Iz crkve na čelo vatrogasaca

V. d. komandira podgoričke Službe zaštite i spasavanja radi na tim poslovima više od 30 godina, ali je iskustvo nakon završenog fakulteta do maja 2021. stekao u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj

61291 pregleda 235 reakcija 226 komentar(a)
Blečić, Foto: Privatna arhiva
Blečić, Foto: Privatna arhiva

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja Zdravko Blečić na poslovima zaštite i spasavanja radi preko 30 godina, a pet godina sa stepenom VII-1, što je zakonski preduslov za izbor, ostvario je kroz volonterski rad.

To su “Vijestima” kazali iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorica.

Nisu naveli i gdje je Blečić bio volonter, ali iz dokumentacije u koju su “Vijesti” imale uvid, v. d. komandira Službe zaštite i spasavanja radno iskustvo kao specijalista državno-pravnih studija stekao je volontirajući u sabornom Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tu je, prema dokumentaciji, obavljao administrativno-pravne poslove.

Blečić je za v. d. komandira podgoričke Službe zaštite imenovan krajem oktobra, nakon smjene Gorana Jankovića.

U vezi sa njegovim imenovanjem, Klub odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada podnio je 17. novembra Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave (MJU) inicijativu, u kojoj se, između ostalog, navodi da Blečić ne ispunjava uslove za to radno mjesto.

Iz Upravne inspekcije, kojoj su pitanja u vezi sa tom inicijativom poslata istog dana, nisu odgovorili redakciji.

U međuvremenu, Komisiji za žalbe Glavnog grada upućena je i žalba protiv rješenja koje je 18. oktobra uručeno bivšem komandiru, a sa ciljem ispitivanja njegove zakonitosti i poništavanja.

“Zdravko Blečić ima radno iskustvo od 31 godine i dva mjeseca na poslovima zaštite i spasavanja i pet godina radnog iskustva sa stepenom VII-1, položen stručni ispit za rad u državnim organima, drugi stručni ispit za vatrogasca i jedini od aktuelnog sastava Službe zaštite i spasavanja ima položen ispit za vršenje poslove rukovođenja službom zaštite i spasavanja, što nije obavezan uslov, ali svakako govori o kvalifikacijama Blečića, naročito kada se ima u vidu program po kojem se polaže ovaj ispit”, rekla je “Vijestima” Slađana Anđušić, v. d. sekretarka za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom.

U odgovoru redakciji, ona je navela da je Blečić magistar državno-pravnih studija, od 2017. godine u stepenu VII-2, a da je prethodno diplomirao na Fakultetu državno pravnih studija i time stekao zvanje specijaliste državno-pravnih studija u stepenu VII-1.

Prema dokumentaciji “Vijesti”, Blečić se 2020. godine prijavljivao za popunu radnog mjesta šef odsjeka za operativno djelovanje - vatrogasac-spasilac. Tada, prema istom izvoru i izjašnjenju tadašnjeg Sekretarijata za lokalnu samoupravu, nije ispunjavao uslov i nije imao pet godina radnog iskustva u VII-1 nivou kvalifikacija.

Na upit da pojasne kakav je bio status Blečića u to vrijeme, Anđušićeva je kazala da ne žele da komentariše bilo čije izjave.

“Već bih se isključivo služila činjenicama koji proizilaze iz dokumentacije koja se nalazi u personalnom dosijeu, a to je da je Zdravko Blečić iskustvo u VII-1 stepenu stručne spreme ostvario kroz volonterski rad koji je započeo 18. maja 2016, o čemu ima ugovor o volontiranju, potvrdu Zavoda za zapošljavanje i potvrdu o volontiranju”, rekla je ona.

Datum koji je navela kao početak volonterskog angažmana, odgovara datumu koji se navodi u uvjerenju koje je Blečiću izdala Mitropolija crnogorsko-primorska, a u koju “Vijesti” imaju uvid.

“Potvrđuje se da je Blečić Nikole Zdravko... sa završenom visokom stručnom spremom - specijalista državno-pravnih studija (240 ECTS), broj indeksa 06/14 PSD, Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici - volontirao u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u trajanju od pet godina. Imenovani je volonterski rad obavljao najviše do 25 sati sedmično, a u toku perioda 18. maj 2016. do 18. maj 2021. godine”, piše u tom dokumentu, izdatom prije nešto više od dvije godine.

U odgovorima koje potpisuje Blečić, iz Službe zaštite su citirali obrazloženje rješenja o njegovom imenovanju.

“U obrazloženju rješenja o određivanju Zdravka Blečića za v. d. komandira... koje je donijela prof. dr Olivera Injac dana 26. oktobra 2023, navedeno je ‘nakon uvida u personalne dosijee i obavljenih službenih razgovora sa licima koja ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite i spasavanja, utvrđeno je da Zdravko Blečić ispunjava uslove, te da je zainteresovan za obavljanje pomenute dužnosti”, odgovor je koji su “Vijestima” dostavili iz Službe zaštite.

Bonus video: