Kolašin: Kompanija koja gradi hotel pomjerila ogradu, vratili trotoar građanima

U nekim drugim slučajevima gradnje, nažalost, nijesu postupili slično, pa su površine namijenjene pješacima, postale dio parcela na kojima se gradi, a građevinske ograde postavljene uz kolovoznu traku

7643 pregleda 46 reakcija 6 komentar(a)
Trotoar opet prohodan: Detalj iz Kolašina, Foto: Dragana Šćepanović
Trotoar opet prohodan: Detalj iz Kolašina, Foto: Dragana Šćepanović

Kompanija “Magnum Development”, koja gradi hotel u najužem centru Kolašina, pomjerila je ogradu gradilišta i na taj način oslobodila nekoliko desetina metara ranijeg trotoara, sa jedne strane Ulice Mirka Vešovića.

Taj dio ulice, prije par mjeseci, o čemu su “Vijesti” pisale, ograđen je u okviru parcele na kojoj su počeli radovi.

Kako su ranije kazali u Komunalnoj policiji, ispostavilo se da je trotoar, kao i nekoliko stabala uz njega, dio urbanističke parcele koju je investitor kupio za gradnju hotela.

Zbog toga su, navodno, nadležni bili nemoćni da reaguju, pa je površina, koja je decenijama slovila za javnu, završila iza ograde gradilišta.

“Za potrebe gradnje hotela preko puta Opštine, građevinska ograda (mreža) postavljena je u granicama parcele investitora, na osnovu mjerenja geometra. Kocke sa dijela trotoara su izvadili i složili sa strane kako ih ne bi oštetili. Drveće, koje je u okviru građevinske ograde, takođe pripada parceli, što znači da je njihovo. Mi smo postupali u slučaju kocki sa trotoara, ostalo je da se prebace u gradsku garažu u saradnji sa Komunalnim preduzećem”, kazali su “Vijestima” u Komunalnoj policiji.

U nekim drugim slučajevima gradnje, nažalost, nijesu postupili slično, pa su površine namijenjene pješacima, postale dio parcela na kojima se gradi, a građevinske ograde postavljene uz kolovoznu traku.

Prema ocjeni struke, Kolašin je i prije talasa hipergradnje kuburio sa pješačkom infrastrukturom. U lokalnom Planu urbane mobilnosti, konstatovano je da pješačka infrastruktura ne prati potrebe građana.

U tom dokumentu navodi se kako su na mnogim ulicama pješačke površine dotrajale ili napukle. Takođe, kako piše, zbog manjka trotoara dalje od centra “pješaci su često fizički nezaštićeni od kolskog saobraćaja”.

“Trotoari izgrađeni prije više decenija u samom centru grada su najčešće od kolovoza odvojeni kanalima za odvod atmosferske kanalizacije. To predstavlja veliku barijeru pješacima prilikom prelaska ulice, a naročito najugroženijima - osobama sa invaliditetom, osobama smanjene pokretljivosti, starijima i roditeljima sa djecom. Infrastruktura na najvećem broju mjesta nije prilagođena osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti”, konstatacije su iz Plana.

U tom dokumentu piše i da je “dosadašnji način planiranja saobraćaja u Kolašinu bio usmjeren na rješavanje trenutnih potreba i problema”, a da se, pri izvođenju infrastrukturnih projekata u “glavnom nastoji da se zadovolje potrebe kolskog saobraćaja, dok se potrebe pješaka i biciklista posmatraju kao sekundarne”. D. Š.

Kako su ranije kazali u Komunalnoj policiji, ispostavilo se da je trotoar, kao i nekoliko stabala uz njega, dio urbanističke parcele, koju je investitor kupio za gradnju hotela. Zbog toga su, navodno, nadležni bili nemoćni da reaguju"...

Bonus video: