"Zdravi Mojkovac" pisao Vladi: Grad razvijati na zdravim i održivim principima

"Očekujemo da apsolutno diskvalifikujete opredjeljivanje sedam miliona kvadratnih metara u zoni između dva nacionalna parka i UNESCO zaštićenom rijekom Tarom, za jednu od najprljavijih rudarsko-prerađivačkih aktivnosti sa posledicom trajnog uništenja prirode, zagađenja svih segmenata životne sredine i ugrožavanja zdravlja ljudi sa posledicom obolijevanja od najtežih bolesti i smrti", navodi se u dopisu

2198 pregleda 72 reakcija 7 komentar(a)
Mojkovac (Ilustracija), Foto: Dragana Šćepanović
Mojkovac (Ilustracija), Foto: Dragana Šćepanović

Građanska inicijativa Zdravi Mojkovac obratila se danas premijeru Milojku Spajiću sa zahtjevom za dostavljanje informacije u vezi sa raskidom ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, od 10.12.2010. godine.

Dopisi su, kako je saopšteno, dostavljeni i ministru energetike i rudarstva Saši Mujoviću, ministaru prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janku Odoviću i ministru turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimiru Martinoviću.

U dopisu su, dodaju, navedene "činjenice koje nesporno ukazuju" da je koncesioni ugovor istekao 25. jula ove godine, kao i "svi drugi argumenti u vezi sa stečenim uslovima" za obustavu procesa donošenja DPP-a za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo, Opština Mojkovac i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DPP Brskovo, koji su "apsolutno neprihvatljivi, koji ne mogu pretrpjeti izmjene i dopune a da se ispune važeći propisi", te da isti "moraju biti povučeni, a postupak njihovog donošenja obustavljen".

“Očekujemo da apsolutno diskvalifikujete opredjeljivanje sedam miliona kvadratnih metara u zoni između dva nacionalna parka i UNESCO zaštićenom rijekom Tarom, za jednu od najprljavijih rudarsko-prerađivačkih aktivnosti sa posledicom trajnog uništenja prirode, zagađenja svih segmenata životne sredine i ugrožavanja zdravlja ljudi sa posledicom obolijevanja od najtežih bolesti i smrti. Nadamo se da ćemo zajedno graditi bolju budućnost Mojkovca, uvažavajući opredjeljenje apsolutne većine građana Mojkovca, što je i formalno potvrđeno izjašnjenjem apsolutne većine (niko od prisutnih na glasanju nije glasao 'protiv') odbornika SO Mojkovac, kojim se zahtijeva od Vlade Crne Gore verifikacija prestanka pomenutog Ugovora, obustava donošenja DPP za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina Brskovo i kojom se Vlada obavještava da je SO Mojkovac protiv svih aktivnosti vezanih za oblast rudarstva na teritoriji opštine Mojkovac", navodi se u dopisu.

Kazali su da imaju velika očekivanja od Spajića i Mujovića, da će "prepoznati i uvažiti interes" građana i države i da će, "za razliku od prethodne Vlade", u najkraćem roku donijeti odluku i "opredjeljenje za razvoj Mojkovca na zdravim i održivim principima", čuvajući zdravlje građana, prirodu i prirodne resurse.

Bonus video: