Za drvenariju plaćaju 20.000 eura

Konzorcijum bjelopoljske i podgoričke fime odabran za sanaciju infrastrukture u rezervatu prirode Tivatska solila

2436 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Ponuda konzorcijuma, koji čine kompanije “Dealing” iz Bijelog Polja i “Lot Inženjering” iz Podgorice, proglašena je za najpovoljniju na tenderu koji je raspisalo JP Morsko dobro iz Budve za sanaciju, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izradu informativnih tabli i hortikulturno uređenje rezervata prirode Tivatska solila.

Upravaljač tog zaštićenog objekta prirode je JP Morsko dobro koje je u protekle dvije godine vrlo malo ulagalao u Solila. Zbog toga su mnogi objekti u tom rezervatu prirode, prvenstveno drveni mostovi na kanalima nekadašnjih solana, odnosno tornjevi za posmatranje ptica, dovedeni u loše stanje, na šta su proteklih mjeseci često na društvenim mrežama ukazivali i građani i turisti - posjetioci Solila.

Morsko dobro je stoga 7. septembra raspisalo javni poziv za dostavljanje ponuda na tender za manje radove na sanaciji i uređenju postojeće infrastrukture u Solilima, a na koji je ponudu dostavio jedino konzorcijum bjelopoljske i podgoričke fime i to u vrijedosti od 16.500 eura bez PDV-a, što je za nepunih 29 eura manje od procijenjene vrijednosti javne nabavke.

“Dealing” i “Lot Inženjering” imaće rok od 30 dana od dana kada potpišu ugovor sa Morskim dobrom da završe tražene poslove koji predviđaju prvenstveno kozmetičke zahvate i farbanje informativnih tabli, zamjenu dotrajalih djelova drvenih stepenica, ograda i gazišta na mostovima i kulama za osmatranje ptica, te manje sanacione radove na privremenom objektu Centra za posjetioce u Solilima.

Morsko dobro posljednje skoro tri godine vrlo malo ulaže u obalnu infrastrukturu na području opštine Tivat, te se gotovo sve investicije koje je to JP navodilo u svojim programima rada za 2021. i 2022. u Tivtu nisu desile. Isti je slučaj i ove godine jer je Morsko dobro bilo koncentrisano na preuzimanje trajektne linije Lepetane - Kamenari, pa je skoro sva raspoloživa finansijska sredstva ta državna firma usmjerila na kupovinu trajekata, nova zapošljavanja i ostale aktivnosti koje su joj bile potrebne da od dotadašnjeg privatnog operatera, preuzme trajektni prevoz u Boki.

Stoga je Morsko dobro i ove godine odustalo od skoro svih ranije najavljenih i planiranih investicija u sanaciju i uređenje obalne infrastukture u Tivtu, pa je ovo ulaganje, koje računajući i PDV neće preći ukupan iznos od 20.000 eura, u sanaciju drvenarije u rezervatu prirode Solila, postalo pojedinačno najveća ovogodišnja investicija Morskog dobra u obalu opštine Tivat.

Bonus video: