Rijeke sada ima ko da čuva

Ministarstvo o gazdovanju ribljim fondom u kolašinskim vodama

10506 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) je u procesu izrade Ribolovne osnove za rijeku Taru, i biće završena u naredne dvije godine, saopšteno je “Vijestima” iz Ministarstva.

Skoro 150 kilometara kolašinskih vodotoka Tare, Morače i njihovih pritoka, kao i Kapetanovo jezero, tri godine bili su bez ribočuvara. Što zbog nedostatka kapaciteta lokalnih SRK, što zbog spora jednog od njih sa resornim ministarstvom, gazdovanje ribljim fondom nije povjeravano nikom. Zvanično, brigu o ribljem fondu na području kolašinske opštine vodilo je MPŠV, a nadzor, samo povremeno, obavljao inspektor za ribarstvo koji je iz druge opštine. U međuvremenu, ribolovci su stanje na rijekama karakterisali kao alarmantno i navodili primjere masovnog krivolova i devastacije.

Vrlo brzo se, kako tvrde iz Ministarstva, očekuje završetak finalne verzije Ribolovne osnove, “koja će biti vodilja novom korisniku ribljeg fonda, kroz preporuke i smjernice, za zaštitu, unapređenje i budući način korišćenja ovih resursa”.

Iz MPŠV podsjećaju da su 30. juna 2023. godine objavili Javni oglas za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama radi obavljanja sportsko - rekreativnog ribolova, zaštite, čuvanja i unapređenja ribolovnih voda za 18 opština. Korišćenje riba i drugih vodenih organizama obuhvaćeni administrativnim granicama opštine Kolašin, Ministarstvo je ustupilo SRK “Gorštak” iz Kolašina.

“Ribolovne vode obuhvaćene granicama opštine Kolašin, imaju blizu 150 kilometara vodotoka, od kojih jedno jezero i to Kapetanovo, kao i rijeke Tara i Morača sa pritokama Mrtvica, Sjevernica, Plašnica, Svinjača, Pčinja, Drcka, Bistrica, Bukovica, Paljevska. Na Javni oglas za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama obuhvaćeni administrativnim granicama opštine Kolašin prijavila su se dva sportsko - ribolovna kluba iz Kolašina”, kazali su iz MPVŠ.

Prema njihovim riječima, SRK “Gorštak” je dostavio kompletnu dokumentaciju propisanu Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi i ispunio stručne i tehničke uslove koji su bili dati Javnim oglasom. Pojašnjavaju da se stručni i tehnički uslovi odnose na broj ribočuvara, poslovni objekat koji je opremljen tehničkom opremom, prostoriju za skladištenje i čuvanje oduzetih ribolovnih alata, opreme i drugih predmeta, motorno vozilo za vršenje kontrole i nadzora ribolovnih voda kao i godišnji plan zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama… Tvrde i da drugi klub nije dostavio kompletnu dokumentaciju i nije ispunio uslove i kriterijume po Javnom oglasu.

“Ribolovne vode u administrativnim granicama opštine Kolašin su od 2019. godine bili bez upravljanja ribama i drugim vodenim organizmima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od SRK “Gorštak” očekuje da štiti, čuva i unapređuje ribolovne vode koje su im date na upravljanje, pod uslovima utvrđenim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, podzakonskim aktima i Ribolovnom osnovom”, kažu u tom resoru.

Od 2019. godine, na teritoriji kolašinske opštine bio je zabranjen svaki vid ribolova. Stanje na vodama kontrolisao je inspektor za poljoprivredu. Sada će, najavljuju iz MPŠV, pored inspektora, ribolovne vode biti pod nadzorom ribočuvara, što, kako tvrde, “smanjuje stepen krivolova, a povećava nivo zaštite riba i drugih vodenih organizama”.

Iz MPŠV se nadaju da će “izborom novog korisnika ribljeg fonda, u narednom periodu, podstaći razvoj sportsko- ribolovnog turizma, kroz razne promocije i medijske kampanje”. Najavljuju i podršku Ministarstva u tim aktivnostima.

Bonus video: