"Osnovan centar za porodice djece sa neprilagođenim ponašanjem i djece koja su bila žrtve nasilja"

"Centar predstavlja jedinstveni sistem podrške porodicama iz svih crnogorskih opština, a glavni cilj njegovog pokretanja je unapređenje zaštite crnogorske zajednice kroz pružanje usluga fokusiranih na porodice, posebno one sa djecom koja imaju poteškoće u ponašanju, kao i porodice čija djeca su žrtve nasilja", saopšteno je iz Udruženja Roditelji

3731 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Udruženje Roditelji i JU Dječji dom Mladost u Bijeloj zajedno su osnovali i uspostavili prvi porodični centar sa sveobuhvatnom uslugom za porodice djece sa neprilagođenim ponašanjem i djece koja su bila žrtve nasilja, saopšteno je danas iz Udruženja Roditelji.

U saopštenju se dodaje da je porodični Help Centar osnovan u okviru projekta "Borba protiv nasilja nad djecom kroz uspostavljanje prvog Centra za podršku u Crnoj Gori" koji Udruženje Roditelji i JU Dječji dom Mladost zajedno realizuju u okviru IPA Podrške zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu, finansiran od strane EU i kofinansiran od strane Vlade Crne Gore.

Help centar
foto: Udruženje Roditelji

"Centar predstavlja jedinstveni sistem podrške porodicama iz svih crnogorskih opština, a glavni cilj njegovog pokretanja je unapređenje zaštite crnogorske zajednice kroz pružanje usluga fokusiranih na porodice, posebno one sa djecom koja imaju poteškoće u ponašanju, kao i porodice čija djeca su žrtve nasilja. Projekat primarno targetira porodice – roditelje/staratelje djece sa neprilagođenim ponašanjem i djecu počinioce i žrtve nasilja i njihove roditelje. Kroz funkcionisanje Help Centra u Crnoj Gori će biti unaprijeđen sistem podrške porodicama djece sa neprilagođenim ponašanjem, kroz ohrabrivanje za promjenu ponašanja. Oni trenutno nemaju sistemsku podršku i vrlo često nakon prijave nasilja doživljavaju dodatnu viktimizaciju u sistemu. Dakle, nema kontinuiranog i kvalitetnog rada sa žrtvama nasilja i nema dovoljno institucionalnih kapaciteta za uvođenje novih usluga s obzirom na činjenicu da ni postojeće, u velikom broju slučajeva, nisu u potpunosti funkcionalne", ističe se u saoštenju.

Iz Udruženja Roditelji su kazali da će osnivanjem Centra za pružanje podrške i pomoći u Crnoj Gori, porodicama prvi put će biti dostupan stručan tim koji će raditi sa roditeljima i djecom objedninjujući nekoliko vrsta podrške.

"Centar će pružati tri vrste usluga, koje su usklađene i prilagođene potrebama korisnika: savjetodavne usluge za roditelje, savjetodavne usluge za djecu i programe roditeljstva. Osnivanju Centra prethodila je organizacija bazične obuka Family Lab za stručne radnike iz oblasti psiho-socijalne zaštite porodica i djece sa neprilagođenim ponašanjem, kao i porodica i djece žrtava nasilja. Dva modula obuke, realizovana su u saradnji sa Familly Lab Asocijacijom iz Srbije, a temelji se na porodičnim vrednostima poznatog danskog psihoterapeuta Jespera Jula", piše u saopštenju.

Navode da je porodični Help Centar sa radom počeo u februaru.

"Njegovim osnivanjem jačaju se postojeći ljudski i prostorni kapaciteti u dijelu preventivnog djelovanja, ali se i uvode nove usluge. Centar objedninjuje nacionalne licencirane SOS linije za roditelje i djecu koje vode Udruženje Roditelji i JU Dječji dom Mladost u Bijeloj. SOS linije su besplatne, poverljive i anonimne, dostupne svim građanima u zemlji, pružajući podršku u vanrednim situacijama i služeći kao preventivni alat u komunikaciji sa roditeljima i djecom. Besplatna SOS Roditeljska linija udruženja Roditelji - 080 888 888 dostupna je roditeljima/starateljima/hraniteljima i svim licima koji su u kontaktu sa djecom, svakog radnog dana od 9h do 15h. SOS telefon za djecu i mlade JU Dječiji Dom Mladost omogućava poverljivi savjetodavni razgovor, podršku ili pomoć djeci ili mladima dostupna putem telefona 116 111", piše u saopštenju.

Iz Udruženja Roditelji su naveli da nove usluge u Centru djeluju proaktivno kako bi jačale roditeljske vještina, ublaživale posljedice neprilagođenog ponašanja i podsticale promjene neprihvatljivih obrazaca ponašanja.

"Ove usluge obuhvataju individualno savjetovanje za djecu, individualno i porodično savjetovanje za roditelje. Osim toga, u okviru Centra biće sprovođeni programi grupnog rada, odnosno podrške roditeljima kroz programe roditeljstva za djecu od 2 do 9 godina, kao i interaktivne grupne radionice podrške za roditelje i tinejdžere uzrasta od 10 do 17 godina. Program je namijenjen roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju. Na taj način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom", poručuju iz Udruženja Roditelji.

Kazali su i da je u planu i kreiranje dva licencirana programa obuke za stručne radnike u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite u Crnoj Gori, koji će se koristiti za osnaživanje stručnih kapaciteta stručnih radnika u budućnosti, u radu sa ranjivim porodicama.

Bonus video: