Zagubio se predlog za razrješenje Drljevića?

Inicijativu je još 24. oktobra poslala potpredsjednica Marijana Camović Veličković

25324 pregleda 44 reakcija 9 komentar(a)
Veselin Drljević, Foto: Luka Zeković
Veselin Drljević, Foto: Luka Zeković

Predsjednik Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG) Veselin Drljević tvrdi da tom tijelu nije dostavljena nikakva inicijativa u vezi sa njegovim razrješenjem, a koju je prije mjesec i po podnijela potpredsjednica Marijana Camović Veličković.

Drljević je to odgovorio, upitan da li će na decembarskoj sjednici Savjeta RTCG tu inicijativu staviti na dnevni red.

Camović Veličković je 24. oktobra ove godine podnijela inicijativu za razrješenje Drljevića, a kao razlog navela je zloupotrebu položaja na kojem se Drljević nalazi i kršenje poslovnika o radu Savjeta RTCG. “Vijesti” posjeduju dokaz da je pošiljka, koju je Camović Veličković poslala, uručena u Pošti primaocu (RTCG) 25. oktobra u 12.08 časova.

“Imajući u vidu dešavanja na sjednici Savjeta održanoj 11. oktobra 2023. godine sa početkom u 17 časova preko Zoom platforme i postupanje predsjednika Savjeta RTCG Veselina Drljevića na ovaj način podnosim inicijativu za njegovo razrješenje sa te funkcije i tražim da se ona stavi na dnevni red prve naredne sjednice Savjeta i to kao posebna tačka”, navela je Camović u inicijativi, koja je adresirana i na Savjet te medijske kuće.

Camović Veličković je tada pojasnila da je zapisnik sa 31. sjednice Savjeta usvojen na narednoj, 32. sjednici održanoj 11. oktobra, ali je u potpunosti izuzela mišljenje jer nisu uvažene dopune koje je blagovremeno dostavila, a bez kojih se ne može steći pravilan uvid u tok sjednice i njena izlaganja tokom svih tačaka dnevnog reda.

Ona je, uz inicijativu, dostavila i dokument u vezi sa relokacijom sredstava i izmjenu finansijskog plana. Iz tog dokumenta, tvrdi, vidi se na koji način se opet pred kraj godine milioni prebacuju sa stavke na stavku, samo da bi se potrošio novac i izbjeglo vraćanje nepotrošenih sredstava u budžet.

“Relokacija je predložena zato što nije realizovan tender za nabavku LED zida za veliki studio vrijedan 423.500 eura, ali su izmjene u finasijskom planu ‘teže’ od milion eura. Tako je iskorišćena prilika da se ubaci potpuno nova stavka ‘robotizovani pedestali za studio 2 sa cable menagment (3 komada)’ u vrijednosti 695.000 eura, da se doda još 100.000 eura za građevinske radove na zgradi RTCG za što je već planirano 670.000 samo tokom 2023. godine, uvećana je stavka za otpremnine za 48.000 eura i sada iznosi 188.000 eura (prethodnih godina je po tom osnovu izdvajano oko 30.000 eura)...”, navela je Camović Veličković.

Savjet će ovog mjeseca raspravljati o finansijskom planu za 2024.
Savjet će ovog mjeseca raspravljati o finansijskom planu za 2024.foto: Luka Zekovic

Dokument je, kako je kazala, usvojen na Zoom sjednici 11. oktobra, kojoj nisu prisustvovali mediji, dok je ona naknadno pregledala snimljeni materijal.

Drljević je istog dana kada je Camović Veličković uputila inicijativu, za RTCG kazao da je apsolutno spreman da se članovi Savjeta odrede prema tome. Predložio je da se članovi tog tijela na narednoj sjednici odrede i o njegovom radu i ponašanju kao predsjednika, ali i Camović Veličković kao potpredsjednice.

“Spreman sam i radujem se svakoj provjeri, pa očekujem da će se članovi odrediti i o njenoj i o mojoj inicijativi koja će uslijediti”, istakao je.

Savjet RTCG do kraja godine treba da održi sjednicu na kojoj će se raspravljati i glasati o programsko-produkcionim planovima za televiziju, radio i portal i finansijskom planu za narednu godinu.

Drljević je juče odgovorio da sjednica još nije zakazana, ali da će biti održana tokom ovog mjeseca, ne preciziravši kada.

Camović Veličković je prije mjesec ocijenila da bi Savjet trebalo da raspravlja o razrješenju Drljevića za mjesta predsjednika, za koji nije dostojan zbog ponašanja koje se u kontinuitetu dešava, ocijenivši da su se članovi tog tijela u potpunosti stavili u službu jednog čovjeka, generalnog direktora RTCG Borisa Raonića.

“Ne pitaju više ni šta je zakonito ni šta nije. Ni ne trude se da obrazlože te svoje pogubne odluke već silom rade to što se traži, iz nekog razloga, od njih. Zbog cjelokupnog ponašanja članova Savjeta i predsjednika Veselina Drljevića, ja sam tražila njegovo razrješenje. Uporno čekam sjednicu Savjeta, ali ona se ne dešava iako bi trebalo po Pravilniku”, navela je Camović-Veličković.

Podsjetila je da jednom u mjesecu treba da se sazivaju sjednice Savjeta, dodajući da se ni to ne poštuje.

“Treba da se raspravlja o razrješenju Drljevića sa mjesta predsjednika kojeg nije dostojan zbog ponašanja koji se u kontinuitetu dešava. Građani Crne Gore treba da budu dobro zabrinuti za Javni servis. Mislim i da jesu, ali da su nemoćni da kontrolišu Javni servis i trošenje 20 miliona eura na godišnjem nivou”, naglasila je potpredsjednica Savjeta RTCG-a.

Bonus video: