Lopata u rt Đerane nakon ljeta 2025.

Vrijednost ribarske luke u Ulcinju procijenjena je na 15 miliona eura, moći će da primi 79 čamaca, imaće parking, halu za čuvanje ribe, otvoriće deset radnih mjesta

15286 pregleda 177 reakcija 7 komentar(a)
Planirani izgled ribarske luke na rtu Đerane (animacija), Foto: Elaborat
Planirani izgled ribarske luke na rtu Đerane (animacija), Foto: Elaborat

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) očekuje da će građevinski radovi na ribarskoj luci na rtu Đerane u Ulcinju početi nakon ljetnje turističke sezone 2025. godine i da će izgradnja trajati dvije godine.

Ribarske luke su planirane i u Herceg Novom i na prostoru “Marine Bar”, ali ova opština i kompanija nisu dale zeleno svjetlo za poduhvat.

To su “Vijestima” kazali iz resora kojim rukovodi Vladimir Joković. Naglasili su da je u toku priprema projektnog zadatka za angažovanje eksperata za izradu glavnog projekta i tenderske dokumentacije za građevinske radove, te da objavu tog poziva očekuju do kraja prvog kvartala. To, kako su kazali, rade da bi se nakon potpisivanja ugovora o zajmu sa Svjetskom bankom (SB), odmah krenulo sa objavom tendera za građevinske radove.

Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) nedavno je dala saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za ribarsku luku, koja po planu treba da se gradi na istočnom dijelu rta Đerane u Ulcinju. Ova luka će biti mješovite namjene, imaće prostor za ribarske, turističke i rekreativne brodove, halu za čuvanje i pakovanje ribe, otvoriće najmanje deset radnih mjesta, a planirana je na prostoru između brda Pinješ i Velike plaže, na ušću kanala Port Milena. Primaće 79 brodova maksimalne dužine do 20 metara, ukupna površina luke biće 35 hiljada kvadrata, imaće 67 parking mjesta...

Crna Gora je sa SB 2018. godine potpisala Sporazum o zajmu za sprovođenje MIDAS 2 projekta kojim su, između ostalog, planirane aktivnosti na potencijalnoj izgradnji ribarske luke (mjesta prvog iskrcaja ribe) u Ulcinju, Baru i Herceg Novom. Projekat MIDAS 2 (institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede) sprovodi MPŠV.

Izgradnja ribarskih luka je jedan od uslova za ulazak države u Evropsku uniju u okviru poglavlja 13 - Ribarstvo, koje je otvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu 30. juna 2016. godine.

Ulcinjska luka košta 15 miliona

MPŠV od 2022. radi na obezbjeđivanju novca za izgradnju ribarske luke, a projekat su, kako kažu, preko Ministarstva finansija kandidovali za Partnerski okvir za saradnju SB za period od 2024. do 2028. Naglasili su da je riječ o složenom građevinskom projektu, da se čekaju nacionalne i procedure SB i da nije realno da se luka izgradi za dvije godine kako očekuju ribari. Ističu i da će radovi biti ograničeni tokom ljetnje turističke sezone, kako se ista ne bi ugrozila, što previđa i elaborat.

“Procijenjena vrijednost za projekat iznosi 15 milona eura. U toku je finalno usaglašavanje ovog dokumenta i uvjereni smo da će sredstva za izgradnju luke biti dio ovog programskog okvira. Naša su očekivanja da početak građevinskih radova bude nakon završetka ljetnje turističke sezone 2025. godine, dok je predviđeno trajanje građevinskih radova dvije godine”, piše u odgovoru.

Iz MPŠV su naveli da su kroz MIDAS 2 projekat, opredijelili 800 hiljada eura za izradu i reviziju glavnog projekta i pripremu tenderske dokumentacije za građevinske radove. Prethodne dvije i po godine su, kako kažu, radili na izradi studije uticaja izgradnje na rtu Đerane na životnu sredinu i društvo, za šta su bila potrebna mnoga tehnička istraživanja, studije, konsultacije sa opštinom, ribarima, mještanima...

Dodali su je unutar studije koju je odobrila EPA urađen i predlog idejnog rešenja na osnovu urbanističko-tehničkih uslova (UTU), koje su dobili od ranijeg Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma tokom 2021. Pojasnili su da su luke Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, definisane kao složeni inženjerski objekti, a da građevinsku dozvolu za građenje ovakog objekta izdaje nadležni resor za prostorno planiranje.

“Dokumentacija između ostalog podrazumijeva revidovan idejni i glavni projekat kao i saglasnost na elaborat zaštite životne sredine. U toku je finalizacija projektnog zadatka za izradu glavnog projekta i očekujemo da će tender za odabir projektanta biti objavljen do kraja ovog kvartala. Pošto se radi o međunarodnom tenderu, ugovor sa odabranim konsultantom može biti potpisan sredinom godine”, istakli su iz MPŠV.

Taj posao bi trebalo da traje pola godine ali, kako kažu, uz reviziju idejnog i glavnog projekta, glavni revidovani projekat može biti gotov krajem prvog kvartala 2025, poslije čega će se raditi na dobijanju građevinske dozvole.

Žele luku u Boki Kotorskoj

Osim Ulcinja, razmatrana je izgradnja luke i na nekoliko lokacija u Herceg Novom, tvrde iz MPŠV. Navode da su kroz MIDAS 2 spremili novac za istraživanje u naselju Zelenika i za izradu studije zaštite, ali da tamošnja lokalna samouprava nije imala razumijevanje za nastavak projekta. Dodali su da je novac nakon toga preusmjeren, ali da će ubuduće svakako biti neophodno naći lokaciju za ribarsku luku na području Boke Kotorske.

Naglasili su da su razmatali i “gat 9” u okviru Marine Bar jer ribari velike brodove već vežu na tom mjestu, pa bi uz dva miliona eura od SB, izvršili rekonstrukciju i gat priveli namjeni. To bi uključivalo izgradnju kopnene infrastrukture kojom bi se ribarima obezbijedilo i olakšalo dalje plasiranje ulova. Ni tu, kako kažu, nisu naišli na razumijevanje jer je “Marina Bar” u većinskom državnom vlasništvu, ali ne i dvotrećinskom, koliko je potrebno za donošenje odluke o gradnji.

Iz MPŠV su dodali da je MIDAS 2 značajan za razvoj ribarstva te da se kroz njega ojačala kopnena infrastruktura i modernizovala flota. Istakli su da su krajem 2023. završili realizaciju prvog grant poziva za nabavku ribolovnih plovnih objekata sa pratećom opremom, a da je nabavljeno 12 novih modernih čamaca.

“Vrijednost investicije je bila 1,6 miliona eura dok je podrška kroz MIDAS 2 bila 1,3 miliona eura. U toku je realizacija drugog javnog poziva u okviru kojeg je potpisano osam ugovora za nabavku modernih plovila. Vrijednost investicije je 1,7 miliona eura sa potencijalnom podrškom od 1,2 miliona eura”, naglasili su iz MPŠV.

Zahvaljujući novcu iz ovog projekta, navode da su završili i izradu strategije ribarstva sa Akcionim planom za implementaciju, prenošenje i sprovođenje pravne tekovine EU za narednih pet godina. Istakli su da su uradili studiju za unapređenje tržišta ribarstva i akvakulture, kroz koju će unapređivati i razvijati ovaj sektor. Tvrde i da rade na izradi uređaja za opremanje prvih mjesta iskrcaja i registracije ulova, na deset lokacija duž primorja.

Bonus video: