Privremena deponija za spas Gračanice

Sekretarijat za komunalne poslove predložio da devastirani dio korita nikšićke rijeke bude mjesto za privremeno odlaganje neopasnog građevinskog otpada

8857 pregleda 28 reakcija 2 komentar(a)
Gračanica zatrpana smećem, Foto: Svetlana Mandić
Gračanica zatrpana smećem, Foto: Svetlana Mandić

Ukoliko odbornici u Skupštini opštine Nikšić potvrde odluku o lokaciji privremene deponije za odlaganje neopasnog građevinskog otpada, nadležni opštinski Sekretarijat pristupiće izradi odluke o načinima i uslovima deponovanja tog otpada i zaštiti životne sredine. Time bi se stvorili uslovi da u naredne dvije godine dio devastiranog korita rijeke Gračanice, odakle se decenijama eksploatisao šljunak, bude mjesto na kome će se privremeno odlagati ta vrsta otpada.

Naravno, ukoliko na tu odluku daju saglasnost prvo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a zatim i odbornici.

“Osnovni razlog za donošenje ove odluke je sprečavanje nekontrolisanog odlaganja neopasnog građevinskog otpada, zaštita životne sredine i stvaranje uslova za njegovu preradu. Određivanjem lokacije i izgradnjom objekta za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada omogućiće se građanima i privrednim društvima da otpad nastao izgradnjom, održavanjem ili rekonstrukcijom objekata odlažu na za tu vrstu otpada određenu i uređenu lokaciju”, kazala je “Vijestima” Nataša Bakić iz Sekretarijata za komunalne poslove.

Otpad će se kontrolisano odlagati, a nakon privremenog skladištenja, koje se može vršiti najduže dvije godine od dana prijema neopasnog građevinskog otpada, taj dio će biti pretvoren u zelenu površinu, čime će se, kako navode iz lokalne uprave, sistematski pristupiti rekultivaciji korita Gračanice.

“U dijelu za koji se donosi odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada predviđena je nivelacija terena nasipanjem i zaštitni pojas između lokacije i vodotoka širine 10 do 30 metara, iza koga je vodotok. Na lokaciji je predviđena kontrola, prijem, tretman i odlaganje neopasnog građevinskog otpada, u propisanom periodu, nakon čega će se prostor odlaganja sanirati i urediti kao javna zelena površina”, kazala je Bakić.

Nataša Bakić
Nataša Bakićfoto: Svetlana Mandić

Kako je pojasnila, lokacija mora biti ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih osoba i nekontrolisano odlaganje otpada, opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti, mora da ima organizovanu čuvarsku i službu za prijem otpada, kao i da ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine.

“Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi vođenje evidencije o prijemu neopasnog građevinskog otpada na lokaciji, koju vodi subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada. Način privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada i uslove zaštite životne sredine propisuje jedinica lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva”, istakla je.

Na lokaciji, kako je predviđeno odlukom, privremeno bi se skladištio beton, cigle, pločice i keramika, drvo, staklo, plastika, bakar, bronza, mesing, aluminijum, olovo, cink, gvožđe, čelik, kalaj, miješani metali, zemljište, kamen, izolacioni materijali, građevinski materijali na bazi gipsa i miješani otpad od građenja i rušenja.

Usluga za građane i privredne subjekte bi u početku bila besplatna, a nakon određenog perioda bi se naplaćivala za privredne subjekte.

Uobičajeni prizor na obalama Gračanice
Uobičajeni prizor na obalama Gračanicefoto: Svetlana Mandić

Iz Sekretarijata podsjećaju da je priobalje Gračanice u dugom periodu bilo prostor eksploatacije šljunka, bez rekultivacije, tako da je pretvoreno u udolinu široku od 70 do 180 metara, sa gomilama kamena preostalog od iskopavanja šljunka.

“Takav prostor decenijama se dodatno devastira svim vrstama otpada. U cjelini je u katastarskoj evidenciji upisan kao rijeka, što stvara privid o veličini i značaju vodotoka. Prema rješenjima Prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić, ta katastarska parcela pripada površinama definisanim kao pejzažno uređenje javne namjene i industrija i proizvodnja. Navedenim planskim dokumentom za kontaktno područje je predviđeno kompleksno uređenje, cjelovita planska osnova za zajedničke elemente (stabilizacija korita Gračanice), čišćenje korita radi uspostavljanja prirodne dinamike funkcionisanja riječnog toka, sanacija i nivelacija terena, kao i kontrola (sprječavanje) eksploatacije šljunka i pijeska”, kazala je Bakić.

Prema njenim riječima, na osnovu Elaborata analize velikih voda rijeke Gračanice za potrebe izrade planske i projektne dokumentacije za uređenje devastiranog dijela priobalja definisan je osnov cjelovitog uređenja: vodotok, zaštitni pojas, prostor koji je potrebno sanirati, a nizvodno od mosta 4 (veliki most ka Ozrinićima) i industrijska zona sa lokacijama za izgradnju objekata, pristupnim saobraćajnicama i komunalnom infrastrukturom.

Perović: Prilika da se unaprijedi postojeće stanje

Izvršni direktor Ekološkog pokreta “Ozon” Aleksandar Perović smatra da se predloženim načinom tretmana neopasnog građevinskog otpada, kao i predviđenom lokacijom, može unaprijediti postojeće stanje.

Aleksandar Perović
Aleksandar Perovićfoto: Svetlana Mandić

“Ukazali smo da je potrebno prilikom sanacije prostora oko rijeke Gračanice uraditi plan ozelenjavanja prostora, kao i stvaranja infrastrukture da nakon završetka privremenog skladišenja dobije namjenu za sport, rekreaciju ili bude parkovska površina”, kazao je Perović.

Bonus video: