Trend starenja stanovništva prisutan i u Crnoj Gori

Demografske projekcije Uprave za statistiku (Monstat) govore da će se procenat broja starijih osoba u Crnoj Gori u bućnosti samo povećavati, saopšteno iz IJZ

2769 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Trend starenja stanovništva prisutan je i u Crnoj Gori u čijoj strukturi stanovništva osobe starije od 65 godina učestvuju sa 13,5 osdto, što njeno stanovništvo čini starim.

To se navodi u saopštenju Instituta za javno zdravlje (IJZ) povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba.

Taj dan se obilježava u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 1990. godine, sa ciljem fokusiranja pažnje javnosti na izazove starenja stanovništva.

"Kako svjetska populacija raste karakteristika globalnih demografskih promjena je starenje stanovništva, što će imati ključne izazove za razvoj sa kojima će se društvo suočiti u 21. vijeku. Na ovu činjenicu ukazuju i procjene da će broj osoba starijih od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko dvije milijarde u 2050. Između 2021. i 2050. godine, predviđa se da će se globalni udio starije populacije povećati sa sadašnjih skoro 10 odsto na oko 17 odsto", navodi se u saopštenju IJZ.

Dodaje se da demografske projekcije Uprave za statistiku (Monstat) govore da će se procenat broja starijih osoba u Crnoj Gori u bućnosti samo povećavati.

"U društvima sa starijom populacijom imperativ je prilagođavanje sve većem broju starijih osoba koje poseduju različite funkcionalne kapacitete, koji su uslovljeni ne samo kapacitetima pojedinca već i društvenim i fizičkim okruženjem u kojem borave. Jednom riječju, podržavajuće okruženje igra ključnu ulogu u pomaganju starijim osobama da održe nivo aktivnosti i nezavisnost tokom godina".

Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija prije 75. godina i predstavlja monumentalni dokument o ljudskim pravima odnosno standard koji treba da postignu svi narodi i nacije da će osigurati da svi, uključujući i starije osobe, u potpunosti uživaju svoja ljudska prava i osnovne slobode.

Ciljevi globalne kampanje usmjereni su na:

  • Povećanje globalnog znanja i svijesti o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i stvaranje obaveze među svim zainteresovanim stranama za jačanje zaštite ljudskih prava sadašnjih i budućih generacija starijih osoba širom svijeta;
  • Korišćenje primjera dobre prakse međugeneracijske saradnje u cilju zaštite ljudskih prava širom svijeta;
  • Zagovaranje da vlade i subjekti UN-a preispitaju svoje trenutne prakse u cilju bolje integracije životnog pristupa ljudskim pravima u svoj rad i da osiguraju aktivno učešće svih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo, nacionalne institucije za ljudska prava i same starije osobe, u radu na jačanju solidarnosti među generacijama i međugeneracijskim partnerstvima.

Bonus video: