Vraneš traži raskid ugovora sa SRK "Lipljen"

Predsjednik Sportsko-ribolovnog kluba “Lipljen” očekuje od odbornika da ne podrže predlog predsjednika opštine da im se uskrati gazdovanje nad ribnjakom i mrestilištom

11433 pregleda 6 komentar(a)
Ribnjak u Vodicama, Foto: Goran Malidžan
Ribnjak u Vodicama, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja namjerava da raskine govor sa Sportskim ribolovnim klubom (SRK) “Lipljen” kojem je administracija koju je predvodio Mirko Đačić 2019. godine bez naknade ustupila na korišćenje ribnjak u gradskom parku Vodice, a predlog odluke već je upućen je odbornicima lokalnog parlamenta na usvajanje.

Usvajanje ove odluke inicirao je predsjednik opštine Dario Vraneš (Nova).

Vraneš
Vranešfoto: Luka Zeković

“Lipljenu” je ustupljena zgrada ribnjaka površine 82. metra kvadratna, dvorište od 500 i livada površine 336 metara kvadratnih.

Ribolovni klub je u Vodicama formirao mrestilište za proizvodnju autohtone potočne pastrmke crnomorskog sliva, a u njegovo opremanje uloženo je oko 50.000 eura.

U obrazloženju se kaže da se Odluka o stavljanju van snage odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti SRK “Lipljenu” donosi “radi ostvarivanja pretežnijeg javnog interesa lokalne zajednice”.

Predsjednik Sportsko ribolovnog kluba “Lipljen” Vaso Knežević očekuje od koalicionih partnera da neće podržati predlog.

“Kad su nama dodjeljivali nepokretnost, morali su donesu dvije odluke. Prvu da se od Čistoće oduzima, a druga da se nama daje na korišćenje. Sada se donosi samo odluka da se nama uzme, a nema kome planiraju da daju nepokretnosti. Nisu ni obrazložili koji je to pretežniji javni interes na koji se pozivaju, kada je i posao koji mi radimo javni interes. Ne navode ni šta će biti i ko će brinuti sa položenim jajima, ribljom mlađi i matičnim jatom nakon što odluka stupi na snagu, a mi budemo morali da izađemo. To nam ne mogu uzeti jer smo mi to proizveli, ali nemamo alternativu gdje ćemo sa tim”, rekao je Knežević.

On je kazao da ne mogu prisustvovati sjednici lokalnog parlamenta kada se bude raspravljalo na tu temu, pa su odlučili da u petak organizuju tribinu, kako bi odbornici imali kompletniju sliku o tome prije nego što se izjasne.

U Ugovoru koji su u februaru 2019. potpisali Đačić i Knežević navedi se da je korisnik dužan da vrati nepokretnosti opštini, ukoliko se u ugovorenom roku pojavi potreba da se predmetne nepokretnosti koriste za pretežniji javni interes lokalne zajednice.

Nepokretnosti su date na korišćenje “Lipljenu”, kako je precizirano u Ugovoru, radi stavljanja u funkciju ribnjaka kao mrestilišta, uzgoja ribe za poribljavanje pljevaljskih voda, sve radi održivog korišćenja, zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama u ribolovnoj vodi a na osnovu mišljenja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Nepokretnosti se date na korišćenje na period važenja Ugovora o ustupanju ribolovnog fonda na korišćenje od 20. 7. 2017. godine, koji je korisnik zaključio sa Direktoratom za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno do 20. 7. 2023.

Članom 4 ovog Ugovora propisano je da se nepokretnost korisniku ustupa bez naknade i da se ne može prenijeti pravo korišćenja na treće lice, ali je Aneksom Ugovora broj od 15. 1. 2021. godine predviđeno je da se može Ugovorom prenijeti na treće lice.

“I to Društvu sa ograničenom odgovornošću ‘Lipljen’ čiji je osnivač SRK “Lipljen” iz Pljevalja. Aneks Ugovora zaključen je na zahtjev SRK ‘Lipljen’ iz razloga što se djelatnošću akvakulture ne mogu baviti sportski klubovi (čl. 53 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi) već samo privredni subjekti, pa je ovaj sportski klub osnovao privredno društvo- Društvo sa ograničenom odgovornošću ‘Lipljen’. Skupština opštine Pljevlja, shodno Statutu, je nadležni organ za raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština. Prvobitnom Odlukom predmetna nepokretnost data je na korišćenje bez naknade SRK ‘Lipljen’, a Aneksom Ugovora, bez odluke Skupštine opštine, to pravo je prenijeto na DOO ‘Lipljen’ Pljevlja. Pošto je iz Aneksa Ugovora utvrđeno da predmetnu nepokretnost koristi DOO ‘Lipljen’, suprotno Odluci o davanju na korišćenje nepokretnosti SRK, stoga Predsjednik opštine Pljevlja, kao ovlašćeni predlagač, predlaže Skupštini opštine da donese Odluku o stavljanju van snage Odluke davanju na korišćenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom klubu “Lipljen” Pljevlja radi ostvarivanja pretežnijeg javnog interesa lokalne zajednice”, navodi se u predlogu Odluke.

Bonus video: