Usvojen Program za inovacije 2023-2027: "Na jednom mjestu sve programske linije podrške inovacijama"

Program se nadovezuje na prethodni i oslikava strukturne promjene koje su se, u prethodne dvije godine, realizovale uvođenjem Fonda za inovacije, kazali su iz ministarstva

2325 pregleda 21 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Cilj Programa za inovacije 2023-2027, koji je usvojen na sjednici Vlade prije dva dana, je da na jednom mjestu učini vidljivim inovacionoj zajednici planirane programske linije podrške inovacijama od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao resora nadležnog za poslove inovacija, i Fonda za inovacije Crne Gore, saopšteno je iz ministarstva.

"Ovaj program nadovezuje se na prethodni (Program za inovacije 2021-2024) i oslikava strukturne promjene koje su se u prethodne dvije godine realizovale uvođenjem Fonda za inovacije Crne Gore kao implementacionog tijela za inovativne programe i projekte u sistem inovacione djelatnosti Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Program za inovacije 2023-2027. je, kako su kazali, posebno usmjeren na: omogućavanje okvira kroz koji inovaciona zajednica može prepoznati sve dostupne instrumente koji će biti usmjereni na cjelokupan ciklus razvoja inovacije – od same inovativne ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište; postavljanje programskog osnova podrške učešću u međunarodnim programima za inovacije, kao i promociji inovacija od strane resornog ministarstva; davanje jasnih smjernica Fondu za inovacije Crne Gore u vezi sa programskim linijama putem kojih sredstva za podršku inovacijama iz budžeta Crne Gore treba da budu usmjerena ka inovacionoj zajednici; kao i usklađivanje sistema kroz angažovanje inovacione zajednice, lokalne samouprave i drugih partnera države, njihovo umrežavanje i zajedničko praćenje razvoja inovacionog ekosistema, kao i dopunjavanje cjelokupnog ciklusa podrške inovacijama.

"Program za inovacije 2023-2027 sadrži ključne smjernice za dalji programski rad i podršku inovacionoj zajednici Fonda za inovacije koji je, od ove godine, u potpunosti operativan i spreman da preuzme programske linije podrške razvoju inovacija u Crnoj Gori. Uloga Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja će, u dijelu programske podrške, biti usmjerena isključivo na podsticanje i podršku učešću crnogorskih korisnika u EU i međunarodnim projektima za inovacije i razvoj", dodaje se u saopštenju.

U svrhu promocije inovacija i razvoja, te naknadnog pristupanja nekom od EU ili međunarodnih programa ili inicijativa za inovacije, resorno ministarstvo, kako su kazali, ima zakonski osnov da objavljuje javne konkurse za kojima se ukaže potreba, a koji nisu dio ovog programskog okvira.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će, kako su najavili, na osnovu Programa za inovacije 2023-2027, u ovom mjesecu objaviti dva konkursa, i to za: podršku učešću u program EUREKA i podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Bonus video: