Opstanak državnog Univerziteta doveden u pitanje?

Budžet za ovu godinu dovoljan tek za plate zaposlenima i energente, ustanova će morati da odustane od nekih projekata

45985 pregleda 179 reakcija 80 komentar(a)
Vlada odobrila skoro pet miliona manje za UCG: Rektor Božović, Foto: Luka Zekovic
Vlada odobrila skoro pet miliona manje za UCG: Rektor Božović, Foto: Luka Zekovic

Univerzitet Crne Gore biće prinuđen da ove godine odustane ili značajno smanji ulaganje u unapređenje nastave, ali i nastavno-istraživački i umjetnički rad, jer je budžet opredijeljen iz državne kase za tu ustanovu značajno manji u odnosu na potrebe.

Time se, kazali su "Vijestima" iz te ustanove, može dovesti u pitanje opstanak državnog Univerziteta.

Vlada je za 2024. Univerzitetu opredijelila iznos od 35,8 miliona eura, od čega će najveći dio biti usmjeren na zarade.

Univerzitet je, kako su "Vijesti" ranije pisale, tražio da mu se opredijeli 40,2 miliona eura navodeći da bi sa time uspjeli da isfinansiraju sve započete infrastrukturne, ali i naučno-istraživačke projekte.

"Za plate stalno zaposlenih, naknade spoljnjih saradnika i kliničara i projektovane zarade koju bi imali novozaposleni saradnici sa zvanjem doktora nauka (a sve u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa na organizacionim jedinicama - fakultetima) planirana je na iznos od 33,6 miliona eura. Iznos od 2,2 miliona eura ne može biti ni približno dovoljan za pokrivanje materijalnih troškova, a da ne govorimo o visokim očekivanjima koja stoje pred UCG, a odnose se na razvoj naučnih, obrazovnih i drugih aktivnosti", odgovorili su "Vijestima" sa Univerziteta, na čijem je čelu rektor Vladimir Božović.

Naglašavaju da je samo za utrošenu električnu energiju i goriva za 24 organizacione jedinice Univerziteta potrebno izdvojiti cca 1,2 miliona eura.

"Umanjeni iznos opredijeljenih sredstava za UCG u budžetu Crne Gore uticaće na odustajanje ili značajno smanjenje ulaganja u infrastrukturu, tj. u unapređenje nastave, naučnoistraživačkog i umjetničkog rada. Ova ulaganja predstavljaju bazu za internacionalizaciju studijskih programa, kojom bi se zadržali studenti iz Crne Gore i privukli studenti iz inostranstva, što je osnovni preduslov razvoja, ako ne i opstanka Univerziteta", upozoravaju iz te visokoškolske ustanove.

U zahtjevu Vladi od oktobra prošle godine, između ostalog, naglašeno je da su instalacije i oprema u velikoj mjeri dotrajali i da ih je potrebno zamijeniti zbog zastarjelosti objekta, tehničke prevaziđenosti, kako bi se spriječilo dalje propadanje. To se, tvrdili su tada iz Rektorata, odnosi na prokišnjavanje krovova, dotrajalost liftova, termotehničkih, električnih, vodovodnih instalacija... Tekuće održavanje građevinskih objekata trebalo bi da košta oko 200.000, a opreme 50.000 eura.

Za usluge stručnog usavršavanja bilo je planirano 350.000, održavanje softvera 150.000, a za ostale usluge 100.000 eura.

"Takođe, izdaci za službena putovanja pokrivaće se sopstvenim sredstvima... Dio sopstvenih sredstava predviđen je za plaćanje usluga platnog prometa, usluge prevoza nastavnika i studenata, advokatske, notarske, pravne i konsultantske usluge... Za potrebe usavršavanja zaposlenih u nastavi, kao i uključivanje u odgovarajuće programe i obuke planirane su aktivnosti u vidu organizovanja edukacija, konferencija, seminara, za štampanje diploma studenata, publikacija, časopisa, informatora, održavanja sajta i servera, plaćanje oglasa, raspisivanje tendera...", stajalo je tada u obrazloženju zahtjeva koji je Univerzitet dostavio Vladi.

Bonus video: