Novi pokušaj za direktora Fonda rada: Prethodne izbore pratile nepravilnosti

Uprava za ljudske resurse testiraće sedam kandidata koji su ispunili uslove konkursa za rukovodioca

14348 pregleda 11 komentar(a)
Sjedište Fonda rada, Foto: Savo Prelević
Sjedište Fonda rada, Foto: Savo Prelević

Uprava za ljudske resurse testiraće sedam kandidata koji su ispunili uslove konkursa za direktora Fonda rada.

Među njima su i aktuelna vršiteljka dužnosti Jelisaveta Zorić Jović, v. d. u vrijeme 42. Vlade Ana Mrdović, nekadašnji savjetnik u poslaničkom klubu SNP, i kandidat za predsjednika te partije 2017. Goran Dašić, nekadašnja sekretarka MJU u mandatu Suzane Pribilović, Vesna Ćalović.

Uslove, prema informacijama sa sajta Uprave, ispunjavaju i advokatica Milica Parađin, zaposlena u Fondu rada Vjera Mićović, Ivica Matović i Vladan Božanović.

Uprava za ljudske resurse će, prema informacijama “Vijesti”, sredinom sedmice uraditi provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata za popunu radnog mjesta prije utvrđivanja konačne liste.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50 odsto bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervjuu.

Glasanje mimo zakona i Statuta

Fond rada više od godinu nema direktora u punom mandatu, a prethodne izbore pratile su nepravilnosti.

Upravna inspekcija utvrdila je da je Upravni odbor Fonda mimo zakona i statuta je u aprilu prošle godine tajno glasao o direktoru te ustanove.

Na spornoj sjednici, prema zapisniku, svih osam članova UO saglasili su se da tajno glasaju o predlogu za imenovanje direktora Fonda rada.

U dokumentu piše da je svih osam prisutnih članova glasalo, te da su po dva glasa dobili tadašnji kandidati Mrdović i Zoran Ratković, dok su četiri listića predata prazna, pa UO nije donio odluku o izboru direktora.

Upravna inspekcija naglasila je da Poslovnik o radu Fonda propisuje da se tajno glasanje vrši glasačkim listićima zaokruživanjem “za ili protiv”, ali ne poznaje mogućnost predaje praznih listića... Konstatovala je i da je Odluka o neizboru direktora/ce donijeta suprotno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i Zakonu o Fondu rada...

Tada je Mrdović izabrana za v. d. direktorku.

ASK istražuje izbor Zorić Jović

Upravni odbor Fonda rada izabrao je u novembru prošle godine Zorić Jović za vršiteljku dužnosti direktorice. Ona je prethodno bila zaposlena u bankarskom sektoru.

Izabrana je na samoj sjednici na predlog jednog od članova UO.

Na početku te sjednice, a po nalogu Upravne inspekcije, ponovljeno je glasanje za direktora te institucije između kandidata Mrdović i Ratkovića. Mrdović je dobila četiri glasa od pet potrebnih za izbor, dok je Ratković povukao kandidaturu i glasao za Mrdović.

Protiv Mrdović bili su predstavnici sindikata, Unije poslodavaca i jedan predstavnik Vlade, dok su tri predstavnika vlade i jedan zaposlenih glasali za Mrdović.

Dio predstavnika UO koji zastupaju interese poslodavaca, tada su vodili kampanju za kandidaturu Vesne Ćalović za direktorku Fonda.

Novembarski izbor Zorić Jović je, kako je “Vijestima” potvrđeno, predmet interesovanja Agencije za sprečavanje korupcije, zbog sumnje da je time ugrožen javni interes.

”Dana 13. 01. 2023. godine, Agenciji za sprečavanje korupcije je podnijeta prijava o ugrožavanju javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije, vezano za imenovanje vršiteljke dužnosti direktorice te institucije Jelisavete Zorić Jović”, navodi se u dopisu Agencije, koja je od Fonda rada tražila kompletnu dokumentaciju u vezi sa tim izborom.

Zorić Jović kazala je “Vijestima” da je za imenovana u skladu sa članom 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim se propisuje na koji način se bira v. d. direktor. Kazala je da je ASK dostavila odgovor, odnosno izjašnjenje, kao i da smatra da je u pitanju greška, s obzirom na to da za imenovanje v. d. direktora nije predviđen konkurs i testiranja.

”Zakonom i Statutom Fonda rada su definisane nadležnosti Upravnog odbora za imenovanje v. d. direktora/ice i direktora/ice. U prilogu šaljemo Odluku o imenovanju od 10.11.2022, Rješenje o imenovanju od 10.11.2022. i Statut Fonda rada”, navela je Zorić Jović u odgovoru ASK.

Ona je “Vijestima” kazala da je na sjednici UO 10. 11. 2022. predložena za v. d. direktoricu kao stručnjak iz privatnog sektora koji treba da “fokusira probleme, postavi strateški cilj i sprovede aktivnosti na njegovoj realizaciji”.

”Strateški cilj je pretvaranje Fonda u instituciju koja će imati u fokusu interes građana, brzinu, efikasnost, punu transparentnost u radu, potpuno informisanje radnika o njihovim pravima u stečaju i koja će konstantno raditi na unapredjenju svojih procesa. Besmislene anonimne prijave me neće pokolebati da realizujem cilj. Fond će biti profesionalan servis građana, institucija koja će jačati njihovo povjerenje i obezbijediti visok nivo kvaliteta usluge. Interesi pojedinaca ili grupe su prošlost”, navela je Zorić Jović u odgovoru.

Neraspisivanje konkursa

Nekoliko dana nakon što je Zorić Jović imenovana, 16. novembra prošle godine, Vlada je zaključkom zahtijevala raspisivanje konkursa za izbor direktora u punom mandatu, ali Uprava za ljudske resurse.

Iz Uprave su tada “Vijestima” odgovorili da je obustavljanje postupka zatražila upravo Zorić Jović.

Iz Uprave su kazali i da im je Fond rada 16. septembra ove godine dostavio odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta direktor/ica Fonda rada.

”Kako Kadrovski plan Fonda rada za 2022. godinu ne sadrži podatak da je potrebno popuniti radno mjesto direktor/ica, Uprava za ljudske resurse je dopisom od 16. 9. 2022. godine obavijestila Fond rada da nije u mogućnosti postupiti po Odluci o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta i objaviti javni konkurs”, naveli su iz Uprave.

Fond rada se 18. novembra ponovo obratio Upravi zahtjevom za objavu javnog konkursa, uz koji dostavljaju zaključak Vlade kojim se daje saglasnost za pokretanje postupka popune radnog mjesta direktora/ice Fonda rada.

”Uprava za ljudske resurse, postupajući po navedenom zaključku, dostavila je Zavodu za zapošljavanje Crne Gore obrazac E-1 na ovjeru, kao i pripremila tekst javnog konkursa za objavu u dnevnom štampanom mediju i na svojoj internet stranici. Međutim, istog dana, v. d. direktorice Fonda rada Zorić Jović uputila je dopis Upravi za ljudske resurse u kojem se navodi da se obustavlja postupak objave predmetnog javnog konkursa, iz razloga što se nijesu stekli uslovi. Imajući u vidu navedeno, Uprava za ljudske resurse nije objavila javni konkurs za radno mjesto direktor/ica Fonda rada”, naveli su iz Uprave.

Upravni odbor Fonda, koji bira direktora institucije nakon procedure u Upravi za ljudske resurse je devet članova: četiri su predstavnika Vlade, dva su iz reprezentativnih sindikalnih organizacija, dva iz Unije poslodavaca i jedan predstavnik zaposlenih iz Fonda rada.

Fond isplaćuje novac žrtvama tranzicije, odnosno radnicima koji su ostali bez posla u državnim preduzećima, a nijesu dobili otpremninu. Otpremnina iznosi 1.926 eura po radniku. Fond je osnovan 2010. godine.

Bonus video: