Šćekić: Mora se posvećenije i kvalitetnije pristupiti zastupanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Šćekić je kazao da će kroz Savjet za prava djeteta inicirati sve teme i predočiti probleme sa kojima se susreću ova udruženja i korisnici, te i kroz unapređenje zakonskih okvira pomoći u stvaranju boljeg sveukupnog ambijenta

2921 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
Sa sastanka, Foto: Kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Mora se posvećenije i kvalitetnije pristupiti zastupanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nacionalnom nivou kako bi se unaprijedila saradnja sa resornim ministarstvima i institucijama, koje na pomenutom nivou rade na unapređenju statusa djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Sa time se, kako piše u saopštenju, saglasio potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, na sastanku sa predstavnicima Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore - "NARDOS".

"Na sastanku predstavnici 'NARDOS'-a upoznali su potpredsjednika Ščekića, koji je i predsjednik Savjeta za prava djeteta, o problemima sa kojim se suočava njihovo udruženje", piše u saopštenju.

Predsjednik "NARDOS"-a istakao je, kako kažu, istorijat postojanja i važnost Asocijacije, "čemu svjedoče godine postojanja i broj članova roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i misiju Asocijacije kroz doprinos uključivanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu i radnu sredinu podrškom razvoju usluga socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanja porodice, kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima".

Dodaje se da su predstavnici Asocijacije takođe napomenuli važnosti njihovog djelovanja o čemu svjedoče njihova učestvovanja u pripremama i otvaranju Dnevnih centara, "kao i to da su dali veliki doprinos dobrom funkcionisanju samog servisa podrške, te istakli servise podrške funkcionisanja, kao što su: dnevni i poludnevni boravci, fizikalna, defektološka i okupaciona terapija, saradnici-asistenti za pomoć, psihološka podrška roditeljima, edukativno-kreativne radionice".

Iz Kabineta su kazali da je Šćekić zaključio da je pomoć predstavnika vlasti potrebna organizacijama koji se isključivo bave servisima podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, te i da će kroz Savjet za prava djeteta inicirati sve teme i predočiti probleme sa kojima se susreću ova udruženja i korisnici, te i kroz unapređenje zakonskih okvira pomoći u stvaranju boljeg sveukupnog ambijenta.

"Sastanku su pored predsjednika 'NARDOS'-a Kneževića Sava, prisustvovali i Dujović Svetlana izvršna direktorica, Sabra Decević predsjednica UO 'Decević', Milenko Đurišić predsjednik NVU 'Staze' i savjetnica u kabinetu potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade, Sanja Jokić", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: