Perović: Deklarativnu posvećenost evropskim integracijama zamijeniti odlučnim akcijama

"Vrijeme je da deklerativnu posvećenost evropskim integracijama zamijenimo odlučnim akcijama, i da najodgovorniji u procesu, nosioci najviših javnih funkcija, donosioci zakona i kreatori politika, usmjere energiju u tom pravcu“

3045 pregleda 34 reakcija 34 komentar(a)
Perović, Foto: Boris Pejović
Perović, Foto: Boris Pejović

U Crnoj Gori je vrijeme da deklerativna posvećenost evropskim integracijama bude zamijenjena odlučnim akcijama i da nosioci najviših javnih funkcija, donosioci zakona i kreatori politika, usmjere energiju u tom pravcu, poručila je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović.

Ona je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kazala da se ASK, prepoznajući u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije polaznu tačku svog djelovanja, a obavezan principima i smjernicama, pridružuje obilježavanju tog dana.

Perović je navela da se Međunarodnim danom borbe protiv korupcije simbolički povezuju sa 9. decembrom 2003. godine, kada je u meksičkoj Meridi otvoren za potpisivanje taj univerzalni pravno obavezujući antikorupcijski instrument.

"Ovogodišnji, jubilarni Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ističe ključnu vezu između borbe protiv korupcije i mira, sigurnosti i razvoja“, navela je Perović u saopštenju.

Ona je kazala da je suzbijanje korupcije, kako je navedeno iz UN, pravo i odgovornost svih, i samo saradnjom i angažmanom čitave zajednice mogu se prevladati njene negativne posljedice.

Perović je istakla da te poruke doživljava u svijetlu napora i izazova Crne Gore na putu priključivanja Evropskoj uniji (EU).

"Vrijeme je da deklerativnu posvećenost evropskim integracijama zamijenimo odlučnim akcijama, i da najodgovorniji u procesu, nosioci najviših javnih funkcija, donosioci zakona i kreatori politika, usmjere energiju u tom pravcu“, ocijenila je Perović.

Kako je kazala, uvijek se mora imati na umu da ulazak u EU nije cilj sam po sebi.

"Već sredstvo za ostvarenje društvenog konsenzusa o razvitku države koja počiva na univerzalnim vrijednostima poštovanja ljudskih prava i demokratskog upravljanja, koja garantuje pravnu sigurnost za svoje građane i izgrađena je na čvrstim temeljima vladavine prava“, rekla je Perović.

Ona je poručila da je ASK, kao najbolje ocijenjena institucija u Poglavlju 23, spreman da, čuvajući zakonom garantovanu nezavisnost, nastavi da nosi svoj dio tereta i da u skladu sa Konvencijom UN promoviše i afirmiše načela vladavine prava, pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, integriteta, transparentnosti i odgovornosti.

Perović je navela da je ASK, u duhu mota ovogodišnjeg obilježavanja 9. decembra „UNCAC 20: Ujedinjujući svijet protiv korupcije“, posvećen saradnji sa institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima koji rade u korist javnog interesa.

Ona je poručila da ASK ohrabruje građane da svojim stavovima utiču na ambijent u kome se korupcija percipira kao najveća prepreka u ekonomskom i društvenom razvoju zajednice.

Bonus video: