Uprava za vode: Potvrđujemo odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska

"Kada je riječ o izvorištu Bolje sestre, ispred Uprave za vode želimo istaći da je upravljanje istim od izuzetnog državnog značaja, te da predstavlja veoma složen i kompleksan projekat"

7184 pregleda 5 komentar(a)
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: Boris Pejović
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: Boris Pejović

Potvrđujemo svoju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, štiteći prirodne resurse zemlje i očuvanje okoline za buduće generacije, saopšteno je danas iz Uprave za vode

Oni su dostavili izjašnjenje u vezi sa pitanjem vodoizvorišta Bolje sestre.

"Kako bi se stvorili uslovi za održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, Uprava za vode želi da obavijesti javnost o značajnim koracima koje su, zajedno sa Vladom Crne Gore, preduzeli u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije riječnih nanosa (šljunka i pijeska). Kada je riječ o izvorištu Bolje sestre, ispred Uprave za vode želimo istaći da je upravljanje istim od izuzetnog državnog značaja, te da predstavlja veoma složen i kompleksan projekat. U dijelu zaštite izvorišta Bolje Sestre, shodno rješenju Uprave za vode, broj: 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, određene su dvije zone zaštite, i to zona neposredne sanitarne zaštite i uža zona sanitarne zaštite, dok šira zona nije utvrđena već su bila potrebna da se izvrše dodatna hidrogeološka istraživanja i posebno opiti testiranja pri različitim stanjima nivoa izdani (velike i male vode), i ista izvrše u fazi implementacije projekta i izgradnje sistema", ističe se u saopštenju Uprave za vode.

Poručili su da su zbog nedostatka kadra geološke struke, formirali Stručni tim zbog složenosti projekta i davanja stručnog mišljenja na Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite sa izvorišta Bolje sestre, te u krajnjem i donošenja novog rješenja zona sanitarne zaštite izvorišta.

"Uprava za vode je Izvještaj stručnog tima proslijedila Regionalnom vodovodu, kako bi obrađivač projekta dao izjašnjenje i odgovore. S tim u vezi, naglašavamo da “neizdavanje” rješenja o granicama III zone sanitarne zaštite ne znači i zaustavljanje regionalnog vodosnabdijevanja, već samo sprovođenje obavezujuće administrativne procedure koja će za rezultat imati definisanje nove granice uže zone sanitarne zaštite kao i utvrđivanje šire zone sanitarne zaštite. Ističemo da su svi koraci učinjeni od strane Uprave za vode bili u skladu sa zakonodavnim okvirom, te da je naš cilj da kroz nastavak konstruktivnih i svrsishodnih dijaloga, uspijemo zajedno sa Regionalnim vodovodom, sa kojim smo dugogodišnji partneri, obezbijediti uslove za funkcionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja", kazali su iz Uprave za vode.

Naveli su da je u cilju preduzimanja niza aktivnosti i uspostavljanju saradnje sa nadležnim institucijama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Rješenjem br. 07-319/22-1544/1 dana 1. novembra 2022. godine formiralo Operativni međuresorni tim za preduzimanje konkretnih pravnih radnji sa ocjenom stanja i predlogom mjera u borbi protiv nelegalne eksploatacije rječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka, dok je 15. februara 2023. godine usvojen Izvještaj o postignutim rezultatima u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz vodotoka.

"Gore navedenim, zajedno sa Vladom Crne Gore, potvrđujemo svoju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije rječnih nanosa, štiteći prirodne resurse zemlje i očuvanje okoline za buduće generacije. Nastavićemo da preduzimamo odlučne korake kako bismo osigurali zakonitost i pravdu po ovom važnom pitanju", zaključuje se u saopštenju Uprave za vode.

Bonus video: