"OBEZBIJEDIĆEMO POŠTOVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI KADA POSTANU OBAVEZUJUĆE"

EPCG: Pratićemo izmjene nacionalnog zakonodavstva o emisiji štetnih gasova iz termoelektrana

Iz EPCG su, povodom kritičkih i netačnih navoda iznešenih od pojedinaca i nekih NVO, a povodom projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja i najavljenih direktiva EU, istakli da se postojeće stanje elektro-energetskog sektora nedvosmisleno može razvijati kroz ekonomski-ekološku opravdanu upotrebu uglja i proizvodnju električne energije u pljevaljskom području
2 komentar(a)
Elektroprivreda, EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Elektroprivreda, EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 18.08.2017. 16:10h

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) će kao i do sada pratiti izmjene nacionalnog zakonodavstva po pitanju emisiju štetnih gasova iz termoelektrana (TE) i obezbijediti puno poštovanje i novih strožijih graničnih vrijednosti emisija kada one postanu obavezujuće, poručili su iz tog preduzeća.

Nevladina organizacija (NVO) Grin houm /Green home/ saopštila je u četvrtak da je Evropska unija (EU) objavila nova pravila zagađenja koja će ograničiti emisiju štetnih gasova iz TE i koja će, imati veliki uticaj i na države Zapadnog Balkana.

Iz EPCG su, povodom kritičkih i netačnih navoda iznešenih od pojedinaca i nekih NVO, a povodom projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja i najavljenih direktiva EU, istakli da se postojeće stanje elektro-energetskog sektora nedvosmisleno može razvijati kroz ekonomski-ekološku opravdanu upotrebu uglja i proizvodnju električne energije u pljevaljskom području.

Oni su podsjetili da će Škoda Praha, ili bilo koji drugi partner u projektu Bloka II, biti obavezan da u ponuđenim tehničkim rješenjem zadovolji sve najstrožije granične vrijednosti emisija dimnih gasova predviđene nacionalnom i evropskom legislativom.

„Takođe imajući u vidu i najavljenu ekološku rekonstrukciju Bloka I navodimo da će i ekološki rekonstruisani Blok I, na kom je predviđena ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, poboljšenje postojećeg elektrofilterskog postrojenja kao i sistema otpadnih voda, takođe ispunjavati ove uslove“, kaže se u reagovanju EPCG.

Kako su rekli, ne samo da je EPCG upoznata sa tim pitanjem u šta sumnjaju predstavnici pojedinih NVO, već je u objavljenom javnom pozivu za odabir projektanta idejnog projekta i za ekološku rekonstrukciju Bloka I, objavljenom u junu, tražila da projektant da predlog tehničkog rješenja uzimajući u obzir i strožije granične vrijednosti emisija predviđene najnovijim standardima LCP BREF dokumenta u odnosu na postojeće standarde predviđene nacionalnim zakondavstvom tj. Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75 /EC.

„U okviru trenutnih pregovora sa kompanijom Škoda Praha i njenim partnerom kompanijom General Electric predviđeno je da blok II TE Pljevlja tehničko-tehnološki bude projektovan i izgrađen tako da pored trenutno važećih graničnih vrijednosti emisija predviđenih nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom o industrijskim emisijama zadovolji i strožije granične vrijednosti predviđene LCP BREF dokumentom“, ističu iz EPCG.

Oni su naglasili da se očekuje da će početak primjene novih strožijih graničnih vrijednosti emisija dimnih gasova u zemljama EU otpočeti u 2021. godini, a da se što se tiče država koje su u procesu pridruživanja EU tek očekuje tačno definisanje datuma od kog će se te vrijednosti primjenjivati.

Pojasnili su da su, vezano za primjenu Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EC, odgovarajućim odlukama Ministarskog Savjeta Energetske zajednice (MEK) čije je Crna Gora član predviđeni mehanizmi tj. tranzitni periodi u kojima je predviđeno da se izvrše ugradnje potrebnih ekoloških sistema i da je u skladu sa Odlukom donijetom u oktobru prošle godine u Sarajevu dozvoljeno TE Pljevlja da radi sa postojećim nivoom emisija do 20 hiljada radnih sati počev od 1. januara 2018. do 31. decembra 2023. godine.

"EPCG će kao i do sada pratiti, u saradnji sa MEK-om i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, buduće izmjene nacionalnog zakonodavstva po ovom pitanju i obezbijediti puno poštovanje i novih strožijih graničnih vrijednosti emisija kada one postanu obavezujuće", poručili su iz tog preduzeća.

Sa druge strane, kako su rekli, važnost postojanja i izgradnje novog stabilnog izvora energije se ne dovodi u pitanje.

"To je pokazao i rad Bloka I u periodu januar - februar ove godine kada su bile ekstremno niske temperature bez padavina kao i terenutni sa visokim temperaturama uz sušni period kada je okosnica stabilnosti elektroenergetskog sistema upravo Blok I kao bazni izvor energije", rekli su iz EPCG.

Oni su istakli da je Studija opravdanosti projekta izgradnje Bloka II, koju je izradio renomirani finansijski konsultant Deloitte, pokazala da je projekat isplativ i to u svim varijantama scenarija izgradnje kao i da su ostale relevantne studije, evropskih kompanija Fichtner i Pöyry, takođe potvrdile opravdanost projekta uzimajući u obzir sve aspekte njegove realizacije.