ASK nije objavila nijedan svoj putni nalog tokom kampanja za izbore: Kilometre prestali da broje

Iz Agencije tvrde da ih Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne obavezuje, iako su podatke objavljivali do kraja januara

28408 pregleda 62 reakcija 12 komentar(a)
Perović, Foto: BORIS PEJOVIC
Perović, Foto: BORIS PEJOVIC

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) nije objavila nijedan svoj putni nalog tokom kampanja za nedavno održane predsjedničke i predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

Iz Agencije tvrde da ih Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja na to ne obavezuje.

Izbjegli su, međutim, da odgovore na pitanja zbog čega su putne naloge objavljivali tokom kampanje za prošlogodišnje oktobarske lokalne izbore, ali i nakon toga - sve do kraja januara ove godine.

Predsjednički izbori raspisani su 16. januara, a održani su u dva kruga 19. marta i 2. aprila.

Vanredni parlamentarni izbori su raspisani 17. marta, a održaće se u nedjelju.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) objavila je posljednjeg dana januara da je Agencija nabavila luksuzno vozilo BMW, a da ga je direktorica Jelena Perović sebi, posebnom odlukom, dodijelila na stalnu upotrebu (24 časa), iako na to, prema Vladinoj Uredbi o korišćenju prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, nije imala pravo.

Stalnu upotrebu službenog vozila obezbijedila je i za svoju pomoćnicu Ninu Paović, a dodijeljen joj je automobil koji je prije trgovine luksuznog BMW-a, koristila upravo Perović.

Istraživanje “Vijesti” pokazalo je da su Perović i Paović samo za jedan mjesec, u septembru prošle godine, službenim automobilima prešle su više od 6.800 kilometara.

Tokom januara, posljednjeg mjeseca tokom kojeg je Agencija objavljivala putne naloge, Perović je prešla 1.589, a Paović 1.191 kilometar.

“U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprečavanje korupcije nema obavezu objavljivanja tih podataka”, odgovorili su iz Agencije na pitanja “Vijesti” zašto se na njihovom sajtu ne mogu naći putni nalozi i pored činjenice da su predsednički izbori raspisani sredinom januara, a vanredni parlamentarni sredinom marta.

Umjesto odgovora na dodatna pitanja - zbog čega je to Agencija ranije činila, ako nije obveznik zakona, kao i da li se na njih odnosi član 43, stav 3 Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, iz te institucije su pozvali novinarku na razgovor.

“Kako je riječ o komplikovanoj pravnoj materiji, pozivamo Vas da nas posjetite kako bismo Vam u neposrednom razgovoru pojasnili zakonsku terminologiju, to jeste značenje termina koji se odnose na državne organe, organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, javne ustanove i druge institucije i pravna lica, kao i razliku u značenju pojmova ‘imati pravo’ i ‘imati obavezu’. Vjerujemo da bi to bilo od obostrane koristi i da bi Vam pomoglo da, uz poštovanje etičkih principa i integriteta novinarske profesije, objektivno izvještavate o temama koje su od javnog interesa”, stoji u pozivu upućenom novinarki.

Zakon propisuje da su “svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora”.

Direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac kazao je “Vijestima” da se “nastavlja degradacija jedne institucije čiji menadžment na sebe preuzima da zakon tumači na način koji odgovara, u prvom redu, njihovom privatnom interesu”. “Situacija u kojoj jedna institucija samoinicijativno odluči da sebe izuzme iz primjene propisa, pokazuje zbog čega su potrebne promjene u samom vrhu Agencije i zbog čega jedan od prvih zadataka nove vlasti mora biti nastavak antikorupcijske zakonodavne reforme”, kazao je Milovac.

Milovac
Milovacfoto: Boris Pejović

Prema njegovim riječima da je, iako sve upućuje na zaključak da je Agencija prestala da objavljuje podatke o korišćenju službenih vozila nakon što je MANS razotkrio i dokumentovao brojne zloupotrebe, važno napomenuti da je ovakva praksa opasna prije svega kada je u pitanju potrošnja budžeta tokom izbornih procesa.

“Svjedoci smo da administracija nove vlasti ulaže značajne napore u prikrivanje informacija od javnog značaja, naročito onih koji se tiču potrošnje novca građana i da postoji trend smanjivanja ukupne količine javno dostupnih podataka kao efikasne odbrane od moguće korupcije. Ovo je posebno važno kada je u pitanju izborna korupcija čije posljedice su mnogostruke i dugotrajne. U situaciji kada krovna institucija zadužena za kontrolu finansija partija i potrošnju državnog budžeta daje ovakav primjer nepoštovanja zakona, blizu smo postavljanja opasnih presedana gdje će ovi i drugi oblici kršenja zakona biti normalizovani i u potpunosti nesankcionisani”, upozorio je Milovac.

Očigledno je, naglasio je on, da ovakva Agencija ne može biti prepreka za bilo kakvu korupciju.

“A ovaj slučaj je iznova promoviše kao primjer zarobljene institucije koja nije u stanju da služi javnom interesu”, zaključio je Milovac.

Bonus video: