MIMO PLANA SE POSTAVLJAJU PRIVREMENI OBJEKTI

Komunalno na čudan način gazduje pristaništem u Tivtu: Opšta pravila ne važe za sve

Kontrolori “Morskog dobra” 11. avgusta su napravili i zapisnik o stanju na Pinima sa foto-elaboratom, u kome su konstatovali poziciju na kojoj su postavljena dva sporna privremena objekta
119 pregleda 0 komentar(a)
Pine, Tivat, Foto: Siniša Luković
Pine, Tivat, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Komunalno preduzeće i Opština Tivat na prilično čudan način gazduju gradskim pristaništem Pine, jer opšta pravila  koja treba da važe za sve korisnike tog javnog objekta Komunalno, primjenjuju na različiti način.

Tako su Opština i Komunalno vlasnicima turističko-izletničkih brodova „Vesna“ i „Knez Lipovac“ omogućili da na Pinima, mimo važećeg Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018. godinu, postave privremene objekte - štandove na kojima se reklamiraju usluge tih plovila, ali i prodaju karte za njihove vožnje.

To je, potvrđeno je „Vijestima“ u JP „Morsko dobro“ Budva, protivno dozvoli koje su oni izdali Komunalnom kao zakupcu Pina.

„Na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018, korisniku pristaništa može se odobriti postavljanje informacionog pulta maksimalne površine do 2 m2, rađenog od lakog materijala sa mogućnošću postavljanja reklamnog naziva i loga, reda vožnje i slično. Na informacionom pultu se ne može vršiti bilo kakva prodaja. Korisniku nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata koji nemaju namjenu informacionog pulta”, rečeno je “Vijestima” u JP iz Budve koje je Komunalnom izdao operativnu obalu gradskog pristaništa za 2.570 eura godišnje, plus PDV.

Iz tog preduzeća istakli su da bi bilo kakva prodaja na informativnim pultovima bila teža povreda odredbi ugovora koje imaju sa Komunalnim, zbog čega bi budvansko JP moglo da raskine ugovor o zakupu gradskog pristaništa u Tivtu sa tom firmom čiji je vlasnik i osnivač Opština Tivat.

Kontrolori “Morskog dobra” 11. avgusta su napravili i zapisnik o stanju na Pinima sa foto-elaboratom, u kome su konstatovali poziciju na kojoj su postavljena dva sporna privremena objekta.

“Info-pultovi i pano zauzimaju dva metra kvadratna. Jedan info-pult je postavljen na istočnoj strani pristaništa, dok su preostali info-pult i pano postavljeni na sjevernoj strani. Oni nijesu postavljeni u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera za opštinu Tivat 2016-2018, odnosno sa pozicijom lokacije 6.15”, piše u zapisniku kontrolora “Morskog dobra” uz napomenu da lokacija 6.15 (najveći dio površine gradske rive Pine) nema zakupca, dok je Komunalno zakupac lokacije 6.2 (same operativne obale gradske rive Pine u dužini od 120 i širini od dva metra).

Problem dodatno usložnjava činjenica da vlasnici info-pultova za brodove “Vesna” i “Knez Lipovac” te svoje objekte “šetaju”, pa su oni danju najčešće u zoni čiji je zakupac Komunalno, a noću u zoni koja formalno nema zakupca, ali je koristi Opština Tivat za niz javnih manifestacija koje ona ili njena Turistička organizacija svakodnevno priređuju na Pinima. Svi posjetioci tih priredbi kao i šetači koji uveče prolaze gradskim korzom svjedoci su da osoblje na dva info-pulta istovremeno obavlja i prodaju karata za vožnje brodovima “Vesna” i “Knez Lipovac”, pritom kupcima ne izdajuči fiskalne račune.

Dodatni problem na gradskoj rivi predstavlja i činjenica da Komunalno kao zakupac ne postupa jednako prema svim korisnicima pristaništa pa je tako budvanska firma “Montenegro Cruising” koja ima brodove “Vesna V” I “Vesna VII” posebno povlašćena jer je za njena plovila bukvalno rezervisana istočna strana Pina na kojoj ne pristaje niko drugi. Polovinu južne strane rive zauzima školski brod MVCG “Jadran”, dok na preostaloj polovini i znatno kraćem sjevernom dijelu Pina vlada prava jagma svih ostalih brodara koji prevoze turiste iz Tivta.

Osoblje Komunalnog brodovima “Montenegro Cruisinga” toleriše da se na “njihovom” dijelu tivatske gradske rive ujutro zadržavaju znatno duže od Pravilnikom “Morskog dobra” maksimalnih 45 minuta, a slično se najčešće dešava i sa “Knezom Lipovcem” čiji je vlasnik jedna ruska državljanka. Istovremeno, osoblje Komunalnog izuzetno restriktivno tumači isti takav pravilnik i najvećem brodu za turističke izlete u Crnoj Gori, “Le coche d eau” tivatskog preduzeća “Paris Kotor” dozvoljava da se radi ukrcaja putnika na Pinima zadrži samo 15 minuta, koliko je donja granica po Pravilniku “Morskog dobra”, a često i manje od toga.