Javna osuda Živku Andrijaševiću

Etički odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio da je Andrijašević svoju knjigu koju je koristio za konkurs za izbor u zvanje vanrednog, preveo na ruski jezik i ponovo prijavio, ali kao novi materijal kada je biran za redovnog profesora

55458 pregleda 269 reakcija 55 komentar(a)
Andrijašević, Foto: RTNK
Andrijašević, Foto: RTNK

Profesoru Filozofskog fakulteta Živku Andrijaševiću izrečena je javna osuda na prošlonedjeljnoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore (UCG) jer je, kako je utvrđeno, u zvanje redovnog profesora izabran na osnovu već korišćenog autorskog materijala, samo prevedenog na ruski jezik.

Etički odbor ranije je presudio da je Andrijašević odgovoran za kršenje akademske etike.

To tijelo UCG sprovelo je postupak po prijavi profesora Vladimira Drekalovića.

Andrijaševića bi ta odluka mogla da košta oduzimanja zvanja redovnog profesora prema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja.

Taj dokument predviđa pokretanje postupka za oduzimanje zvanja ako je, između ostalog, osoba sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem prekršila Kodeks akademske etike.

Prema dokumentu iz septembra 2014, dostupnom na sajtu UCG, taj postupak pokreće Senat na sopstvenu inicijativu ili na predlog univerzitetske jedinice. Ista odredba je i u prethodnim pravilima iz 2004.

Iz Rektorata UCG juče nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” upućena Senatu u vezi sa mogućim pokretanjem postupka za oduzimanje zvanja Andrijaševiću.

Ni Andrijašević nije odgovarao na pozive i SMS poruku novinarke.

“Morao da vodi računa o ugledu UCG”

U obrazloženju odluke Vijeća navodi se da je “Andrijašević, prorektor u doba spornog izbora u zvanje, mogao i bio je dužan da zna da, pojašnjenjima i sažimanjem osnovnog djela, ne može imati zaslugu za individualnu, originalnu duhovnu tvorevinu u naučno-istraživačkom smislu, jer u konkretnom prevedenom djelu nema nikakvih novih naučnih otkrića, primjene ili korišćenja rezultata nauke, u odnosu na prvo izdanje knjige…”.

“Štaviše, Andrijašević je tako svedenom djelu dodijelio veći broj bodova, od djela koje je sažeo. Kao funkcioner Univerziteta, koji je rukovodio radom vijeća Senata, bio je dužan da se pojačano stara o dostojanstvu i ugledu UCG, koji bi se narušavao ako bi se u akademska zvanja birali ljudi na osnovu djela upitnog naučno-istraživačkog doprinosa… Takođe, Andrijašević je morao da bude svjestan činjenice da se pripadnicima univerzitetske zajednice jemče jednaki uslovi ostvarivanja profesionalnih prava i obaveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja, pa bi usvajanje ovakvog, njegovog referata (Bilten UCG br. 335/15) omogućilo i ostalim pripadnicima akademskog osoblja da na osnovu jednog rada i prevoda tog rada, bez njihovog doprinosa, ili uz minimalan doprinos, budu birani u zvanja”, zaključuje Etički odbor.

Andrijašević je tokom postupka, piše u rješenju Etičkog odbora UCG, izjavio da “predlagač ne može da zna da li je on imao svijest i volju da nečasno postupa”.

“Tvrdio je da je postupao u skladu sa pravilima za izbor u zvanje. Smatrao je da je dao naučni doprinos Univerzitetu time što je knjiga objavljena na ruskom jeziku i promovisana u Moskvi…Recenzenti su provjeravali validnost materijala, u skladu sa propisima. On nije birao sebe u zvanje, već su ga birali organi UCG… Recenzent djela je naveo u Biltenu da se radilo o prevedenom djelu”, stoji u rješenju.

Šta je pisalo u prijavi

Prema odl uci Etičkog odbora Andrijaševiću je mjera “Javna osuda sa objavljivanjem na sjednici senata Univerziteta” izrečena jer je na konkurs za izbor u akademsko zvanje na UCG iz juna 2014, kao dio konkursnog materijala predao i iskoristio, za izbor u zvanje redovnog profesora, knjigu “Черногорская церковь 1852-1918”, izdatu 2011. To je prevod knjige “Crnogorska crkva 1852-1918”, izdate 2008, koju je već iskoristio za izbor u prethodno zvanje vanrednog profesora 2009.

Drekalović je postupak pred Etičkim odborom pokrenuo u februaru ove godine navodeći u prijavi da je Andrijašević, između ostalog, prekršio više članova Etičkog kodeksa.

Drekalović je tvrdio da je Andrijašević “svjestan svog postupanja, znajući da je ono zabranjeno i da predstavlja kršenje Kodeksa akademske etike, kao dio konkursnog materijala predao i u konačnom iskoristio za izbor u zvanje redovnog profesora knjigu, čiji je osnovni - autorski tekst - od 10. do 189. strane, doslovno prevedeni osnovni - autorski tekst knjige Crnogorska crkva 1852-1918 - od 29. do 216. strane, izdate 2008, od Filozofskog fakulteta u Nikšiću”.

On je istakao da je Andrijašević tako “doveo u zabludu nadležna tijela UCG u pogledu ispunjenosti postignutih rezultata neophodnih za sticanje zvanja redovnog profesora”.

“Dakle, uvodno imenovani je identičan rezultat, napisan na dva različita jezika, predao dva puta na dva različita konkursa kao dio konkursne dokumentacije kako bi ga iskoristio za sticanje dva različita akademska zvanja”, piše u prijavi Drekalovića Etičkom odboru. On naglašava da je Andrijašević u vrijeme izbora u zvanje redovnog profesora “bio dio menadžmenta UCG i obavljao je funkciju prorektora Univerziteta”.

Etički komitet nenadležan

Predsjednica Etičkog komiteta, profesorica Mara Šćepanović kazala je da je to državno tijelo nenadležno u ovom slučaju.

“...Jer se to djelo desilo prije usvajanja Zakona o akademskom integritetu 2019”, kazala je “Vijestima”.

Šćepanović je rekla da su takvo tumačenje dobili od pravnika Ministarstva prosvjete, pod čijom ingerencijom to tijelo radi.

Bonus video: