Savjet Ćirović: IJZ da traži da Pavličić vrati novac

Iz presude od 2014. proizilazi da je pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje priznala krivicu, ali i da je postupala sa direktnim umišljajem...

41896 pregleda 168 reakcija 40 komentar(a)
Do pomoćnice direktora uz lažnu diplomu: Pavličić, Foto: SAVO PRELEVIC
Do pomoćnice direktora uz lažnu diplomu: Pavličić, Foto: SAVO PRELEVIC

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa smatra da Institut za javno zdravlje ima sve preduslove da pokrene tužbu za naknadu štete protiv pomoćnice direktora Miljane Pavličić zbog toga što je obavljala posao za koji nije kvalifikovana, ako je falsifikovanu diplomu zbog koje je presudom Osnovnog suda u Podgorici proglašena krivom iskoristila da bi se zaposlila u toj ustanovi.

To je juče “Vijestima” odgovorila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović.

Iz presude iz 2010, u koju su “Vijesti” imale uvid, vidi se da je Osnovni sud Pavličić izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje dva uvjerenja Hemijskog fakulteta u Beogradu, kao predmeta upotrijebljenih za izvršenje krivičnog djela, kako bi se “otklonila stanja i uslovi koji mogu biti od uticaja da ubuduće vrši krivična djela”...

Priznala krivicu, postupala sa umišljajem

Prema presudi iz 2014, Pavličić je na sudu priznala krivično djelo koje joj je stavljeno na teret.

“Cijeneći psihički odnos okrivljene Pavličić Miljane prema izvršenom krivičnom djelu, falsifikovanje isprave iz člana 412 KZ, sud nalazi da je okrivljena postupajući na naprijed navedeni način, odnosno na način što je upotrijebila kao pravu, lažnu javnu ispravu-uvjerenje o završenom Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija, u koje su unijeti neistiniti podaci da je dana 18. 1. 2010. diplomirala na Hemijskom fakultetu, tako što je isto predala Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore sa zahtjevom za priznavanje inostrane obrazovne isprave, bila svjesna svog djela, čije je izvršenje htjela, postupajući sa direktnim umišljajem”, piše u presudi.

Ćirović
Ćirovićfoto: Luka Zeković

Sud je, stoji u presudi, prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije imao u vidu sve okolnosti na strani okrivljene..., pa je cijenio njenu neosuđivanost.

“Sud je, imajući u vidu olakšavajuće okolnosti, a u odsustvu otežavajućih, okrivljenoj izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora od četiri mjeseca i istovremeno je odredio rok provjeravanja od dvije godine, odnosno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako okrivljena za vrijeme od dvije godine od pravosnažnosti presude ne učini krivično djelo. Sud je našao i da se u konkretnom slučaju, imajući u vidu sve navedeno, može očekivati da će se upozorenjem uz prijetnju kazne uticati na okrivljenu da ubuduće ne vrši krivična djela”, navodi se u presudi sutkinje Nade Rabrenović.

Na sudu tvrdila da je nezaposlena

Pavličić je na saslušanju u svojstvu okrivljene tvrdila na sudu da je nezaposlena, a to piše i u presudi koja je postala izvršna u maju 2014. godine. U tom periodu, ona je radila u Institutu za javno zdravlje (IJZ) već četiri godine kako tvrdi i tadašnji direktor Boban Mugoša.

Pravnici koje su “Vijesti” kontaktirale, tvrde da je ona u svojstvu okrivljene mogla da iznese pred sudom lažne podatke, u svoju odbranu, a da podatak o tome da li su okrivljena lica zaposlena ili ne, sudovi obično ne provjeravaju.

Iz Osnovnog suda u Podgorici “Vijestima” su juče kazali da se lični podaci od okrivljenih lica uzimaju shodno članu 100 Zakonika o krivičnom postupku, a koji propisuje da se okrivljeni kada se prvi put saslušava, pita za ime i prezime, jedinstveni matični broj, nadimak, ako ga ima, ime i prezime roditelja, djevojačko porodično ime majke, gdje je rođen, gdje stanuje, dan, mjesec i godinu rođenja, čiji je državljanin, da li razumije crnogorski jezik i koji je njegov jezik, kojeg je zanimanja, kakve su mu porodične prilike, da li je pismen, koju je školu završio, kakvog je imovnog stanja, da li je, kad i zašto osuđivan, da li je i kad je izrečenu kaznu izdržao, da li se protiv njega vodi postupak za drugo krivično djelo, a ako je maloljetan, ko mu je zakonski zastupnik.

Upitani i da li je neko odgovarao jer je u Osnovnom sudu prethodno ovjerio lažno uvjerenje o završenim studijama na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kazali su da “ovjera prepisa koju vrši sud samo potvrđuje da su ‘kopija’ i ‘original’ isti po pitanju sadržine, a nikako ne potvrđuje da je ta sadržina istinita, jer je, kao što je navedeno, ispitivanje vjerodostojnosti obrazovne isprave u nadležnosti Ministarstva”.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici formiralo je predmet povodom navoda iz medija o tome da Pavličić nikada nije završila Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, a da je sa falsifikovanim uvjerenjem godinama radila i napredovala u IJZ.

Bonus video: