Ministarstvo pokrenulo postupak: Šefovanje Božovića iz zatvora provjeriće država

Iz Ministarstva javne uprave “Vijestima” zvanično odgovoreno da su pokrenuli postupak upravnog nadzora nad primjenom člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi u opštini Budva, kojim su propisane nadležnosti predsjednika...

65888 pregleda 55 reakcija 36 komentar(a)
Božović u pritvoru od aprila prošle godine, Foto: Boris Pejović
Božović u pritvoru od aprila prošle godine, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo javne uprave ispitaće da li predsjednik Opštine Budva Milo Božović zakonito obavlja tu dužnost iz spuškog zatvora, gdje se nalazi od aprila prošle godine.

Iz resora Maraša Dukaja “Vijestima” je zvanično odgovoreno da su pokrenuli postupak upravnog nadzora nad primjenom člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi u opštini Budva, kojim su propisane nadležnosti predsjednika.

“Vijesti” su zatražile od Dukaja da saopšti da li će pokrenuti postupak razrješenja Božovića, imajući u vidu, kako to propisuje član 63 Zakona o lokalnoj samoupravi, da prvi čovjek Budve ne može da obavlja dužnost jer se nalazi u Istražnom zatvoru.

Član 58 Zakona o lokalnoj samoupravi, između ostalog, propisuje da predsjednik opštine predstavlja i zastupa opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja. Predsjednik se stara i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova, podnosi izvještaj o stanju imovine opštine, odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora. Predsjednik je dužan da podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi, usmjerava i usklađuje rad organa i službi, daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi, vrši upravni nadzor, odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje, donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine...

Božović je uhapšen 13. aprila prošle godine u svojoj kući, u centru Budve, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a pod optužbom da je kao član organizovane kriminalne grupe - takozvanog policijskog narko kartela, učestvovao u švercu tri tovara kokaina. Od tada on se nalazi u spuškom zatvoru, a Viši sud prije nekoliko dana vratio je na dopunu optužnicu istražitelja na čijem je čelu glavni specijalni tužilac Vladimir Novović...

Svih prethodnih gotovo deset i po mjeseci, a po saglasnosti Višeg suda, Božoviću su u zatvor dostavljana službena dokumenta iz Opštine Budva. Sa manjim ili većim zakašnjenjima, u zavisnosti od zelenog svjetla Višeg suda, Božović iz ćelije potpisuje platne liste za gotovo hiljadu radnika lokalne administracije, ustanovama kulture, službama, lokalnom mediju...

On je iz zatvora i dodjeljivao milionske investicione poslove firmama koje su prethodno učestvovale na opštinskim tenderima. Tokom decembra potpisao je nekoliko ugovora čija je vrijednost veća od pet miliona eura, a kojim su predviđeni infrastrukturni projekti, uglavnom izgradnja ulica.

Potpisao je i odluku o o nabavci rezervnih djelova za službene automobile i avio-karata za potrebe službenih putovanja. Osim toga, Božović potpisuje i ugovore o komunalijama, daje ovlašćenja za advokate da zastupaju Opštinu Budva u pojedinim sporovima, donosi i odluke za finansiranje nevladinog sektora i za rad političkih partija. Donio je odluku o pristupanju izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za ovu godinu, odluku o sufinansiranju projekta kulture, a tokom ljeta i odluku o zabrani loženja vatre na otvorenom.

Takav način rada Božovića, koji fizički deset mjeseci nije u zgradi opštine Budva, u svome kabinetu, i koji sa zaposlenima komunicira prilikom posjeta spuškom Istražnom zatvoru, gdje obično odlazi predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović, te nekoliko prijatelja prvog čovjeka Budve koji potom prenose informacije, vjerovatno će biti predmet pokrenutog postupka.

Božovića je za gradonačelnika imenovala Skupština opštine Budva početkom januara prošle godine, a on za vrijeme kratkog mandata provedenog na slobodi nije postavio dva potpredsjednika, koliko mu dozvoljava Statut Opštine. To praktično znači da pravo potpisa ima isključivo on, kao ovlašćeno lice, što je i razlog da se razna dokumenta odnose na parafiranje u Spuž, kako bi funkcionisala lokalna samouprava.

Pred odbornicima se još nije našao izvještaj o radu predsjednika Opštine za prošlu godinu, što je jedna od obaveza propisanih Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Platu prima i bez obaveznog dolaska na posao

Božović prima zaradu iako ne dolazi na posao i ne “čekira” se, što je jedna od obaveza svih zaposlenih koju je uveo bivši predsjednik Opštine Budva Marko Carević u februaru 2022.

“Vijestima” je rečeno da Božović obavlja svoje dužnosti i prima zaradu, koja se isplaćuje svim zaposlenim nakon što u zatvoru potpiše platne liste.

Prema odluci Carevića, svi zaposleni u zgradi opštine svakog jutra prilikom dolaska na posaso moraju da se “čekiraju” elektronskim karticama. U funkciji je i video-nadzor na ulasku u zgradu, kako ne bi bilo zloupotreba.

Elektronska evidencija dolaska na posao i dalje je u funkciji, potvrđeno je “Vijestima”, te Sekretarijat za lokalnu smaoupravu sedmično kabinetu predsjednika Opštine dostavlja podatke.

Bonus video: