Zaključavati škole i postaviti kamere

Zaštitnika zabrinjava porast nasilja, preporučuje veću bezbjednost u školskom okruženju

4574 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Skupština/I.Šljivančanin
Foto: Skupština/I.Šljivančanin

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda preporučio je podgoričkoj Osnovnoj školi “21. maj”, čiji je učenik bio žrtva fizičkog i verbalnog nasilja, da nastavi pedagoško-psihološki rad sa djetetom, ali i da postavi video-nadzor, pojača dežurstva zaposlenih i zaključava objekte u toku nastave.

Osnovnoj školi “Savo Pejanović”, čija je grupa učenika devetog razreda pretukla dječaka, preporučene su iste mjere na obezbjeđenju školskog okruženja, ali i da pedagoško-psihološka služba preduzima aktivnosti usmjerene na smanjivanje vršnjačkog nasilja.

Obje škole zadužene su i da u međusobnoj saradnji i komunikaciji u takvim slučajevima koriste mogućnost medijacije, u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

U mišljenju Zaštitnika, koji potpisuje zamjenica Snežana Mijušković, piše da je u medijima u martu objavljen članak u kojem se navodi da je učenik osmog razreda Osnovne škole “21. maj” žrtva napada i da je, prema tvrdnjama roditelja drugih đaka, već duže izložen vršnjačkom nasilju dječaka. Navodi se da je dječaka, stranog državljanina, pretukla grupa đaka devetog razreda druge osnovne škole i da je pokrenut krivični postupak protiv četvrorice četrnaestogodišnjaka zbog sumnje da su počinili nasilničko ponašanje, a škola “Savo Pejanović” im izrekla vaspitnu mjeru.

Dječak, kako su naveli predstavnici NVO Udruženje Roditelji i objavili mediji, izložen je verbalnim napadima učenika koji ga prozivaju zbog izgleda, ponašanja, ali i na nacionalnoj osnovi.

Zaštitnik je utvrdio da je dječaku ugrožena bezbjednost i povrijeđeno pravo na zaštitu od svakog oblika nasilja u obrazovno-vaspitnoj ustanovi. Tvrde da zabrinjava činjenica da se takvi slučajevi vršnjačkog nasilja događaju u većem obimu, naročito među djecom uzrasta od 13 do 15 godina, da to nerijetko posmatraju i druga djeca koja ne preduzimaju radnje da to zaustave, već posmatraju nasilje i čak snimaju.

“Imajući u vidu činjenicu da se nasilje dogodilo u školskom dvorištu, ne opravdava školu što je dozvolila da djeca koja nijesu učenici te škole, neopaženo uđu u dvorište i u tom prostoru napadnu i pretuku učenika. Takođe, podatak da kamere koje pokrivaju dvorište nijesu u funkciji, te da nema sredstava za popravku, nije izgovor...”, piše u mišljenju.

Zaštitnik je konstatovao i da je škola “21. maj” preduzela niz radnji u cilju pomoći učeniku kako bi prevazišao traumatični događaj, ali i da je škola “Savo Pejanović” preduzela radnje i mjere kako bi sankcionisala učenike, kroz ukor i smanjenje ocjene iz vladanja.

“Međutim, škola nije istakla da li je i koje mjere i radnje preduzela u cilju prevencije daljeg nasilja, kako od ovih učenika, tako i uopšte. Takođe, nije navedeno da li su ovi učenici u prethodnom periodu pokazivali znake neadekvatnog ponašanja, te da li su bez obzira na sankcije, obavljali savjetodavni rad u pedagoško psihološkoj službi, kako bi se zajedno uz sankciju pomoglo da ubuduće ne vrše slične izgrede”, navodi se u mišljenju.

Piše i da se mora posvetiti veća pažnja bezbjednosti u školskom okruženju.

Bonus video: