MERT: Na javnoj raspravi predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Donošenjem tog zakona, kako je navela generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju Jasna Vujović, biće obezbijeđeni uslovi za podizanje nivoa kvaliteta usluga posredovanja u skladu sa EU standardima, a to će doprinijeti razvoju tržišta nepokretnosti i jačanju konkurentnosti privrednih subjekata u ovom sektoru

5798 pregleda 41 reakcija 4 komentar(a)
Vujović, Foto: Screenshot/MINA/Youtube
Vujović, Foto: Screenshot/MINA/Youtube

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (MERT) dalo je na javnu raspravu predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti kojim bi trebalo da bude uveden red u tu djelatnost.

Prema riječima generalne direktorice za unutrašnje tržište i konkurenciju Jasne Vujović, inicijativa za donošenje tog zakona došla je iz grupacije za trgovinu nekretnina u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore (PKCG), imajući u vidu da do sada ova oblast nije bila adekvatno zakonski regulisana.

“Postojeća pravna regulativa daje samo generalne smjernice za obavljanje predmetne djelatnosti, ostavljajući veliki broj instituta i elemenata tržištu na samoregulaciju, čime se doprinosi pravnoj nesigurnosti u ovoj oblasti”, kazala je Vujović Pobjedi dodajući da je taj zakon od posebnog značaja imajući u vidu rapidan razvoj tržišta nekretnina u Crnoj Gori.

Donošenjem tog zakona, kako je navela, biće obezbijeđeni uslovi za podizanje nivoa kvaliteta usluga posredovanja u skladu sa EU standardima, a to će doprinijeti razvoju tržišta nepokretnosti i jačanju konkurentnosti privrednih subjekata u ovom sektoru.

“Privredna društva i preduzeća koja su registrovana za promet nekretnina su ugrožena konkurencijom neregistrovanih građana koji se bave istom djelatnošću bez ikakve odgovornosti za propuste prilikom prometa. Takođe na ovako neregulisanom tržištu nekretnina ugrožen je veliki broj kupaca zbog nedostatka potpune informacije o nepokretnostima koje su u prometu, kao i nedostatak odgovornosti lica koja se bave prometom nekretnina ukoliko do realizacije kupoprodajnog ugovora ne dođe, tako da se odredbama ovog zakona štite potrošači i sprečavaju se zloupotrebe u ovoj oblasti”, objasnila je Vujović.

Osim što će na taj način biti obezbijeđen visok stepen pravne sigurnosti za sve učesnike u posredovanju prilikom trgovine ili zakupa nekretnina, to će imati uticaja i na smanjenje sive ekonomije, koja je, prema riječima Vujović, izuzetno prisutna u djelatnosti posredovanja. Istovremeno će jačati konkurentnost ovog sektora, koji je u ovom trenutku nerazvijen i ne može biti konkurentan kompanijama iz EU.

“Prema istraživanjima Udruženja posrednika Crne Gore koja se oslanjaju na zvanične podatke Centralne banke, Monstata i internu statistiku većih investitora rezidencijalnih projekata u primorskom regionu, procjenjuje se da je tokom 2021. godine u Crnoj Gori naplaćeno najmanje četiri miliona EUR u provizijama od posredovanja u prometu nepokretnosti u gotovini ili preko računa fizičkih lica, odnosno ino računa, čime je budžet Crne Gore oštećen za preko milion EUR prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV)”, kazala je Vujović.

Ona je podsjetila da posredovanje nije detaljno regulisano na jedinstven način na nivou EU, već je profesija klasifikovana kao regulisana, dok su konkretni zakonski okviri ostavljeni u nadležnost pojedinačnim članicama. Slične zakone, kako je navela Vujović, imaju Francuska, Italija, Njemačka, Švedska, Belgija, Hrvatska, kao i Srbija koja je ovaj zakon donijela 2007. godine i BiH 2021. godine.

“Svi navedeni zakoni na sličan način uređuju uslove za obavljanje djelatnosti posredovanja kroz obavezno polaganje stručnih ispita za lica koja planiraju da se bave ovom djelatnošću, upis u registar posrednika, posjedovanje adekvatne polise osiguranja od odgovornosti za štetu. Značajno je napomenuti da se ovim zakonom ne dira u pravo vlasnika nekretnine, bilo da je u pitanju preduzeće ili građanin, da samostalno daje u zakup ili prodaje svoju nekretninu”, kazala je Vujović.

Ukoliko taj zakon dobije zeleno svjetlo poslanika, posrednici koji polože stručni ispit, obezbijede polisu osiguranja od odgovornosti za štetu i kancelarije, moći će da se upišu u Registar posrednika kao uslov da se bave ovim poslom. Zakon će regulisati i elemente ugovora o posredovanju, ali i zabraniti oglašavanje nepokretnosti u digitalnim ili štampanim medijima bez navođenja poslovnog imena i oznake registarskog upisa, kao i nepokretnosti za koje ne posjeduju zaključen ugovor o posredovanju.

Registrovani posrednici biće dužni da MERT jednom godišnje, najkasnije do kraja marta uvjere da i dalje ispunjavaju uslove, te da osim izvoda iz CRPS-a, dostave dokaz da imaju zaposleno najmanje jedno lice sa stručnim ispitom i da su obnovili polisu osiguranja. Lice koje polaže ispit mora imati prebivalište ili boravište u Crnoj Gori i najmanje završenu srednju školu, dok će ispit polagati na crnogorskom jeziku.

Oni koji posjeduju web platfotme za oglašavanje prometa ili zakupa nepokretnosti, moraće da obezbijede da svaki oglas ima podatke o posredniku. Nadzor nad primjenom zakona obavljaće MERT, a inspekcijski nadzor sprovodiće tržišna inspekcija. Kazne za obavljanje djelatnosti bez dozvole i druge prekršaje kretaće se između 500 i 40 hiljada EUR u zavisnosti od vrste prekršaja i da li je riječ o fizičkom ili pravnom licu ili preduzetniku.

MERT bi u roku od tri mjeseca od stupanja zakona na snagu trebalo da donese pravilnik o stručnom ispitu, dok će Komora koja će organizovati polaganje to morati da obezbijedi u roku od dva mjeseca od stupanja podzakonskih akata na snagu. Posrednici će imati rok od godinu da usklade svoje poslovanje za ovim zakonom.

Javna rasprava će trajati do kraja avgusta, pa svi zainteresovani imaju mogućnost da MERT-u do tada dostave svoje sugestije.

Bonus video: