Pozitivno mišljenje DRI na finansijski izvještaj Filmskog centra, uslovno na usklađenost poslovanja sa propisima

"Godišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor", navodi DRI

1640 pregleda 0 komentar(a)
Božović, Foto: DRI
Božović, Foto: DRI

Državna revizorska institucija (DRI) je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javne ustanove Filmski centar za 2022. godinu, u kojem je izraženo pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

"Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Filmski centar za 2022. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da Godišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na finansijsku reviziju, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju subjektu revizije da, u cilju pravilnog shvatanja finansijskog izvještaja od strane korisnika, u napomenama uz Izvještaj o novčanim tokovima IV objelodani informacije o prilivima i odlivima gotovine i saldima gotovine koji su prikazani u Izjavi o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine", saopštio je DRI.

Kazali su da su revizijom pravilnosti poslovanja Filmskog centra utvrđene neusklađenosti u odnosu na Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravila o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa sufinansiranja komplementarnih djelatnosti i Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama.

"Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije treba da obezbijedi evidenciju izdataka u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, da sredstva za komplementarne djelatnosti isplaćuje na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Pravilima o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa sufinansiranja komplementarnih djelatnosti kao i da, u skladu sa mogućnostima, razdvoji odgovornosti koje se odnose na izvršenje, evidentiranje i kontrolu", dodaje se.

Mišljenje je donio Kolegijum DRI u sastavu: Branislav Radulović (rukovodilac) i Nikola N Kovačević (član).

Filmski centar je, kao subjekt revizije, dužan da do 21. decembra izradi i dostavi Državnoj revizorskoj instituciji Plan aktivnosti za realizaciju preporuka i da do 20. maja 2024. izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Bonus video: