SZO: Uspostavljanje Centra za vanredne situacije ojačaće spremnost sistema javnog zdravstva

U saopštenju se navodi da efikasan odgovor na krize traži operativan PHEOC i precizno definisane operativne procedure

1749 pregleda 1 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: SZO
Sa sastanka, Foto: SZO

Uspostavljanje Javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije (PHEOC) ojačaće spremnost, efikasnost i otpornosti sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori, ocijenjeno je na eskpertskom sastanku posvećenom jačanju kapaciteta za pripremljenost i odgovor na krizne situacije u javnom zdravstvu.

Dvodnevni ekspertski sastanak organizovala je kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i uz finansijsku podršku Evropske unije.

Iz SZO su rekli da su za potrebe organizacije mobilisali međunarodni tim eksperata zadužen za izradu standardnih operativnih procedura (SOP) za nadzor, procjenu rizika, komunikaciju rizika i aktivaciju PHEOC-a, koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje tog Centra.

Sa sastanka
Sa sastankafoto: SZO

U saopštenju se navodi da efikasan odgovor na krize traži operativan PHEOC i precizno definisane operativne procedure.

Kako se dodaje, zdravstvene krize, epidemije, poplave, zemljotresi i druge prirodne nepogode većih razmjera, dovode u pitanje održivost i otpornost zdravstvenih sistema.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić istakao je da je povećanje otpornosti i održivosti zdravstvenog sistema u Crnoj Gori jedan od glavnih ciljeva strukturnih reformi koje se realizuju kroz uspostavljanje tog Centra.

On je naveo da se izgradnja zgrade Centra odvijaju u skladu sa planom.

“Osnivanje Centara kao sto je PHEOC ojačaće spremnost, efikasnost i otpornosti sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori”, kazao je Galić.

On je naveo da, pored toga, strateško planiranje ljudskih resursa u zdravstvu predstavlja jedan od značajnijih izazova za Crnu Goru, a da je unapređenje njihovih znanja, vještina i angažovanja tokom velikih vanrednih zdravstvenih situacija, usmjereno ka ostvarivanju ciljeva zdravstvenog sistema u cjelini.

“Planiranje ljudskih resursa u sistemu zdravstva je temeljni alat koji osigurava dostupnost dobre i kvalitetne zdravstvene zaštite za sve, čime direktno utičemo na bolje zdravstveno stanje stanovništva i osiguranje održivosti zdravstvenog Sistema u cjelini”, rekao je Galić.

Sa sastanka
Sa sastankafoto: SZO

Direktorica kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović navela je da je zadovoljna dinamikom izgradnje zgrade PHEOC Centra.

Ona je istakla da će Priručnik za upravljanje Centrom, koji SZO razvija, definisati svrhu i mandat Centra, ali i propisati detaljne smjernice za upravljanje i rad prilikom pripreme i odgovora na vanredne situacije u javnom zdravstvu.

Kako je Brajović dodala, PHEOC će kao Centar za koordinaciju svih resursa koje treba mobilisati za efikasan odgovor na zdravstvene krize, biti okosnica naconalnih kapaciteta za pripremljnost i odgovor na vanredne situacije u zdravstvu.

“Njegovo uspostavljanje ojačaće sistem javnog zdravstva u Crnoj Gori kako bismo kao društvo spremnije dočekali buduće zdravstvene prijetnje”, navela je Brajović.

Ona je kazala da, polazeći od ključne lekcije naučene tokom pandemije da snažan odgovor traži široka partnerstva, SZO implementira taj proces insistirajući na saradnji svih relevatnih sektora - u prvom redu sektora zdravstva i unutrašnjih poslova.

Brajović je poručila i da nema sigurnosti bez zdravstvene sigurnosti.

“Procedure su važne samo ukoliko postoje funkcionalna znanja i vještine onih koji će ih sprovoditi u vrijeme kriza, a koji će u kontinuitetu raditi na unapređivaju svojih vještina ne samo tokom kriza, već i tokom redovnih okolnosti’’, zaključila je Brajović.

Ona je navela da će smjernice SZO pomoći da se najbolje prakse prilagode lokalnim okolnostima u cilju prevencije, ranog otkrivanja i odgovora na vanredne situacije u javnom zdravstvu.

Brajović je najavila i podršku organizaciji simulacione vježbe za testiranje SOP-ova i praktičnih znanja u cilju podizanja nacionalnih kapaciteta za odgovor na hitne slučajeve.

Bonus video: