Lokalna uprava Tivta dobila grant od 15.000 eura za podršku inkluziji Roma i Egipćana

Ciljevi ovog projekta su usmjereni na poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima

3742 pregleda 0 komentar(a)
Tivat (ilustracija), Foto: Shutterstock
Tivat (ilustracija), Foto: Shutterstock

Opštini Tivat odobren je grant u iznosu od 15.000 eura u okviru druge faze ROMACTED programa koji zajednički finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope.

Ciljevi ovog projekta su usmjereni na poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima.

Dvije nove komponente, u poređenju sa prvom fazom koja je bila implementirana od 2017. do 2020. godine, fokusirane su na ublažavanje posljedica koje je prouzrokovao virus Covid-19 u romskim zajednicama i odgovorno budžetiranje prema Romima.

Projekne aktivnosti podrazumijevaju koje će se finansirati dodijljenim grantom Opštini Tivat podrazumijevaju angažovanje lica iz romske ili egipćanske populacije sa srednjom stručnom spremom za obuku u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, koja će podrazumijevati sticanje znanja i vještina vezanih za rad u administraciji lokalne uprave (kancelarijsko poslovanje, rad sa strankama, rad na računaru i sl.) i aktivno učestvovanje u realizaciji projektnih aktivnosti (organizacija radionica o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite; zdravstvene zaštite; regulisanja građanskog statusa; izrade promo informativnog materijala i sl.).

Obuka će trajati četiri mjeseca, a za nju će biti obezbjeđena adekvatna naknada obuilavanom licu. Takođe, predviđana je i organizacija pet radionica na temu informisanja pripadnika romske i egipćanske populacije o rješavanju građanskog statusa, ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite, ostvarivanja prava iz socijalne i dječje zaštite. Biće izrađen i promo-informativni materijala za potrebe radionica na jezicima razumljivim pripadnicima ove populacije. Projektom je predviođeno i opremanje IT kutka u tivatskoj OŠ “Drago Milović” sa deset lap top računara i projektorom, te organizacija četvromjesečne obuke za rad na računaru za učenike iz romsko-egipćanske zajednice.

Kako su saopštili organizatori ROMACTED programa, period Covid-19 pandemije naročito je ukazao na sve manjkavosti obrazovnog sistema i dodatno uticao na isključenost RE populacije.

U periodu pandemije, kada se nastava održavala na daljinu, đaci iz RE populacije su posebno bili u lošem položaju jer uglavnom nisu imali sredstva za rad (kompjutere) i osnovna znanja za rad na njima.

Opština Tivat prepoznata je kao lokalna uprava koja aktivno učestvuje u rješavanju problema u socijalnoj inkluziji RE populacije, naročito u oblasti obrazovanja, imajući u vidu da je ono najvažniji faktor u kvalitetnoj integraciji u širi društveni kontekst.

Tivat je, pored Glavnog grada Podgorice i opština Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić i Ulcinj jedna od osam opština potpisnica Memoranduma o saradnji prve i druge faze ROMACTED projekta.

Bonus video: