Prečistiće četiri miliona kubika vode u Tivtu i Kotoru

I prihodi i rashodi rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor iznosiće oko 800.000 eura

4170 pregleda 1 komentar(a)
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini, Foto: Siniša Luković
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini, Foto: Siniša Luković

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor (PPOV) kojim upravlja istoimena zajednička firma dvije opštine, ove će godine preraditi ukupno četiri miliona kubika otpadnih voda.

U PPOV očekuju da mjesečno u prosjeku prerađuju oko 330.000 kubika kanalizacionih voda koje se u tri bazena za prečišćavanja sa tzv SBR tehnologijom, tretiraju u postrojenju izgrađenom na lokaciji Klačina u Krtolima kod Tivta, prije nego što se prečišćena otpadna voda ispusti u more podmorskim cjevovodom u zalivu Trašte.

Kao nusprodukt procesa prečišćavanja oko četiri miliona kubika kanalizacionih voda, PPOV će ove godine generisati ukupno oko 1.200 tona suvog kanalizacionog mulja koji se izvozi za Albaniju jer u Crnoj Gori ne postoji adekvatna legislativa koja reguliše tretman i ponovnu upotrebu te vrste otpada koji se u drugim državama najčešće koristi kao gnojivo ili sirovina za proizvodnju posebnog humusa za ukrasno bilje.

Da bi se preradile očekivanje količine otpadnih voda u 2024. PPOV će potrošiti šest tona polimera za separaciju mulja i 204 tone kreča.

Ukupno planirani troškovi komunalne djelatnosti prečišćavanja otpadnih voda za Tivat i Kotor ove će godine prema kalkulaciji menadžmenta PPOV-a iznositi 779.035 eura, dok su prihodi koje će ta firma ostvariti planirani na iznos od 780.295 eura.

Budući da Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REAGEN) nije prihvatila zahtjev PPOV za davanje saglasnosti na cjenovnik usluga te firme za 2024. jer uz njega nije bio dostavljen Ugovor o povjeravanju obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti koji je formalno trebalo da bude zaključen između te firme i opština Tivat i Kotor kao njenih osnivača, PPOV će se i ove godine 100 odsto finansirati direktno iz budžeta opština kao svojih osnivača. Stoga će PPOV od Opštine Kotor ove godine na ime investicionog i tekućeg održavanja dobiti ukupno 450.000 eura, a od Opštine Tivat 329.035 eura.

Obje opštine ove će godine za rad PPOV-a izdvojiti više novca jer su lani troškovi rada ove firme bili ukupno 686.000 eura, a ove će godine biti skoro 100.000 eura veći. Najveći uzrok tome su povećana izdvajanja za zarade 12 zaposlenih koja će ove godine iznositi ukupno 205.086 eura, dok su lani ti troškovi bili 131.513 eura. Za skoro 67 hiljada eura porašće i troškovi proizvodnih usluga koji su ove godine predviđeni na iznos od 197.183 eura, dok će troškovi materijala iznositi 209.336 eura, što je četrdesetak hiljada eura više nego 2023. Troškovi neproizvodnih usluga planirani su na 76.690 eura dok će se 15.000 eura izdvojiti za amortizaciju. Kao jednu od najbitnijih aktivnosti u ovoj godini, PPOV planira izradu projekta za drugu fazu tog postrojenja koja će omogućiti i tercijarni nivo sistema za prečišćavanja otpadnih voda, odnosno uklanjanje iz njih azota i fosfora tzv.hemijskom precipitacijom.

Bonus video: