UNICEF: Hitno povećati broj romskih medijatora i asistenata u nastavi

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori rekla je da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obavezala da će svakom djetetu obezbijediti ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje

3080 pregleda 0 komentar(a)
Prema podacima nevladine organizacije HELP, u Crnoj Gori ima samo oko 40 romskih medijatora, Foto: UNICEF
Prema podacima nevladine organizacije HELP, u Crnoj Gori ima samo oko 40 romskih medijatora, Foto: UNICEF

Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je nacionalne i lokalne vlasti u Crnoj Gori da hitno povećaju broj asistenata u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju i romskih medijatora.

UNICEF je pozvao vlasti i da djeci kojoj je to neophodno što prije obezbijede besplatan prevoz do škole.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić, rekla je da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obavezala da će svakom djetetu obezbijediti ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

„To je i jedini način da Crna Gora smanji siromaštvo i pruži jednake mogućnosti svim građanima. Obezbjeđivanje asistenata u nastavi svakom djetetu sa smetnjama u razvoju kojem je to potrebno ključno je za organizaciju kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja”, poručila je Žunić.

Ona je kazala da je kvalitetno obrazovanje svakog djeteta iz romske i egipćanske zajednice jedini način da se osigura njihov izlazak iz siromaštva.

„Zato je ključno da se hitno poveća broj romskih medijatora i da se što prije organizuje besplatan prevoz svim učenicima kojima je to potrebno“, istakla je Žunić.

Iz UNICEF-a su kazali da je, da bi se obezbijedilo kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, neophodno da Ministarstvo prosvjete što prije sprovede temeljnu analizu trenutne situacije u vezi sa brojem i statusom asistenata u nastavi, u konsultaciji sa vrtićima, nastavnicima, stručnim saradnicima, asistentima, roditeljima i djecom i mladima.

„Jedino na osnovu nalaza i preporuka ovakve analize, kao i na osnovu ažuriranih podataka od škola o broju upisane djece sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo prosvjete može početkom svake godine obezbijediti odgovarajući broj asistenata u nastavi i osigurati njihovo dugoročno finansiranje“, rekli su iz UNICEF-a.

Kako su naveli, hitno povećanje broja romskih medijatora i obezbjeđivanje besplatnog prevoza neophodni su kako bi se povećao broj te djece koja su u obrazovnom sistemu.

Iz UNICEF-a su naglasili da samo 16 odsto romske i egipćanske djece pohađa predškolske ustanove, 56 odsto završi osnovnu, a tri odsto srednju školu u Crnoj Gori.

Oni su u saopštenju naveli i da romski medijatori obezbjeđuju bolju saradnju između romskih i egipćanskih porodica i obrazovnih institucija.

„Prema podacima nevladine organizacije HELP, u Crnoj Gori ima samo oko 40 romskih medijatora i ne postoji održivo finansiranje od strane nacionalnih i lokalnih vlasti za sve romske medijatore“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je jedan od kriterijuma za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji poboljšanje položaja manjinskih grupa, posebno onih koje su najugroženije, poput romske i egipćanske zajednice.

Bonus video: