UNICEF i predstavnici civilnog sektora pozvali buduću Vladu da poveća broj školskih psihologa

Iz UNICEF-a su kazali da je njihova analiza iz 2018. godine pokazala da je crnogorskim centrima za socijalni rad potrebno još najmanje 50 dodatnih socijalnih radnika

4188 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Crna Gora se obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku garantovati ostvarivanje prava na život u miru i dostojanstvu,odnosno na život bez nasilja, kazali su iz Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF).

Oni su, kako je saopšteno iz te organizacije, zajedno sa Udruženjem psihologa Crne Gore, Udruženjem Roditeljia, Prosvjetnom zajednicom i Unijom srednjoškolaca Crne Gore pozivali sve političke aktere da, ukoliko budu izabrani na predstojećim izborima, se obavežu na hitno povećanje broja socijalnih radnika i školskih psihologa.

"Ono što će nova vlada učiniti u borbi protiv nasilja uticaće na svaku djevojčicu i svakog dječaka, kao i na svakog građanina ove zemlje. Glasači imaju priliku da utiču na takve odluke dajući dječjim potrebama i pravima prioritet na izborima", poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

Iz UNICEF-a su kazali da je njihova analiza iz 2018. godine pokazala da je crnogorskim centrima za socijalni rad potrebno još najmanje 50 dodatnih socijalnih radnika koji bi, kako kažu, trebalo da rade kao službenici zaduženi za konkretne slučajeve na terenu i da obezbijede usluge podrške djeci i porodicama u riziku u njihovoj zajednici.

"Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ukoliko budu u poziciji odlučivanja, obezbijediti konkretne rezultate u podršci i djeci i roditeljima i to u obezbjeđivanju socijalnih usluga. To podrazumijeva uvođenje minimalnog paketa usluga za svako dijete i porodicu. Ove usluge treba da uključe savjetovanje, porodičnu terapiju, kao i podršku unapređenju roditeljskih kompetencija", kazala je izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Prema njenim riječima, trenutno samo 73 psihologa podržavaju 120.000 djece koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Crnoj Gori.

"Nadamo se da ćemo ubuduće imati dovoljan broj psihologa u školama, bez obzira na broj učenika koji pohađaju određenu školu, i time kontinuirano promovisati važnost mentalnog zdravlja kao nužnog uslova kvalitetnog učenja i daljeg razvoja cjelokupne ličnosti djece i mladih. Takođe, prevencija uvijek ima i dugoročne efekte, jer smanjuje buduće izdatke liječenja, sudskih postupaka, razvojnih poteškoća, porodične problematike i slično", poručila je predsjednica Upravnog odobra Udruženja psihologa Crne Gore Dušica Dubljević.

S apelom Udruženja psihologa za hitno povećanje broja školskih psihologa saglasna je i NVU Prosvjetna zajednica.

UNICEF
foto: UNICEF - Duško Miljanić

"Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će u narednom periodu svim učenicima i nastavnicima vrtića, osnovnih i srednjih škola osigurati bezbjedne uslove za rad. Prije svega, raditi na izgradnji novih vrtića i škola, te u svakoj ustanovi obezbijediti neophodan broj stručnih saradnika, naročito dječjih psihologa, defektologa i asistenata, što će nesumnjivo doprinijeti i smanjenju vršnjačkog nasilja", poručila je Olivera Lekovic ispred NVU Prosvjetna zajednica.

Sprečavanje nasilja je, smatra ona, dokazano najbolja strategija, pa, kako kaže, djeca moraju imati odgovarajuće vještine da bi se vršnjačko nasilje spriječilo.

Iz tog razloga, kako navode, neophodno je osigurati da se program "Moje vrline i vrijednosti" za socio-emocionalni razvoj učenika proširi na sve škole, kao dio svakodnevne nastave i učenja.

"Ovaj program uveden je u obrazovni sistem Crne Gore 2015. godine, uz podršku UNICEF-a i Zavoda za školstvo. Trenutno se sprovodi u preko 100 osnovnih i srednjih škola, čime se pruža podrška da više od 20.000 učenika nauči da prepozna svoje i tuđe emocije, da razvije toleranciju i empatiju i da rješava probleme bez nasilja" , kazai su iz UNICEF-a.

Politički akteri su pozvani i da se obavežu da svim osnovcima i srednjoškolcima pruže priliku da pohađaju program socio-emocionalnog razvoja "Moje vrline i vrijednosti".

"Mladi koji su učestvovali u ovom programu potvrđuju njegovu djelotvornost u izgradnji kulture bez nasilja", poručila je Lana Lješković ispred Unije srednjoškolaca Crne Gore.

Još jedno istraživanje UNICEF-a iz 2018. godine pokazalo je, kazali su iz te organizacije, da je dvije trećine crnogorske djece uzrasta od jedne do 14 godina iskusilo neki oblik fizičkog kažnjavanja i/ili psihičke agresije od strane odraslih članova domaćinstva tokom prethodnog mjeseca.

UNICEF
foto: UNICEF - Duško Miljanić

"Iz tog razloga, uz podršku UNICEF-a, programi podrške roditeljstvu uvedeni su u skoro pola od ukupnog broja crnogorskih opština. Roditelji koji su pohađali program „Brižne porodice” kažu da sada lakše rješavaju probleme sa svojom djecom bez nasilne discipline, kao i da se srijeću s manje problema u ponašanju svoje djece", dodali su.

Voditeljka ovog programa i supervizorka Darija Petović-Bambur iz Udruženja Roditelji pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će nova vlada finansirati programe podrške roditeljstvu i učiniti ih dostupnim svakom roditelju u zemlji.

"Izgradnja Crne Gore bez nasilja počinje u svakoj porodici. Država treba da podrži svakog roditelja da odgaja decu bez nasilja", navela je Petović Bambur.

U UNICEF-ovom saopštenju se navodi da prema posljednjem popisu djeca do 18 godina čine skoro jednu četvrtinu stanovništva Crne Gore.

"Osim što pogađa sve njih, nasilje pogađa i njihove roditelje, bake i djedove, komšije, nastavnike, socijalne radnike i druge koji rade s djecom, kao i sve građane u zemlji. Dakle, ono što će nova vlast učiniti kako bi izgradila Crnu Goru bez nasilja utiče na sve ljude koji žive u Crnoj Gori, na one s pravom glasa i na one bez prava glasa. Zbog svih ovih razloga kampanja za parlamentarne izbore treba da se bavi ovim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u samoj srži razvoja Crne Gore", rečeno je iz te organizacije.

Bonus video: