Morska voda dobrog kvaliteta

Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca

6550 pregleda 3 komentar(a)
Morska voda dobrog kvaliteta, Foto: Vuk Lajović
Morska voda dobrog kvaliteta, Foto: Vuk Lajović

Morska voda na crnogorskim kupalištima je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

To je saopšteno iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

“Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. maja do 05. juna ove godine, pokazali su da je na 85,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 5,5% lokacija dobrog, dok je na 9,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju”, navode iz Morskog dobra.

U opštini Ulcinj, Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode realizuje se na 18 lokacija i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 lokaciji dobrog, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 6, dobrog na 1, a zadovoljavajućeg na 2 vode za kupanje. Analize su pokazale da je u Kotoru na 10 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog te na preostale 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na 2 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta. Programom za 2023. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi.

Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2023. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetu vode za kupanje.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Bonus video: