Bošković iz učionice u zaštitu ličnih podataka

Profesor srpskohrvatskog jezika Zoran Bošković najvjerovatnije će biti imenovan za pomoćnika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

19567 pregleda 25 reakcija 24 komentar(a)
Rješenje pripremljeno, čeka se potpis Rutovića, Foto: Savo Prelević
Rješenje pripremljeno, čeka se potpis Rutovića, Foto: Savo Prelević

Profesor sprskohrvatskog jezika i književnosti Zoran Bošković najvjerovatnije će biti imenovan za pomoćnika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

U Boškovićevoj biografiji stoji da je predavao u više podgoričkih škola, bio direktor Resursnog centra “Podgorica”, dok je, prema nezvaničnim informacijama, posljednjih godina bio inspektor u Prosvjetnoj inspekciji.

U pripremljenoj odluci u koju su “Vijesti” imale uvid, a koju na narednoj sjednici treba potpiše predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, stoji da se na javni konkurs prijavilo pet kandidata. U tom dokumentu navodi se da je svih pet kandidatura dostavljeno blagovremeno i da Bošković ispunjava sve uslove predviđene konkursom, kao i da je priložio sve potrebne dokaze.

U odluci stoji da je kandidat Nikola Koćalo dostavio samo CV, ali ne i ostalu dokumentaciju, da kandidati Marija Vuksanović i Nikola Bogavac nemaju položen stručni ispit za rad u državnom organu, dok kandidatkinja Sanja Madžgalj nije priložila dokaz za poznavanje rada na računaru.

“Savjet Agencije je 4. 8. 2023. dobio predlog za imenovanje pomoćnika direktora koji je uputio direktor Agencije. Savjet je na posebno zakazanoj sjednici istog dana nakon sprovedene procedure, izjašnjenja svih članova savjeta i dodatnog uvida u dokumentaciju, većinom glasova donio odluku da se za pomoćnika direktora imenuje Zoran Bošković. Savjet Agencije je konstatovao da imenovani posjeduje stručne kvalifikacije i višegodišnje iskustvo na poslovima koje je obavljao stručno, profesionalno i odgovorno, te se usvaja predlog za njegovo imenovanje...”, navodi se u odluci, spremnoj da je Rutović potpiše.

Pored njega, Savjet AZLP još čine i članovi Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić.

Iz Agencije juče nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa imenovanjem Boškovića na poziciju pomoćnika direktora.

“Vijesti” su, između ostalog, pitale i da li je sukob interesa to što je Rutović, kao predsjednik Savjeta odlučivao o kandidaturi Boškovića, s obzirom na činjenicu da je pisao recenzije za više knjiga čiji je autor doskorašnji prosvjetni inspektor.

Rutović se kao recenzent pojavljuje u Boškovićevoj knjizi “Škola i moć medija” iz 2021. godine, ali i u knjizi “Pobjednici predrasuda” iz 2019. godine.

Prema Statutu, direktor Agencije zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima i odlučuje o svim pravima i obavezama iz radnog odnosa, i u vezi sa radnim odnosom.

Savjet Agencije na predlog direktora imenuje pomoćnika, na osnovu javnog konkursa i na period od pet godina.

Pomoćnik direktora, prema Statutu ali i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koordinira radom Odsjeka za nadzor u oblasti zaštite ličnih podataka, Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka, Odsjeka za slobodan pristup informacijama i Odsjeka za Registar i informacioni sistem.

“Pomoćnik direktora pomaže direktoru u radu. U odsutnosti direktora, uz njegovu saglasnost, rukovodi radom Agencije. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Koordinira radom Agencije u dijelu izrade godišnjeg izvještaja, obavlja poslove u vezi sa dodatnim obrazovanjem, stručnim usavršavanjem, kao i obukom zaposlenih u Agenciji, predlaže mjere unapređenja organizacije rada, koordinira u pripremi programa, planova rada i izvještaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica i izradi objedinjenih akata, organizuje i koordinira aktivnosti u vezi saradnje Agencije i državnih organa, međunarodnih organa i nevladinih organizacija u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i druge poslove po nalogu Direktora i Savjeta Agencije”, navodi se u Pravilniku.

Prema javnom konkursu, objavljenom na sajtu Zavoda za zapošljavanje, za poziciju pomoćnika direktora neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti prirodnih nauka, društvenog ili tehničkog smjera, kao i položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru. Predviđeno je radno iskustvo u trajanju od pet godina, kao i mjesečna zarada od 1.100 eura.

Bonus video: