Zaštitnik ljudskih prava i sloboda: Poboljšati uslove u nikšićkom Domu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda preporučio da se utvrdi cijena smještaja i ishrane za studente

1941 pregleda 0 komentar(a)
Sa protesta studenata u martu, Foto: Svetlana Mandić
Sa protesta studenata u martu, Foto: Svetlana Mandić

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda preporučio je Ministarstvu prosvjete i nikšićkom Domu učenika i studenata "Braća Vučinić" da preduzmu aktivnosti u cilju poboljšanja uslova u kojima borave korisnici.

Preporučeno je da u međusobnoj saradnji utvrde cijenu smještaja i ishrane u domu, učine je javnom, ali i uspostave punu nadležnost obavljanja javne funkcije u odnosu na ostvarivanje prava na smještaj i ishranu studenata koje to pravo ostvaruju po javnom konkursu. Dom učenika i studenata trebalo bi da na svojoj internet stranici javno obavještava korisnike o važnim informacijama, kao što su kućni red, cijena usluge, jelovnik i slično, ali i da unaprijedi saradnju kroz periodične sastanke.

Zaštitnik je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak nakon što se početkom marta u medijima pojavila informacija o protestima studenata zbog kapaciteta menze i nedostatka grijanja. Studenti su tada naveli da su revoltirani dugogodišnjim problemima, izostankom reakcije i bahatim odnosom institucija, između ostalog, naglasivši da se u menzi hrani njih 700-800, iako su kapaciteti 200, da su gužve ogromne, a ponašanje uprave nekorektno...

U mišljenju Zaštitnika, koje potpisuje zamjenica Snežana Mijušković, navodi se da su se toj instituciji obraćali studenti usmeno zbog problema u vezi sa ishranom i grijanjem, poručivši da je potrebno unaprijediti taj segment njihovog obrazovanja.

“Na osnovu sprovedenog postupka, Zaštitnik je utvrdio da su protesti studenata početkom marta 2023. godine u Nikšiću, koji su se odnosili na uslugu smještaja i ishrane u Javnoj ustanovi Dom učenika i studenata ‘Braća Vučinić’ Nikšić, bili opravdani, te da ostvarivanje navedenog prava nije u skladu sa relevantnim propisima i standardima. Takođe, neobezbjeđivanje odgovarajućih uslova (smještaja i ishrane) studentima nije u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja”, piše u mišljenju Zaštitnika.

Podsjeća se da Dom učenika i studenata “Braća Vučinić” pruža usluge smještaja studentima na dvijema lokacijama - u objektu u Ulici Danila Bojovića bb i u “Novom studentskom domu” u objektu hotela “Onogošt”, sa ukupno 510 mjesta.

“Kapaciteti JU Doma, prema izjašnjenju ustanove, već su odavno prevaziđeni, pa su aktivnosti na rješavanju ovog problema započele 2012. godine, kada je raspisan javni poziv za izradu urbanističko-tehničkog rješenja na osnovu kog je izabrano najbolje rješenje, ali do izgradnje novog doma nije došlo (razlozi za prolongiranje nijesu navedeni)...” Zaštitnik konstatuje i da se stiče utisak da Dom ne ostvaruje svoju javnu funkciju nad prostorom “Novog studentskog doma” u pogledu praćenja uslova smještaja shodno postojećim standardima, već taj dio prostora doživljava kao nametnut. Zaštitnik smatra i da je cijenu smještaja u domu studenata potrebno odrediti i učiniti javnom, a ne samo participacije studenata.

Bonus video: