefa države?

U to vrijeme, Đukanović je Upravi za nekretnine i Agenciji za sprečavanje korupcije prijavio da u Kočanima ima tri parcele ukupne površine 1.488 kvadrata, a da na najvećoj od njih (805 metara kvadratnih) posjeduje “dvije prizemne zgrade, ruševine raznog objekta”, površine 30 i 40 kvadrata, stečene kupovinom. Na snimku iz vazduha, koji su “Vijesti” tada objavile, vidjelo se da su “ruševine” u međuvremenu postale uređena prizemna kuća koju čine dva objekta sagrađena jedan uz drugi.

Pored navodnih ruševina na svojoj parceli, što se takođe vidjelo na tom snimku, sagrađena je i manja spratna kuća od kamena, što takođe nije bilo prijavljeno Upravi za nekretnine i ASK-u. Prema snimcima sa Google Earth servisa, kako su “Vijesti” objavile 2019. godine, na parceli koju je Đukanović prijavio nadležnim organima i na okolnim parcelama, do 2016. nije bilo ničeg, osim “ruševina raznog objekta”, koje su do tada bile okružene zelenilom.

Đukanović tada nije odgovorio na pitanja “Vijesti”.

To što tada prvi čovjek države nije prijavio imovinu, 2019. nije tangiralo njegove političke oponente, ali jeste dio civilnog sektora. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Organizacija KOD podnijeli su i inicijativu za postupanje Agenciji za sprečavanje korupcije, koja je utvrdila da Đukanović nije prekršio zakon time što nije prijavio imovinu u Kočanima.

U julu 2019. “ruševine” su uknjižene na brata Aca Đukanovića, a godinu kasnije, sada odlazeći predsjednik tu imovinu, u vanrednom izvještaju o imovini i prihodima, po okončanju imovinskog postupka, prijavio je ASK-u. Tada su “ruševine” i zvanično postale kuće. Objekti tih površina, kao stambeni i nestambeni prostor, navode se i imovinskom kartonu od 31. marta.

U jučerašnjem reagovanju advokatice Đukanovića, piše da objekti “na đedovini porodice” datiraju sa početka 20. vijeka, a da je “nekadašnje porodične objekte renovirao Aco Đukanović, kao raniji vlasnik istih”.

Nema roka za legalizaciju

Poziv za legalizaciju objavljen je 2018. Prema posljednjim izmjenama Zakona o prostornom planiranju i izgradnji objekata, ne postoji rok do kada je moguće podnijeti zahtjeve, pa opštinski organi svakodnevno primaju nove. U međuvremenu, za godinu je pomjeren i rok za izradu Plana generalne regulacije (oktobar 2023). Iz resora Novaković Đurović, kazali su i da nema dovoljno stručnog kadra koji radi na sprovođenju postupka legalizacije...

Za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, kako su “Vijesti” objavile krajem januara, podnijeto je preko 56 hiljada zahtjeva. Tada su iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali da su legalizovana 2.722 objekta.

Bonus video: