Vladajućoj većini u Kolašinu ne smeta hipergradnja

Predlog zaključka da se DUP “Centar” stavi van snage do donošenja izmjena i dopuna nije čak ni uvršten u dnevni red sjednice SO Kolašin. Bojazan da će autentični prostor biti nepovratno narušen

9702 pregleda 26 reakcija 26 komentar(a)
U Kolašinu se ubrzano gradi, Foto: Dragana Šćepanović
U Kolašinu se ubrzano gradi, Foto: Dragana Šćepanović

U kolašinskoj vladajućoj većini (Demokrate, Pokret Evropa sad, Demokratski front, Socijalistička narodna partija i URA) i dalje nema volje da aktuelni detaljni urbanistički plan (DUP) “Centar” stavi van snage do donošenja izmjena i dopuna tog planskog dokumenta.

Pokušaj Bojana Zekovića, odbornika opozicionog Pokreta Zajedno gradimo Kolašin, da se dnevni red sjednice Skupštine opštine (SO) proširi zaključkom koji bi to omogućio nije dobio neophodnu podršku. Većina odbornika vlasti ili je bila uzdržana ili protiv da se čak i raspravlja o zaključku.

Tim dokumentom je predviđeno da SO pozove ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vladu da izmijeni Odluku o izradi izmjena i dopuna DUP “Centar”, tako što će skratiti rok za izradu sa 11 na šest mjeseci. Zeković je predložio i da se u prelaznim i završnim odredbama predvidi zabrana svake gradnje, osim javne infrastrukture, na prostoru koji zahvata Plan, do donošenja izmjena i dopuna, a najduže godinu.

Vlada je u martu prošle godine, Odlukom i izmjenama i dopunama DUP Centar Kolašin, oročila taj posao na 11 mjeseci. Aktuelni DUP za rađen je još 2008. godine. U programskom zadatku, za izmjene i dopune tog planskog dokumenta piše da je cilj “stvaranje kvalitetnog prostora u ambijentalnom, funkcionalnom i arhitektonskom smislu, kao i stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju predviđenih sadržaja”. Istovremeno, ocijenjeno je da važeći DUP do sada nije realizovan u potpunosti.

“Nije ostvarena planska zaštita i rekonstrukcija starih objekata sa karakterističnom gradskom arhitekturom, zbog neizainteresovanosti privatnih vlasnika za zaštitu vrijednog graditeljskog tkiva i nemogućnosti Opštine da otkupi i rekonstruiše. Od osnovnih planskih ciljeva takođe koji nije ostvaren je i podizanje nivoa urbaniteta (gradnja uz ulicu, ulični blokovi, trgovi, podzemne garaže, “raščišćavanje unutrašnjosti blokova)”, piše u programskom zadatku.

U narednom planskom dokumentu, sugerisano je, akcenat treba staviti na rekonstrukciju arhitektonski vrijednih objekata i izgradnju objekata od javnog interesa. Posebna pažnja izmjenama i dopunama DUP Centar, između ostalog, trebalo bi da bude posvećana uređenju javnih površina, između ostalog i glavnoj ulici i parkovima.

“Smatramo da je, s obzirom na zastarjelost važećeg plana, kao i veliki broj rješenja koja mogu trajno devastirati prostor u Kolašinu neophodno takva rješenja staviti van snage do donošenja izmjena i dopuna. Istovremeno, potrebno je skratiti rok za izradu izmjena i dopuna na šest mjeseci, u kom roku je realno moguće da obrađivač prepremi izmjene i dopune plana. Kako ne bi trpjela izrada javne infrastrukture, potrebno je iz stavljanja van snage izuzeti javnu infrastrukturu”, dio je teksta Zaključka.

Zeković obrazlaže i da “ogromno interesovanje investitora za Kolašin mora biti iskorišćeno da doprinese razvoju grada, otvaranju novih radnih mjesta i boljem životu”. Potrebno je, sugeriše on, pametno osmisliti razvoj, koji će sačuvati prostor kao najvredniji resurs kojim građani raspolažu.

“Dešava se suprotno - gradnja stanova za tržište, od čega će korist imati investitori sa strane i eventualno prodavac placa, a građanima Kolašina ostati gore vodosnabdijevanje, manje parking mjesta, gora komunalna infrastruktura, zakrčen saobraćaj i uništen prostor. Već je izgrađeno ili se gradi više objekata koje ozbiljno urušavaju izgled Kolašina i nemaju sadržaje potrebne za novoizgrađene jedinice, već će opterećivati ionako nedovoljnu postojeću infrastrukturu i javne sadržaje”, piše u Zaključku.

DUP Centar piše u dokumentu, o kojem vlast nije željala da raspravlja, “ne da nije usklađen, već je direktno suprotstavljen ciljevima i načelima planiranja i izgradnje definisanim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata”.

Da se aktuelni DUP stavi van snage, predložila je sredinom minule godine i Incijativa Zeleni Kolašin.

“U Odluci o izradi trenutno važećeg DUP-a Centar za Kolašin iz 2008. godine postojao je i član 7 koji glasi: “Zabranjuje se svaka gradnja na prostoru koje zahvata plan do donošenja istog, a najduže 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.” S obzirom na situaciju sa izgradnjom u Kolašinu, te zastarjelost trenutno važećeg plana, mišljenja smo da bi ovaj član morao naći svoje mjesto i u ovoj odluci. Brine nas na koji način će osjetljivi prostor u centru Kolašina biti tretiran tokom trajanja izrade izmjena i dopuna DUP-a, s obzirom na to da je donošenje jednog ovakvog urbanističkog plana jako kompleksan i dug proces”, kazali su iz Inicijative.

Iz te inicijative podsjećaju da se već dugo čeka i na izradu i usvajanje PUP-a. Tvrde da “sve i kada bi novi plan bio usvojen kroz 11 mjeseci, to je jako dug period u toku kog ambijent Kolašina ukoliko se nastavi sa ovakvom izgradnjom može biti nepovratno narušen i uništen”.

Bonus video: