Medojevića smijenili, a da ga nisu ni čuli

Savjet Agencije za lične podatke će tek danas donijeti rješenje o razrješenju Ivana Medojevića. Medojević tvrdi da je nezakonito smijenjen

36666 pregleda 53 reakcija 16 komentar(a)
Medojević, Foto: Privatna arhiva
Medojević, Foto: Privatna arhiva

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) danas će donijeti rješenje o smjeni direktora Ivana Medojevića, saznaju “Vijesti”.

Zaključak o smjeni, kako je rečeno redakciji, donijet je jučerašnjoj sjednici, pod tačkom “razno”.

Medojević je medijima saopštio da su na sjednici bila dva člana Savjeta - Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić, ali ne i predsjednik Željko Rutović.

Za vršioca dužnosti postavljen je nekadašnji direktor AZLP-a Čedomir Mitrović.

Iz Savjeta Agencije “Vijestima” nisu odgovorili o tome koji su bili razlozi za smjenu Medojevića, da li je tome prethodila procedura, šta je od te procedure ispoštovano, da li su dobili potrebna dokumenta/objašnjenja/izjašnjenja. Upitani su i o tome da li je Savjet juče radio u punom sazivu, a ako nije, zbog čega sjednica nije zakazana u vrijeme kad su svi članovi prisutni.

Medojević je juče saopštio da je osnov za njegovo razrješenje navodni sukob interesa.

“U kojem se nalazim zbog činjenice da je moja supruga imenovana za savjetnicu potpredsjednika Vlade Crne Gore. U konkretnom slučaju se ne radi o sukobu interesa, već o samovolji Savjeta Agencije i grubom kršenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, naveo je on u saopštenju koje je dostavio medijima.

Vlada je prošlog mjeseca, 16. novembra, za savjetnicu potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju imenovala Hanu Medojević.

“Vijesti” su ranije pitale direktora AZLP Ivana Medojevića da li su njenim imenovanjem stvoreni uslovi za njegovu ostavku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Medojević je negirao sukob interesa i rekao da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne propisuje uslove za razrješenje direktora, te da direktor AZLP-a zaključuje ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu.

“Povod za moju smjenu je pitanje novinarke ND ‘Vijesti’ u kojem je tražila pojašnjenje, kako moje, tako i od Savjeta Agencije, u pogledu ove činjenice, te povodom ovog pitanja Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 19.12.2023. godine donio zaključke u kojima su od mene kao direktora tražili izjašnjenje na ove okolnosti, i dali rok od tri dana da se na ove navode izjasnim. Takođe, donijeli su zaključak da se obrate kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore, kako bi tražili akt o imenovanju moje supruge”, kazao je juče Medojević.

Kako je dodao, Savjet nije ispoštovao rok od tri dana koliko mu je ostavljeno da se izjasni. U međuvremenu, zakazana je sjednica, na kojoj je donijet zaključak o razrješenju.

“Sjednica je održana prije nego što su sačekali ono što je zatraženo, vjerovatno iz straha da možda pojedini članovi neće biti na funkciji na kojoj se nalaze do kraja roka koji su naveli, imajući u vidu da je pred Skupštinom Crne Gore u toku postupak razrješenja Muhameda Gjokaja, zbog utvrđenog kršenja zakona, dok je pred Agencijom za sprečavanje korupcije pokrenut postupak radi utvrđivanja da li je od strane Zorana Vujičića došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ili podređivanja javnog interesa privatnom”, kazao je Medojević.

Kao dodatan razlog za smjenu, kako je rekao, vidi to što je predsjednika Savjeta, Željka Rutovića, prije dva dana pismenim putem upoznao sa novim činjenicama, koje se odnose na već pokrenuti postupak pred ASK-om.

“A koje dodatno terete Zorana Vujičića, koji je u svojstvu građanina, odnosno pružaoca ‘ekspertskih’ usluga kod nevladine organizacije ‘Građanska alijansa’, bez znanja ovlašćenja Savjeta, samovoljno potpisao memorandum o saradnji između određenih institucija i organizacija, na najgrublji mogući način, kršeći zakon, kao i

pravila o radu i Statut Agencije”, rekao je juče Medojević.

U pojašnjenju zbog čega negira sukob interesa zbog kojeg je Savjet juče donio zaključak o razrješenju, Medojević je rekao da se na direktora Agencije, u slučaju razrješenja, ne odnosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u članu 54 navodi ograničenja koja se odnose na imenovanje na mjesto predsjednika i članova Savjeta Agencije. Jedno od ograničenja je da za predsjednika ili člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je bračni drug lica koje je poslanik ili odbornik, član Vlade ili lice koje imenovala ili postavila Vlada Crne Gore. Ista ograničenja, prema tom Zakonu, važe i za imenovanje direktora.

Isti Zakon propisuje i uslove za razrješenje predsjednika ili člana Savjeta, ali ne i način i uslove za razrješenje direktora Agencije.

“Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u dijelu razrješenja predsjednika ili člana Savjeta je lex specialis, što znači da nema primjene drugih zakonskih propisa, dok pitanje razrješenja i uslova za razrješenje direktora nije propisano niti regulisano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, već Zakonom o radu”, rekao je Medojević.

To, kako je dodao, “iz razloga što direktor, za razliku od predsjednika i članova Savjeta, zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme, odnosno na period od četiri godine”.

“Kojim ugovorom su regulisana njegova prava i obaveze, kao i posljedice kršenja radnih obaveza, a na osnovu opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o radu, pa čak i mjere koje su posljedica povrede radnih obaveza - novčana kazna i prestanak radnog odnosa, naravno kroz utvrđenu odgovornost i kroz odgovarajuću proceduru. Dakle, nema primjene analogije u ova dva slučaja”, kazao je Medojević “Vijestima”.

U konkretnom je, dodao je on, i razlika između radnog pravnog statusa predsjednika i članova Savjeta s jedne, te direktora sa druge strane.

“Ovo iz razloga jer predsjednik i članovi Savjeta ne zaključuju ugovor o radu sa poslodavcem, pa da usljed kršenja radnih obaveza mogu biti i razriješeni kroz utvrđivanje odgovornosti i kroz odgovarajuću proceduru. Naprotiv, njih imenuje i razrješava Skupština. I upravo zato je i namjera zakonodavca, usljed nemogućnosti da shodno odredbama zakona koji regulišu radne odnose riješi ovo pitanje, da ove odnose, koji se tiču osnova za razrješenje, u odnosu na Savjet, propiše Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je lex specialis”, kazao je Medojević.

Kako je kazao, ovo nije i prvi slučaj nezakonitog razrješenja direktora AZLP.

“...Jer je Savjet Agencije 2015. godine, većinom glasova, sa pojedincima koji su, nažalost, još u Savjetu, već nezakonito razriješio direktora, a da su građani svojim novcem, platili te nezakonitosti sa preko 50.000 eura, bez utvrđivanja bilo čije odgovornosti”, kazao je Medojević “Vijestima”.

Savjet je 2015. godine razriješio Bojana Obrenovića, a na njegovo mjesto postavio takođe Čedomira Mitrovića. Crnogorski sudovi donijeli su pravosnažnu odluku da je Obrenović nezakonito razriješen.

Medojević je juče pozvao nadležne institucije da utvrde nezakonitosti u radu Savjeta.

Bonus video: