Tačka na priču o pet miliona štete

SDT odbacio prijavu protiv bivših gradonačelnika Budve i načelnika Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

47690 pregleda 5 komentar(a)
Budva (ilustracija), Foto: Shutterstock
Budva (ilustracija), Foto: Shutterstock

Nekadašnji gradonačelnici Budve, Dragan Krapović i Marko Carević, i bivši načelnik opštinske Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Ninoslav Kaluđerović nijesu oštetili budžet metropole turizma za pet miliona eura, zaključivanjem ugovora o komunalijama sa investitorima koji su gradili hotele sa četiri i pet zvjezdica i ostalim investitorima koji su gradili od 2018. do 2021.

To piše u rješenju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u koje su “Vijesti” imale uvid, a koje je odbacilo krivičnu prijavu Budvana Božidara i Nenada Vujičića, predstavnika Nevladinog udruženja “Građanska akcija”, koji su u maju 2021. podnijeli krvičnu prijavu dok se na čelu SDT-a nalazio Milivoje Katnić, tvrdeći da je zaključivanjem ugovora nanijeta šteta Budvi, a korist investitorima.

Dragan Krapović
Dragan Krapovićfoto: BORIS PEJOVIC

SDT kojim sada rukovodi Vladimir Novović nakon pune dvije i po godine, tokom kojih je izanalizirana obimna dokumentacija, na desetine ugovora o komunalijama, te ispitani čelni ljudi Budve, 27. novembra je donijelo rješenje kojim se odbacuje krivična prijava.

“Cijeneći navode krivične prijave i sadržinu pribavljene dokumentacije, nalazim da ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni Marko Carević i Dragan Krapović kao predsjednici Opštine Budva, te Ninoslav Kaluđerović, kao načelnik Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Budva, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Jer, prijavljeni postupajući kao službena lica nijesu prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavili korist investitorima građevinskih objekata hotela sa četiri ili pet zvjezdica, a Opštini Budva nanijeli štetu, jer su vršeći svoje poslove kao službena lica postupali u svemu u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključivali ugovore o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta”, piše, između ostalog, u rješenju SDT-a.

Marko Carević
Marko Carevićfoto: Vuk Lajović

U krivičnoj prijavi, bivši čelni ljudi Budve optuženi su da su učinili krivično djelo - zloupotreba službenog položaja, na način što su potpisivali ugovore o komunlijama tokom 2018, 2019, 2020, i 2021. godine na osnovu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila Skupštine opštine 29. decembra 2014.

“Citirana odluka je donijeta na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji obejekata koji je prestao da važi u julu 2017. Oni su kao odgovorna lica u Opštini Budva potpisivali ugovore sa investitorima koji su gradili hotele sa 4 i 5 zvjezdica, pozivajući se na član 66 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata koji je prestao da važi u oktobru 2017, kao i na osnovu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja je prestala da važi 60 dana nakon usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, jer u tom periodu kao i do dana podnošenja krivične prijave ona nije usklađena sa navedenim zakonom, pa su na taj način protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavili investitorima imovinsku korist, a opštinskom budžetu nanijeli štetu koja prelazi iznos od pet miliona eura”, piše u odbačenoj krivičnoj prijavi.

Ninoslav Kaluđerović
Ninoslav Kaluđerovićfoto: Vuk Lajović

Navodeći da je funkciju predsjednika Opštine Budva obavljao od 5. januara 2019. do polovine juna 2020. godine, Carević je u izjavi datoj u aprilu prošle godine SDT-u kazao da “kao predsjednik Opštine, po svojoj nadležnosti i opisu posla, nije imao zakonsku obavezu, niti je učestvovao u premjeru površina i obračunu komunalija, već da je to u nadležnosti Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta”.

Carević je naveo da je on samo formalno, nakon što to prvo uradi načelnik Službe, potpisivao ugovore kojim se određuje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Aktuelni ministar odbrane, Dragan Krapović je u izjavi naveo da je funkciju predsjednika Opštine obavljao od 29. decembra 2016. do 4. januara 2019. i objasnio da se procedura koja prethodi sačinjavanju i zaključenju ugovora o komunalijama sastoji u tome da najprije zainteresovano lice podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Sekretarijatu za investicije i Službi za naplatu komunalija.

“Da obračun komunalija vrše službenici Sekretarijata za investicije, dok ugovore pripremaju i njihovu realizaciju prate službenici Službe za naplatu komunalija. Kad se čitav postupak završi, ugovori se prosljeđuju predsjedniku Opštine kao ovlašćenom licu na potpis, jer je to zakonska obaveza i procedura. Dakle, predsjednik Opštine samo formalno potpisuje ugovor ili ga potpisuje lice koje on ovlasti. Za vrijeme mog mandata nije bilo nezakonitosti u radu službenih lica u postupku obračuna i naplate komunalija, te su svi ugovori objavljeni na sajtu Opštine Budva. Lično smatram da sam tokom obavljanja funkcije kritikovao zakonska rješenja, važeću odluku o obračunu i naplati komunalija, koja je donijeta u ranijem periodu, jer pruža olakšice investitorima koje ne bi trebalo da imaju”, naveo je Krapović u izjavi u avgustu prošle godine.

Sada sekretara za saobraćaj glavnog grada, nekadašnji čelni čovjek Službe za naplatu komunalija Opštine Budva, Ninoslav Kaluđerović je u aprilu prošle godine dao izjavu SDT-u pojasnivši da je investitor koji planira izgradnju građevinskog objekta od opšteg interesa bio u obavezi da Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma dostavi, između ostalog, i ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kojim se konstatuje da su oslobođeni od plaćanja naknade u smislu zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Naveo je da je tim zakonom precizirano da se pomenuti objekti - hoteli upišu u “G” listu kod Uprave za katastar i državnu imovinu, s naznakom da su oslobođeni od plaćanja naknade ukoliko hotel izgrade shodno revidovanom glavnom projektu i dobijenom mišljenju nadležnog ministarstva o kategorizaciji objekta.

Na području Budve u protekloj deceniji izgrađeno je više od 20 manjih i većih hotela sa četiri i pet zvjezdica.

Bonus video: