UZOR i DPNCG: Predali smo inicijativu VDT-u i UP-u u vezi sa preporukama Komisije za praćenje istraga napada na novinare

"Upravo je na osnovu privremenih mjerila za poglavlje 23 uspostavljena Komisija za praćenje istraga napada na novinare, što dodatno upućuje na važnost pravovremene i suštinske reakcije nadležnih organa sa ciljem unapređenja evropskog puta Crne Gore"

3495 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) predali su danas inicijativu Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) i Upravi policije (UP) u vezi sa preporukama Komisije za praćenje istraga napada na novinare koje su od ove dvije institucije ostale neadresirane u dosadašnjem periodu, a tiču se napada na novinare, saopšteno je iz UZOR-a.

Oni su istakli da je jedno od važnih privremenih mjerila za poglavlje 23 za Crnu Goru u oblasti temeljnih prava i politika nulte tolerancije prema prijetnjama i napadima na novinare sa fokusom na krivične istrage u takvim slučajevima.

"Upravo je na osnovu privremenih mjerila za poglavlje 23 uspostavljena Komisija za praćenje istraga napada na novinare, što dodatno upućuje na važnost pravovremene i suštinske reakcije nadležnih organa sa ciljem unapređenja evropskog puta Crne Gore. Imajući u vidu izostanak adekvatne reakcije Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave policije, neophodno je uložiti dodatne napore ka učinkovitom adresiranju neispunjenih preporuka Komisije za praćenje istraga napada na novinare, s akcentom na starije slučajeve, kao i da se pruži brza i djelotvorna zaštita novinara u odnosu na sve forme nasilja", navodi se u saopštenju koje potpisuje projektna menadžerka UZOR-a Željka Ćetković.

Rekli su da je u slučaju Vrhovnog državnog tužilaštva, neophodno da se u evidenciju podataka o napadima unesu svi nedostajući podaci kao što su datumi napada, podnošenja optužnih prijedloga/zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, konačnih izjašnjenja/obavještenja tužilaca itd.

Dodatno, kažu da je potrebno da VDT prikupi podatke o slučajevima napada na novinare i medije koji se ne nalaze u evidenciji i konačno, da se dostavi Komisiji sva dokumentacija o slučajevima napada na novinare koju je propustila da dostavi.

"Redovno preispitivanje bezbjednosti najugroženijih novinara i medija u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima zahtijeva se od Uprave policije. Zatim, Uprava policije treba da utvrdi eventualnu odgovornost tužilaca i policijskih službenika za nastupanje zastare u prekršajnom postupku u slučaju napada na Vladimira Otaševića i u krivičnom postupku u slučaju napada na Mladena Stojovića i Milovana Novovića.Navedene preporuke su važne za utvrđivanje činjenica u slučajevima napada na novinare u prethodnom periodu a postupanje po njima bi poslalo poruku novinarima i novinarkama, ali i svim građanima da Vrhovno državno tužilaštvo i Uprava policije čine sve što je u njihovoj moći da doprinesu zaštiti novinara u Crnoj Gori", piše u saopštenju.

Poručili su da je dio upućenih inicijativa i poziv UZOR-a i DPNCG-a Vrhovnom državnom tužilaštvu i Upravi policije, kako navode, u cilju postizanja pune transparentnosti rada u postupanju u slučajevima napada na novinare i imovinu medija, i olakšavanja rada Komisije za praćenje istraga napada na novinare da unaprijede brzinu i responzivnost na preporuke i upite Komisije.

"Inicijative povodom preporuka Komisije za praćenje istraga napada na novinare dio su napora Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR), Društva profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) i Hanns Seidel fondacije koji sprovode projekat 'Efektivna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori' koji finansira Evropska unija posredstvo Delegacije EU u Podgorici. Cilj projekta je davanje podrške punoj i efektivnoj zaštiti novinara i drugih medijskih radnika i unaprijeđenje usklađivanja zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom EU", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: