Poreska uprava: U funkciji RSV, njegovo funkcionisanje od značaja u cilju sprečavanja pranja novca i terorizma

Oni su pojasnili da je elektronska registracija u RSV bila onemogućena u određenom periodu, kao posledica velikog hakerskog napada

4685 pregleda 0 komentar(a)
Poreska uprava (Ilustracija), Foto: Boris Pejović
Poreska uprava (Ilustracija), Foto: Boris Pejović

Iz Poreske uprave su kazali da je u funkciji Registar stvarnih vlasnika (RSV).

U saopštenju su pojasnili da je RSV uspostavljen 1. avgusta 2021. godine i "njegovo funkcionisanje je od izuzetnog značaja u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranju terorizma."

Prema njihovim riječima Registar predstavlja elektronsku bazu podataka u kojoj se čuvaju podaci o stvarnim vlasnicima

"Sve u cilju obezbjeđivanja transparentnosti vlasničkih struktura i sprovođenja mjera za sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma", kazali su.

Iz Poreske uprave su pojasnili da Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma previđena je nadležnost, obaveza upisa, sadržaj, unos podataka, održavanje, pristup i nadzor u vezi unošenja podataka u RSV.

"Pravna lica, privredna društva, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekati, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, trust, drugo lice, odnosno sa njim izjednačeni subjekti stranog prava koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene, dužni su da unose u RSV podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama stvarnih vlasnika", piše u saopštenju.

Oni su pojasnili da su obaveze unosa podataka oslobođeni preduzetnici, javni sektor u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza, pravna lica i privredna društva kod višečlanih akcionarskih društava

"Čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti na kojem su dužni da se usaglase sa obavezom objavljivanja podataka i informacija o stvarnom vlasništvu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze subjekata na tržištu hartija od vrijednosti i drugim zakonom", dodali su

Pojasnili su da elektronska registracija u RSV bila je onemogućena u određenom periodu, kao posledica velikog hakerskog napada.

rsv
foto: Poreska uprava

"Napominjemo registar je sada u funkciji, pristup i registracija vrši se putem portala eFirma na sajtu crps.me. Instrukcije za registraciju date su na portalu i registracija je besplatna. Osim pod uslovima navedenim na portalu, omogućeno je i potpisivanje digitalnim certifikatom coreit kao i elektronsko potpisivanje prijave ličnom kartom uz priloženo punomoćje", pojasnili su.

Bonus video: